Інформаційне повідомлення про електронні консультації щодо проекту звіту про виконання у 2018 році цільової Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки

Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації підготовлено проект звіту про виконання у 2018 році обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки.

Програма спрямована на визначення перспектив подальшого розвитку археологічних досліджень в області на основі аналізу його сучасного стану.

Основною метою програми є отримання всебічної об’єктивної наукової інформації, необхідної для забезпечення оптимальних умов використання історико-культурного потенціалу області; забезпечення збереженості та вивчення пам’яток, здійснення відповідних пам’яткоохоронних заходів на них; уведення здобутих за результатами Програми матеріалів до наукового обігу.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання у 2018 році обласної цільової Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 01 по 15 лютого 2018 року.

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 16 лютого 2019 року за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, тел. 77-46-33,   е-пошта: [email protected].

Контактна особа: Замай Людмила Михайлівна, заступник начальника управління туризму та охорони культурної спадщини - начальник відділу охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Звіт

Пояснювальна записка

ГО Активне Суспільство України