back

Засідання обласної соціально-економічної ради

17-09-2008 | 15:00

Про реалізацію положень Генеральної угоди та виконання сторонами партнерства зобов’язань Регіональної угоди між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Федерацією профспілкових організацій області та обласним об’єднанням організацій роботодавців за перше півріччя 2008 року йшлося на черговому засіданні обласної соціально-економічної ради, яке відбулося 16 вересня в залі засідань Федерації профспілкових організацій області. Як зазначила заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус, організаційна робота органів виконавчої влади була спрямована на виконання положень Генеральної угоди, зобов’язань регіональної угоди, передбачених на 2008 рік.

Підсумки роботи господарського комплексу області за І півріччя 2008 року свідчать про збереження тенденції економічного зростання та підвищення рівня життя населення.. Так, порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги випуску промислової продукції збільшились на 7,1%, валової продукції в сільськогосподарських підприємствах – на 0,3%, роздрібного товарообороту – на 30,4%, реалізованих послуг – на 14,1%, будівельних робіт – на 13,2%. Обсяги інвестицій в основний капітал збільшилися орієнтовно на 12,0% до відповідного періоду минулого року, залучено 10,9 млн. дол. США іноземних інвестицій, а загальний їх обсяг станом на 01.07.2008 року склав 95,7 млн. дол. США. Суттєво зросли видатки на утримання установ і закладів бюджетної сфери: освіти – на 47,9%, охорони здоров’я – на 44,8%, культури і мистецтва – на 55,7%, соціального захисту та соціального забезпечення – на 42,2%, фізичної культури і спорту – на 29,5%.

Позитивні зміни в економіці області торкнулися ринку праці. За сприяння служби зайнятості у І півріччі 2008 року було створено 12,3 тис. нових робочих місць, що складає 53,8% річного завдання. Рівень зареєстрованого безробіття знизився на 0,3 проц. пункти відносно минулорічного періоду і склав 2,9%.

Упродовж поточного року середня заробітна плата мала позитивну тенденцію до зростання. За січень-липень 2008 року її рівень досяг 1309,43 грн., що на 39,8% більше до відповідного періоду 2007 року. У липні 2008 року в порівнянні з відповідним періодом 2007 року номінальна заробітна плата зросла на 33,4% і становила 1480,87 грн., що в 2,28 раза перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (649 грн.) та в 2,8 раза мінімальну заробітну плату (525 грн.). Зростання заробітної плати відбулося за всіма видами економічної діяльності.

Зменшується частка працівників, які відпрацювали 50% і більше робочого часу та яким нарахована заробітна плата в межах мінімального розміру з 9,1% у грудні 2007 року до 7,6% у червні 2008 року. Збільшилась кількість працівників, які отримують заробітну плату більше за прожитковий мінімум з 78,7% у грудні 2007 року до 82,3% у червні 2008 року. Збільшується кількість суб’єктів господарювання в різних галузях господарства, які регулюють соціально-трудові відносини шляхом укладення колективних договорів.

В області діє 4,4 тис. колективних договорів. Серед підприємств, що звітують до органів статистики – 3424 суб’єкти господарювання регулюють відносини через колективні договори, що на 6,8% більше, ніж у грудні 2007 року, це охоплює 86,7% працівників (грудень 2007 – 85,8%).

Триває співпраця соціальних партнерів в удосконаленні колективно-договірного регулювання відносин. В області здійснюються цілеспрямовані заходи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ та організацій, і хоча на сьогодні не вдалося повністю розв’язати проблему погашення боргів, деяких позитивних зрушень у цьому напрямку досягнуто.

Забезпечується реалізація матеріальної підтримки вразливих верств населення. Впродовж поточного року реальну матеріальну підтримку за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України отримували інваліди ВВВ, учасники бойових дій, учасники війни та прирівняні до них особи, інваліди з дитинства, діти-інваліди, малозабезпечені сім’ї.

Збережено мережу лікувально-профілактичних закладів на селі з акцентом перепрофілювання ФАПів у сільські лікарські амбулаторії.

Розширено мережу спортивних шкіл та інших фізкультурно-спортивних закладів та не допущено перепрофілювання спортивних споруд.

Не допускалося необґрунтоване зменшення навчальних закладів в області.

Створено умови щодо забезпечення першим робочим місцем випускників профтехучилищ та вищих навчальних закладів відповідно до змін, що відбулися у законодавстві. У рамках програми «шкільний автобус» у 2008 році було придбано 10 нових шкільних автобусів для доставки школярів до навчальних закладів.

Таким чином, аналіз стану виконання зобов’язань регіональної угоди свідчить про те, що переважна більшість їх виконується в повному обсязі, але є ряд проблемних питань, які вирішити ще не вдалося. Це, зокрема, повне погашення боргів, поліпшення житлових програм для молоді, забезпечення гідної праці, що визнано й сторонами партнерства. Більш детально ситуацію охарактеризували у своїх виступах співголова соціально-економічно ради, заступник голови Федерації профспілкових організацій області Петро Чорнорот та секретар групи повноважних представників від господарських органів Володимир Козирєв.

Також на засіданні було розглянуто питання співпраці роботодавців та профспілкових організацій з відділенням Національної служби посередництва і примирення та Територіальною державною інспекцією праці з питань додержання законодавства про працю та урегулювання конфліктних ситуацій. Крім того, підтримано пропозицію Федерації профспілок України про співпрацю.