back

19-03-2013 11:29"Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на території Чернігівської області""Заява про видачу ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення""Опис документів, що додаються до заяви""Відомість про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення""Відомість про відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення""Відомість про наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій""Відомість про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування""Перелік приладів обліку та місць їх встановлення""Технічна характеристика мереж, споруд та інших об’єктів, їх схеми""Заява про переоформлення ліцензії""Заява про видачу дубліката ліцензії""Заява про видачу копії ліцензії"

Останні новини

Анонси

 

 

 

Погода