back

Засідання обласної соціально-економічної ради

18-06-2008 | 12:34

17 червня в облдержадміністрації відбулося чергове засідання обласної соціально-економічної ради. Про пріоритетні напрямки роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради та Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні” присутніх поінформувала заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус. Вона, зокрема, зазначила, що відповідно до розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 4 квітня 2008 року №59-р колективний трудовий спір між Федерацією профспілок України і Кабінетом Міністрів України знятий з реєстрації у зв’язку з його вирішенням. Таким чином, в Україні відновлено тристоронній діалог та розпочато ефективну співпрацю соціальних партнерів.

Президент України Віктор Ющенко наголосив, що питання ефективної співпраці соціальних партнерів, відновлення діалогу між урядом, роботодавцями й профспілками є найпріоритетнішим завданням. В Україні давно назріла потреба в ефективній співпраці соціальних партнерів – уряду, об’єднань роботодавців, профспілок. Соціальні партнери мають посилити свій вплив на формування та реалізацію соціально-економічної політики держави, тому важливо закріпити відповідний план дій на офіційному рівні.

Позиція Президента України викладена у відповідному Указі «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні». В його постановляючій частині основні напрямки діяльності сторін такого діалогу, що мають стати на захист найуразливіших верств населення – розвиток ринку праці, удосконалення галузевих стандартів в оплаті праці, захист її оплати, погашення зарплатних боргів, безпека життєдіяльності, спільне регулювання природних монополій.

Віктор Ющенко закликав членів Національної тристоронньої соціально-економічної ради сформувати чіткий перелік кроків її діяльності на наступні два-три роки і відзначив, що для подальшого поліпшення добробуту людей та повноцінного виконання соціальних програм на сьогодні склалися непогані економічні передумови. Реальний ВВП (валовий внутрішній продукт) у І кварталі цього року порівняно з минулорічним періодом збільшився на 6%, а динаміка зростання реальних доходів населення, що спостерігалася в попередні роки, збереглася і в нинішньому. Але, спостерігається різке прискорення темпів інфляції, що завдає удару по найбільш соціально вразливих верствах населення. Від соціальних партнерів очікують конкретних пропозицій щодо шляхів подолання інфляційних процесів.

Першим кроком соціальних партнерів на національному рівні в цьому напрямку було врегульовано трудовий спір та прийнято Генеральну угоду між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки, що дозволить забезпечити надійну правову основу й системність в організації колдоговірної роботи на всіх рівнях – національному, галузевому і безпосередньо на підприємствах різних форм власності.

Другим кроком було прийняття Національною тристоронньою соціально-економічною радою 21 квітня 2008 року пріоритетних напрямків роботи щодо поліпшення соціального діалогу. Внесено зміни до урядового Регламенту, якими передбачено залучення профспілок й організацій роботодавців до процесу прийняття рішень із соціально-трудових питань та участь соціальних партнерів у засіданнях урядових комітетів і Кабінету Міністрів під час їх розгляду тощо.

Наступним кроком буде прийняття Закону України «Про основні засади соціального діалогу в Україні», який ініційований Главою держави і внесений до парламенту. Цей Закон має стати регламентом організації роботи уряду з профспілками й організаціями роботодавців. Такі заходи на державному рівні зумовили внесення деяких змін до Регіональної угоди, яка укладена на 2006-2009 роки.

Тому на засіданні члени ради розглянули та затвердили зміни до Регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, профспілковими об’єднаннями і господарськими органами області на 2006-2009 роки. Про умови праці працівників, зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, атестацію робочих місць, пільги та компенсації за роботу у шкідливих умовах йшлося у доповіді начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Миколи Уложенка. Так, за його словами, відповідно до чинного законодавства працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, надаються пільги та компенсації у вигляді додаткових відпусток, скороченого робочого тижня, доплат, безкоштовного лікувально-профілактичного харчування і видачі молока або інших рівноцінних продуктів харчування, права на пенсію на пільгових умовах. Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, у 2007р. складала 26,4 тис. осіб, або 22,1% облікової кількості штатних працівників (у 2005р. – 31 тис. осіб, або 22,6%). Найбільше зазначених працівників було зайнято на підприємствах промисловості – 17,6 тис. осіб (28,5%), транспорту та зв’язку – 5,3 тис. осіб (34,3%). Найбільш поширеними видами пільг за роботу в несприятливих умовах праці є доплати за умови праці, які одержували 14,4 тис. осіб (12% персоналу обстежених підприємств) та додаткові відпустки згідно зі списками виробництв, цехів, професій і посад – 13 тис. осіб (10,8%). Відпустками за особливий характер роботи скористалися 8,9 тис. осіб (7,5%).

Доплати за роботу у важких та шкідливих умовах встановлені кожному шостому працівнику, зайнятому в промисловості, транспорті та зв’язку.

Працівники, які зайняті в шкідливих умовах, мають право на державну пенсію на пільгових умовах (згідно зі списками №1, 2). На кінець 2007 р. таке право мали 7,4 тис. осіб, або 6,2% працюючих на обстежених підприємствах.

Згідно з чинним законодавством всі пільги і компенсації працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці, в тому числі і пільгове пенсійне забезпечення, надаються тільки за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Питання атестації робочих місць є компетенцією органів праці та соціального захисту населення. Органами праці проведено інвентаризацію підприємств, установ та організацій на предмет виявлення робочих місць зі шкідливими умовами праці, які відповідно до чинного законодавства потребують проведення атестації. Станом на 01.05.2008 року на 1064 суб'єктах господарювання встановлено робочі місця зі шкідливими умовами праці. Атестація проведена на 947 із них або у 89,0% загальної кількості виявлених підприємств. Із 15241 робочого місця із шкідливими умовами праці атестовано 14730, або 96,6%. Підприємствам видано 951 висновок за результатами експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно до чинного законодавства періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років. У разі не проведення атестації робочого місця із шкідливими та важкими умовами праці робота на цих посадах до пільгового пенсійного стажу не зараховується.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

З питань атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах головним управлінням праці проводиться широка роз’яснювальна та методична робота. Щорічно проводяться семінари, на яких розглядаються питання щодо порядку проведення атестації робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях, особливості її проведення за галузевими ознаками.

На думку Миколи Уложенка, основними проблемними питаннями, які стримують процес повного охоплення проведення атестації робочих місць за умовами праці, з одного боку є висока вартість робіт санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих виробничих факторів на робочих місцях, які виконують органи санітарно-епідеміологічного нагляду на договірній основі, з іншого – небажання окремих керівників підприємств, особливо малого та середнього бізнесу, платити кошти за проведені інструментальні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу та надання працівникам за результатами атестації пільг та компенсацій. Тому органи праці виявляють створені нові робочі місця зі шкідливими умовами праці й зобов’язують підприємства їх атестувати, попереджають про закінчення строків попередніх результатів.

За результатами засідання обласної соціально-економічної ради прийнято відповідне рішення.