back

Схвалено проект обласної Програми розвитку малого підприємництва на 2009 – 2010 роки

12-11-2008 | 18:54

12 листопада в облдержадміністрації відбулось розширене засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на якому були присутні члени координаційної ради з числа представників органів виконавчої влади, підприємницького середовища, громадських організацій області та запрошені члени робочої групи з розробки обласної Програми розвитку малого підприємництва на 2009 – 2010 роки.

Н

а засіданні розглянуто проект обласної Програми розвитку малого підприємництва на 2009 – 2010 роки, розробленої відповідно до законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про державні цільові програми”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Указу Президента України “Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.07.2008 року № 254 та у відповідності з методичними рекомендаціями Держкомпідприємництва України щодо формування та реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва. При розробці проекту Програми враховано пропозиції райдержадміністрацій, міськвиконкомів, членів робочої групи, представників підприємництва, громадських об’єднань області, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових можливостей.

Проектом Програми визначені мета та пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва області, цільові показники та комплекс основних заходів, спрямованих на виконання завдань, поставлених регіональним та місцевим органам державної виконавчої влади, громадським організаціям, об’єднанням підприємців та установам ринкової інфраструктури щодо створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу.

За результатами обговорення координаційна рада одноголосно схвалила проект обласної Програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки.