07-02-2017 17:10

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо
проекту розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
«Про щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє»

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації підготовлено проект розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє».

Проектом розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє» передбачено проведення щорічного екологічного конкурсу з метою підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо захисту довкілля шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, розширення природоохоронної просвітницької діяльності спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного середовища Чернігівської області, виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996 та Бюджетного регламенту Чернігівської обласної ради, затвердженого 29 вересня 2016 року шостою сесією сьомого скликання Чернігівської обласної ради, проект бюджетного запиту проходить процедуру електронних консультацій на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання обласної Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 06.02.2017 до 20.02.2017 (включно). 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 20 лютого 2017 року (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації , е-пошта: deko_post@cg.gov.ua.

Контактна особа: Шатирко Олена Олександрівна – головний спеціаліст сектору екологічного моніторингу та інформування управління бюджетного фінансування та економіки природокористування, тел.67-51-22.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

 

Проект розпорядження

Додаток. Проект положення

 

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації