back

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: 14005, м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1-б

Телефони:  т/ф.  (0462) 67-75-56

E-mail: [email protected]

Адреса веб-сайту Управління: uoz.cn.ua

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя

Начальник управління: Лінник Андрій Олександрович 

Телефон: (0462) 67-75-56

Електронна адреса:  [email protected]

Управління складається з таких структурних підрозділів:

- відділ організаційної надання медичної допомоги;

- відділ економіки, моніторингу та виконання загальнодержавних програм;

- відділ фінансового забезпечення;

- відділ управління медичними кадрами та роботи зі зверненнями громадян;

 - сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи.

 

Телефонний довідник працівників Управління охoрони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (pdf, 140 Кб)  

 

Положення про Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (pdf, 705 Кб)

 

Мережа комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської області

 

Основні завдання управління:

- забезпечення державної політики в галузі охорони здоров'я області;

- прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою, здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

- організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

- забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та здійснює контроль за їх реалізацією на території Чернігівської області.

- організовує роботу щодо забезпечення медичним обслуговуванням населення Чернігівської області, в тому числі – щодо надання якісної та повної медичної допомоги;

- прогнозує розвиток мережі закладів охорони здоров’я на території Чернігівської області для забезпечення населення медико-санітарною допомогою у повному обсязі, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку Чернігівської області;

- здійснює організаційно-методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я області з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення Чернігівської області;

-інформує комунальні заклади охорони здоров’я Чернігівської області про стан справ в галузі, доводить до їх відома накази та листи Міністерства охорони здоров’я України;

- організовує роботу з охорони здоров’я материнства і дитинства, відбору дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;

- здійснює заходи у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним захворюванням;

- організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

- сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- проводить в установленому порядку експертну оцінку відповідності критеріям державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я, а у випадку, передбаченому законодавством – приватних закладів охорони здоров’я;

- аналізує стан здоров’я населення, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності, смертності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

- забезпечує разом із санітарно-епідеміологічною службою здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

- організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;

- здійснює роботу щодо пропаганди здорового способу життя;

- забезпечує, в межах своєї компетенції, додержання закладами охорони здоров’я, права громадян на охорону здоров’я;

- здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю, доступністю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території Чернігівської області;

- здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності;

- визначає потребу населення та закладів охорони здоров’я у медичному обладнанні, лікарських засобах, виробах медичного призначення, транспортних засобах тощо, надає відповідну інформацію обласній державній адміністрації та Міністерству охорони здоров’я України;

- визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я, формує замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку і атестацію працівників охорони здоров’я;

- забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчались за державним замовленням, у визначеному законодавством порядку;

- в установленому законодавством порядку, надає центральному органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я необхідну інформацію, документи та матеріали;

- сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров’я;

- організовує разом з вищими навчальними закладами дослідження з пріоритетних напрямів розвитку галузі охорони здоров’я;

- сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;

- здійснює спеціальну перевірку щодо відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень в галузі охорони здоров’я;

- здійснює організаційне і методичне управління підпорядкованими комунальними закладами охорони здоров’я, відповідно до делегованих Чернігівською обласною радою повноважень;

- здійснює затвердження  організаційної структури, штатного розкладу та кошторису підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я;

- здійснює погодження статутів підпорядкованих комунальних закладів та установ, здійснює контроль за їх виконанням та дотриманням статутних вимог; 

- в межах та на підставі, передбачених чинним законодавством, здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я;

- організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху транспортних засобів і протипожежного захисту підпорядкованих йому комунальних закладів охорони здоров’я;

- здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли в галузі охорони здоров’я;

- бере участь у розподілі випускників вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

- здійснює контроль за діяльністю медичних вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, що належать до сфери його управління;

- сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я або інших об’єднань громадян;

- забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, у порядку та терміни визначені нормами чинного законодавства;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює державний контроль за додержанням закладами охорони здоров’я чинного законодавства з питань державної таємниці та інформації;

- забезпечує захист персональних даних, отриманих у процесі виконання, покладених на Управління завдань;

-  забезпечує, у межах своїх повноважень та компетенції, виконання завдань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

-  сприяє здійсненню заходів щодо запобігання і протидії корупції в галузі охорони здоров’я;

-  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

-  готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи у галузі охорони здоров’я  і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

-  організовує роботу з розробки і виконання регіональних галузевих програм;

- забезпечує виконання загальнодержавних програм і комплексних заходів у сфері охорони здоров’я;

-  готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд обласній державній адміністрації і забезпечує їх виконання;

- вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

- готує пропозиції до проекту державного бюджету в галузі охорони здоров’я та надає їх до центрального органу виконавчої влади;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

-  в межах компетенції бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

- бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації, для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

- у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку Чернігівської області;

- контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення ними повноважень в галузі охорони здоров’я;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень та компетенції;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода