Інформаційне повідомлення 
про проведення електронних консультацій щодо проекту звіту
про стан виконання у 2020 році обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії сьомого скликання обласної ради від 29 вересня 2016 року № 6-6/VII

Службою у справах дітей облдержадміністрації підготовлено проєкт звіту про стан виконання у 2020 році обласної Програми (далі - Програми) із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії сьомого скликання обласної ради від 29 вересня 2016 року
№ 6-6/VII.

Основною метою Програми було: реалізація та захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема позачергове забезпечення житлом після завершення їх перебування в установах інтернатного типу, сім’ях піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, а також після закінчення ними навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України та з інших причин.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996, з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання у 2020 році Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 01 по 15 лютого 2021 року (включно).

Враховуючи, що термін реалізації Програми закінчився у 2020 році, на громадське обговорення також виноситься Пояснювальна записка про стан виконання та оцінку результативності заходів Програми за результатами 2016-2020 років (далі – Пояснювальна записка). Звіти про стан виконання Програми проходили процедуру громадських консультацій щорічно під час її реалізації.

Пропозиції, зауваження та рекомендації до проєкту звіту та Пояснювальної записки надсилати до 15 лютого 2021 року (включно) на електронну адресу: ssd_post@cg.gov.ua з помітками «Пропозиції до проекту звіту про стан виконання у 2020 році обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки», «Пропозиції до Пояснювальної записки про стан виконання та оцінку результативності заходів Програми за результатами 2016-2020 років» або за адресою: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 19.

Контактна особа: Железний Станіслав Анатолійович, заступник начальника Служби у справах дітей облдержадміністрації – начальник відділу захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання
(тел. 67-46-38). Звіт про результати обговорення буде оприлюднений на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у терміни, визначені чинним законодавством.

Проєкт звіту про стан виконання у 2020 році із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки

Пояснювальна записка про стан виконання впродовж 2016-2020 років та оцінку результативності заходів обласної Програми (далі - Програми) із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки