02-07-2019 15:50

Нормативно-правове регулювання підвищення кваліфікації державних службовців

Внутрішні навчання

Вступ до магістратури державної служби

Практика та стажування в апараті обласної державної адміністрації

 

До уваги державних службовців, посадових осіб органів державної влади та громадян!

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, зокрема, цілі: «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути», Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка доступна в мережі Інтернет за посиланням: Дія. Цифрова освіта.

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали.

Наразі, на платформі доступний онлайн-курс «Цифрова грамотність для державних службовців» (Цифрова грамотність), який охоплює можливості та особливості функціонування безкоштовних сервісів Google для використання в професійній діяльності та повсякденному житті.

За результатами проходження вищезазначеного навчання надається сертифікат, що засвідчує успішне проходження базового курсу з цифрової грамотності обсягом 2 години (0,2 кредиту ЄКТС).

 

До уваги державних службовців та посадових осіб органів державної влади!

Національне агентство України з питань державної служби з метою забезпечення розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, організації електронної взаємодії державних службовців як учасників професійного навчання та суб'єктів надання освітніх послуг створено Портал управління знаннями, на якому розміщується узагальнена інформація про наявні загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Функціональні можливості Порталу дозволяють державним службовцям здійснювати пошук програм за ключовими словами з назви програми, видами та тривалістю навчання, назвою регіону, напрямом підготовки та підвищення кваліфікації, датою проведення навчання, а також електронну реєстрацію на навчання за обраною програмою.

Зареєструватися на Порталі можна за посиланням https://pdp.nacs.gov.ua.

Список онлайн платформ для самоосвіти