01-02-2024 09:57

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проєкту звіту про виконання у 2023 році «Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки»

     Державним архівом Чернігівської області підготовлено проєкт звіту про виконання у 2023 році «Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки» (далі-Програма).

     Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів-державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів - повномірними їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини, що має важливе значення для сталого функціонування економіки області у разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

      На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проєкт звіту про виконання у 2023 році Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 01 по 15 лютого 2024 року (включно).

   Зауваження та пропозиції до проєкту звіту приймаються Державним архівом Чернігівської області до 15.02.2024 за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 2, кім.19,20; тел. 645-980, 645-966 або в електронному вигляді за адресою E-mail: [email protected].

      Контактна особа: Алла Адам’ְюк, заступник директора Державного архіву Чернігівської області.  

  Звіт про результати обговорення буде оприлюднений на сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

      Проєкт ЗВІТУ

 

 

ГО Активне Суспільство України