back

Засідання комісії по цінах облдержадміністрації

19-09-2008 | 18:16

18 вересня заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус провела селекторному режимі засідання комісії по цінах облдержадміністрації. Крім членів комісії, у засіданні взяли участь: Д.Ашихміна, заступник начальника головного управління статистики в області; С. Батрак, заступник начальника управління харчової та переробної промисловості облдержадміністрації; Л.Подоляко, голова профспілки працівників торгівлі; заступники голів з питань економіки та торгівлі МВК, РДА; керівники господарюючих структур, які виробляють і реалізують основні продовольчі товари (в оптовій і роздрібній мережі).

Як зазначила, відкриваючи засідання, заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус, таке широке коло учасників викликане нагальною необхідністю проаналізувати цінову ситуацію, що склалася в області, виконання наданих Урядом повноважень щодо регулювання цін та розглянути рекомендації Уряду щодо укладення Меморандуму порозуміння між Чернігівською державною адміністрацією, виробниками продовольчих товарів та суб’єктами системи мережевої роздрібної торгівлі в області. Наголосила щодо необхідності вжиття дієвих заходів по стримуванню інфляційних процесів, недопущенню необґрунтованого зростання цін.

Заступник начальника головного управління статистики в області Діна Ашихміна звернула увагу, що, враховуючи актуальність питання цінової ситуації, з квітня місяця п.р. комітет статистики здійснює розрахунок індексу споживчих цін подекадно. За попередніми розрахунками індекс споживчих цін (індекс інфляції) за першу декаду вересня збільшився і становив 100,8%, що обумовлено підвищенням цін на послуги вищих навчальних закладів на 31,5% та цін на газ природний на 14,1%.

Заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації Світлана Полторацька поінформувала: - про зміни до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 №709 (запроваджено декларування зміни оптово-відпускних цін суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію продовольчих товарів; уточнено перелік продуктів, зміну цін яких необхідно декларувати та умови, за яких здійснюється декларування – при збільшенні їх вартості більше ніж на 1% за місяць); - щодо запровадження наказом Міністерства економіки України від 13.08.2008 №341 форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, по яких запроваджено державне регулювання.

Про фактичний стан декларування зміни оптово-відпускних цін поінформували Григорій Зубок, начальник Державної інспекції з контролю за цінами та Батрак Сергій, заступник начальника управління харчової та переробної промисловості облдержадміністрації.

Підбиваючи підсумки засідання, Наталія Білоус, з метою здійснення упереджувальних заходів щодо недопущення необґрунтованого підвищення цін дала доручення : - райдержадміністраціям, міськвиконкомам детально проаналізувати цінову ситуацію на регіональних ринках та вжити невідкладних заходів щодо стабілізації цінової ситуації відповідно до урядових доручень; здійснювати постійний контроль за обґрунтованістю цін, в тому числі торгівельних надбавок на продовольчі товари та аналізувати порядок їх формування; продовжувати моніторинг цін на продовольчі товари ; забезпечити безумовне виконання суб’єктами господарювання діючого порядку декларування зміни цін; розглянути можливість укладення Меморандумів порозуміння між місцевими адміністраціями, виконкомами міських рад та суб’єктами господарювання, які виробляють та здійснюють реалізацію основних продовольчих товарів у роздрібній мережі. Посилити контроль за станом цінової ситуації на споживчому ринку та вжити дієвих заходів щодо її нормалізації. Проводити відповідну організаційно-роз’яснювальну роботу. - головному управлінню економіки ОДА спільно з головним управлінням статистики в області аналізувати фактори, які впливають на індекс споживчих цін (індекс інфляції) з метою недопущення його необґрунтованого зростання; - Державній інспекції з контролю за цінами в області забезпечити ефективний контроль за дотриманням дисципліни цін відповідно до чинного законодавства та прийнятих розпоряджень голови облдержадміністрації з цінових питань, оперативно відслідковувати динаміку цін за визначеним переліком продовольчих товарів. - обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України вжити заходів щодо вирішення питання усунення проявів недобросовісної конкуренції у разі їх наявності.