back

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
Чернігівської обласної державної адміністрації

Адреса: 14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70

Телефон-факс: (0462) 67-82-74

Електронна адреса: [email protected]

Адреса веб-сайту Департаменту:  dcz.cg.gov.ua

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 18-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

Вихідні дні: субота та неділя.

Департамент складається з таких структурних підрозділів:

- управління планування цивільного захисту та оборонної роботи;

- управління організації цивільного захисту, інформації та зв’язку.

Директор Департаменту: Болдирев Сергій Михайлович

Телефон: (0462) 67-62-34

Електронна адреса: [email protected]

Телефонний довідник працівників Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (91,5 КБ, doc)

Положення про Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Департаменту:

 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Чернігівської області;

- виконання задач у здійсненні повноважень у галузі оборонної роботи органів виконавчої влади.

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

 

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- надає адміністративні послуги у сфері цивільного захисту;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- організовує виконання завдань територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;

- вносить пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету  витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

- забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

- розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

- розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів голові обласної державної адміністрації для їх розгляду на Колегії обласної державної адміністрації або сесії обласної ради;

- підтримує у постійній готовності територіальну систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;

- забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

- організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- готовить пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

- готовить пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; забезпечує відповідно до чинного законодавства утримання складів з матеріально-технічними ресурсами регіонального матеріального резерву;

- організовує заходи щодо накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

- взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

- інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території області з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

- бере участь в організації навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

- визначає  потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- готує пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

- організовує облік захисних споруд цивільного захисту;

- здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

- організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту,  з фонду таких споруд;

- забезпечує підтримання в стані готовності до застосування заміського пункту управління Чернігівської обласної державної адміністрації в мирний час та організовує його роботу в особливий період;

- контролює в межах повноважень місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у сфері цивільного захисту;

- координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, що виконують завдання цивільного захисту;

- організовує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;

- бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загроз природного характеру;

- бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність  аварійно-рятувальних служб та формувань, а також спеціалізованих служб цивільного захисту;

- бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

- організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил ланок територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

- бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;

- організовує роботу щодо профілактики невиробничого травматизму;

- готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

- скеровує діяльність Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби;

- забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

- забезпечує сприяння розташованим на території регіону підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань у виконанні покладених на них завдань;

- організує взаємодію і сприяє вирішенню питань надання шефської допомоги військовим формуванням, утвореним відповідно до чинного законодавства України, добровольцям;

- з метою забезпечення безпеки громадян узгоджує плани проведення на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю великої кількості людей;

- вживає заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони в  межах повноважень;

- інформує громадськість про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною;

- сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області;

- вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон;

- організовує взаємодію та здійснює координацію дій обласної державної адміністрації з громадськими організаціями, формуваннями, які займаються питаннями цивільного захисту та оборонної роботи;

- забезпечує здійснення заходів із запобігання і протидії корупції;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і  місцевих рад;

- здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- забезпечує та координує роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

- виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

 

Відділи (фахівці) з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського і Прилук

Основні завдання відділів (фахівців) з питань цивільного захисту: забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території району (міста); організація роботи районної (міської) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання; утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту; розроблення місцевих програм у сфері цивільного захисту; створення і накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Стан техногенної та природної безпеки

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2023 рік (4,12 МБ, doc, завантежено 05.02.2024)

*****

Стан цивільного захисту Чернігівської області за 2022 рік (462 КБ, docx)

*****

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2021 рік

*****

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2020 рік

*****

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2019 рік

*****

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2018 рік

*****

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області за 2017 рік

*****

Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області у 2016 році

*****

Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2015 році

*****

Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2014 році

*****

Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2013 році

*****

Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2012 році

*****

Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2011 році

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області, за січень-лютий 2024 року (39,3 КБ, docx, завантажено 05.03.2024)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області, за лютий 2024 року (50,3 КБ, docx, завантажено 05.03.2024)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області, за січень 2024 року (97,3 КБ, docx, завантажено 05.02.2024)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області, за 2023 рік (123 КБ, docx, завантажено 04.01.2024)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у грудні 2023 року (134 КБ, doc, завантажено 04.01.2024)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у листопаді 2023 року (doc, 132 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у жовтні 2023 року (doc, 27,6 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у вересні 2023 року (doc, 126 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у серпні 2023 року (docx, 42 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у липні 2023 року (doc, 42 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у червні 2023 року (doc, 124 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у травні 2023 року (doc, 107 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у квітні 2023 року (doc, 154 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у березні 2023 року (doc, 159 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у лютому 2023 року (doc, 118 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області, за січень 2023 року (doc, 166 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області, за 2022 рік (doc, 420 КБ)

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2021 році

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2020 році

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2019 році

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2018 році

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області у 2017 році

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області протягом 2016 року

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області протягом 2015 року

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області протягом 2014 року

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області протягом 2013 року

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2012 року

*****

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2011 року

Останні новини

Анонси 

 

 

 

Погода