back

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: просп. Миру, 116-а, м. Чернігів, 14028

Телефон: (04622) 5-38-69

Електронна адреса: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту: http://upsz.cg.gov.ua

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя

Директор Департаменту: Лугова Валентина Миколаївна

Телефон: (04622) 5-38-69

Електронна адреса: [email protected]

 

Інформація щодо суб’єктів надання соціальних послуг, переліку соціальних послуг, їх змісту та порядку надання (на виконання абз. 4 п. 2 Указу Президента України від 29.01.2021 № 30/2021 «Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги»)

 

Телефонний довідник працівників Департаменту соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації (454 КБ, pdf)
 

 

Основні завдання Департаменту:

забезпечення на території Чернігівської області реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення:

– визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізація заходів у сфері соціального захисту населення;

– реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати та належних умов праці; соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України й інших військових формувань; організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями;

– реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та житлові субсидії; ведення обліку осіб, які мають право на пільги;

– участь у виконанні програм і здійсненні заходів щодо протидії торгівлі людьми та попередження насильства;

– організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам та іншим категоріям громадян шляхом розвитку спеціалізованих закладів та установ, залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

– координація діяльності та контроль за виконанням місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення; надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері; узагальнення, поширення досвіду та впровадження прогресивних методів в їх роботу;

– сприяння реалізації державної політики зайнятості ;

– сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

 

– організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

– забезпечує захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

– здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм і стандартів;

– координує та контролює роботу місцевих органів соціального захисту населення; спрямовує діяльність Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, у тому числі у стаціонарних установах системи соціального захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки;

– координує та контролює роботу місцевих органів соціального захисту населення стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову й організаційно-методичну допомогу;

– забезпечує ведення єдиної Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН); Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики; підтримує єдине інформаційне та телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

– організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

– здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

– бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

– розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

– вивчає стан трудової міграції на відповідній території, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

– забезпечує вирішення питань проходження альтернативної (невійськової) служби;

– забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

– забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України й інших військових формувань; 

з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

– здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям; інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та громадянам з інвалідністю; тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України; субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу тощо;

– здійснює контроль за правильністю та своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат; виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

– здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів; 

у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

– здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг і контроль за наданням установлених законодавством України пільг та вжиттям заходів щодо соціального захисту різних категорій осіб;

– організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

– організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

– забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

– забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

– аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

– забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів; організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність; 

– організовує та координує роботу із забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

– забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ з надання соціальних послуг різним категоріям осіб;

– здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) й інших соціальних закладів, установ і служб;

– забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

– контролює та вирішує питання влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

– сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

– забезпечує ведення реєстру суб’єктів, які надають соціальні послуги на території області;

– співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги різним категоріям населення;

– сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам; 

– організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації;

у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

– сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, координує їх діяльність;

– організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними й іншими засобами реабілітації;

– здійснює облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України;

– сприяє розвитку фізичної культури та спортивного руху осіб з інвалідністю як етапу їх соціальної реабілітації;

– бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

 

Основні завдання управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій
та виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

– забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; 

– призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку;

– організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;

– розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

– забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

– забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

– реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

– нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук (17,4 КБ, docx)

 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інтернатні заклади та інші підвідомчі установи

 

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода