back

„Підвищення рівня оплати праці – запорука гідного життя”

20-06-2008 | 08:59

Засідання круглого столу на таку тему 19 червня відбулося в облдержадміністрації.

Важливість питань, порушених під час засідання, зумовила широке коло його учасників. До участі у засіданні були запрошені керівники головних управлінь економіки, агропромислового розвитку, фінансового, праці та соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, начальники управлінь освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, сім’ї та молоді, харчової та переробної промисловості, регіонального розвитку, територіальних представницьких органів: державної податкової адміністрації в області, обласного центру зайнятості, територіальної державної інспекції праці в області, статистики; заступники голів райдержадміністрацій та міських голів з питань фінансово-економічного розвитку; начальники місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, представники ЗМІ.

Відкриваючи засідання, заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус зазначила, що динамічний розвиток нашої держави направлений на активну участь у суспільно-економічних процесах сучасного світу, інтеграцію в європейське співтовариство. Така спрямованість розвитку вимагає нових підходів до використання економічного, людського, природно-ресурсного потенціалу для досягнення якісно нового рівня ефективності й конкурентоспроможності економіки та рівня життя населення. Однією ж із складових підвищення рівня життя є заробітна плата.

Основне завдання становлення системи оплати праці – визначення організаційно-економічних заходів, спрямованих на забезпечення зростання номінальної заробітної плати та формування джерел її дальшого підвищення.

Про пріоритетні напрями роботи органів праці, спрямовані на удосконалення організації праці та підвищення рівня її оплати присутніх поінформував начальник головного управління праці та соціального захисту населення Микола Уложенко. За його словами, найгострішою проблемою в області залишається зростання номінальної заробітної плати та великий прошарок низькооплачуваних працівників, незважаючи на проведену низку заходів.
У квітні 2008 року в порівнянні з відповідним періодом 2007 року номінальна заробітна плата зросла на 42,3% і становила 1282,73 грн., що в 1,98 раза перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатної особи (647 грн.). Але, на жаль, позитивні показники не забезпечили області належного місця в загальнодержавному рейтингу, вона посіла передостаннє місце.

Заступник начальника головного управління статистики в області Катерина Свистун навела деякі результати статистичних спостережень в сфері праці. Так, у 2007 році відмічено позитивну тенденцію – на Чернігівщині вперше частка зарплати в структурі грошових доходів перевищила частку соціальних допомог.

Щодо активізації інноваційно-інвестиційного розвитку територій як фактору підвищення рівня оплати праці йшлося у виступі заступника начальника головного управління економіки Олександри Хомик.
„Реалізація політики, спрямованої на прискорення темпів соціально-економічного розвитку області, підвищення якості життя населення, а також вирішення регіональних проблем неможливе без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності”, - наголосила Олександра Дмитрівна.

У цьому році головним управлінням економіки здійснено ряд заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності – розроблено та впроваджується дорожня карта інвестора, оголошено конкурс на кращий інвестиційний проект, здійснюється моніторинг інвестиційних пропозицій та адміністративний супровід найбільших інвестиційних проектів, проведено Інноваційний форум „Освіта, наука і виробництво у регіональному розвитку”, на жовтень п.р. заплановано проведення в Чернігові IV Міжнародного інвестиційного форуму.

За I квартал 2008 року обсяг інвестицій в основний капітал становив 452,1 млн. грн., що на 6,5 проц. більше, ніж в аналогічний період минулого року, що стало можливим завдяки збільшенню в 1,5 рази прибутків підприємств. За січень-квітень 2008 року вони склали 141,9 млн. грн., що забезпечило в цілому по області позитивний фінансовий результат – 41,2 млн. грн.