back

Мінімізувати наслідки кризи

05-11-2008 | 09:56

4 листопада в обласній державній адміністрації відбулося засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення за участю заступника голови облдержадміністрації Наталії Білоус. Окрім членів комітету у його роботі взяли участь керівники промислових підприємств області.

Обговорювалася нинішня ситуація, що склалася на підприємствах області в умовах економічної та фінансової кризи.

Директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка розповіла про ситуацію на ринку праці Чернігівської області та можливі шляхи мінімізації впливу кризи на зайнятість населення.

Зокрема, зазначалося: незважаючи на кризу, яка вже охопила фінансово-банківській сектор та частину промислово розвинених регіонів України, ситуація на промислових підприємствах області керована, суттєвого зниження показників економічної активності не спостерігається.

Проте, деякі підприємства відчувають труднощі з кредитуванням, обіговими коштами, що змушує їх оптимізувати штат працівників. Для працівників деяких професій і галузей реально виникає загроза вивільнення, зниження рівня заробітної плати та збільшення заборгованості по її виплаті.

У вересні-жовтні 2008 року відбулося зростання незайнятого населення, яке звернулося до центрів зайнятості області. Так, у жовтні до центрів зайнятості за допомогою звернулися 5,5 тис. У більшості районів області зростання незайнятих громадян насамперед пов'язане із сезонними коливаннями на ринку праці.

За прогнозом до кінця 2008 року до центрів зайнятості у пошуках роботи звернеться ще майже 8 тис. осіб. Очікується, що наступного року шукатимуть роботу 49 тис. громадян. Динаміка попиту і пропозицій на робочу силу протягом останніх двох років не змінюється.

Серед причин безробіття домінуватиме, як і раніше, звільнення за угодою сторін та по закінченню терміну робіт – нині це майже кожен другий. Вагомою залишиться частка звільнених з причин плинності кадрів.

Основний тягар скорочення (46%) припадає на обробну промисловість, чверть на сільськогосподарські підприємства, кожний десятий буде звільнений зі сфери торгівлі.

Тому, обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення в умовах загострення фінансово-економічної скрути для мінімізації впливу такої ситуації та збереження трудового потенціалу підприємств рекомендував:


- керівникам підприємств спільно з профспілками терміново розробити комплексні антикризові програми, в яких обов’язково передбачити заходи по збереженню трудового потенціалу підприємств, своєчасній виплаті заробітної плати та зменшенню соціальної напруги в трудових колективах;
- органам місцевої виконавчої влади, центрам зайнятості, із залученням керівників підприємств, забезпечити якнайшвидше повернення безробітних до трудової діяльності через орієнтацію системи професійного навчання на вимоги та замовлення роботодавців;
- посилити координаційну діяльність райдержадміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування, центрів зайнятості та роботодавців по збереженню регіональних трудових ресурсів та робочих місць, попередження низькооплачуваної зайнятості, в повному обсязі фінансування оплачуваних громадських робіт;
- Центрам зайнятості активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу, стабілізувати зайнятість через надання дотацій роботодавцям для створення додаткових робочих місць.