Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту внесення змін до обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації підготовлено проєкт внесення змін до обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки.

З метою збільшення у 2022 році результативних показників продукту за завданням 5 Додатку 2 до Програми — «Висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради друкованими ЗМІ, засобами телерадіомовлення та Інтернет-виданнями, поширення інформації, спрямованої на досягнення суспільно корисних цілей» — пропонується внести зміни до тексту Програми та додатків до неї, передбачивши збільшення у 2022 році обсягу фінансування за заходами завдання 5: «Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради у друкованих ЗМІ Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією», «Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в Інтернет-просторі», «Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення», «Замовлення та розміщення соціальної реклами у друкованих, електронних ЗМІ, Інтернет-просторі, на зовнішніх носіях».

Запропоновані зміни дозволять більш повно забезпечити досягнення мети Програми у частині покращення стану задоволення інформаційних потреб жителів області та подальшого удосконалення інформування населення області про роботу облдержадміністрації та обласної ради і загалом про стан впровадження реформ в Україні.

Крім того, пропонується уточнити результативні показники Програми за окремими заходами у 2021 році з урахуванням потреби погашення кредиторської заборгованості за напрямами діяльності  обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації її заходів у 2020 році.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проєкт змін проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 7 до 21 жовтня 2021 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуться до 21 жовтня 2021 року включно за адресою: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації, вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000. тел.: (0462) 67-57-59, е-пошта: [email protected].

Контактна особа: Сорокін Валерій Володимирович – начальник відділу інформаційної та видавничої діяльності управління інформаційної діяльності та видавничої справи Департаменту, тел.: (0462) 67-86-94.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Проєкт змін до обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки

 

ГО Активне Суспільство України