back

28-02-2017 09:58

Визначено переможців конкурсу проектів громадських організацій,
на виконання яких надаватиметься підтримка з обласного бюджету

 

3 червня 2015 року відбулось засідання конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадських організацій, для виконання яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2015 році.

У результаті підрахунку балів індивідуальних оціночних форм було складено рейтинг конкурсних пропозицій після чого оголошено переможців конкурсу та суми коштів, що будуть виділені на їх реалізацію з обласного бюджету.

Програми, розроблені молодіжними громадськими організаціями, поданих на конкурс у 2015 році, та рекомендовані обсяги виділення бюджетних коштів для реалізації програм

1

 

Реєстра
ційний
 №

 

Назва проекту програми

 

Організація, що подала проект програми

 

Рекомен
дована сума коштів (тис. грн.)

 

1

 

1163

 

«В ім’я життя»

Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»

 

7,0

 

2

 

1164

 

«Обласний молодіжний волонтерський форум»

 

МГО «Центр прогресивної молоді «Апельсин»

 

20,0

 

Проекти реалізовуватимуться протягом 2015 року.

Конкурсна комісія здійснюватиме моніторинг виконання вказаних проектів.

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації
оголошує конкурс проектів громадських організацій на 2015 рік

 

Проведення конкурсу здійснюється на виконання обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року, відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 червня 2012 року № 217 „Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету”.

Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій та творчих спілок:

1. Сприяння розвитку громадської активності молодіжних громадських організацій.

2. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

3. Формування духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у молоді.

4. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді.

5. Розвиток та підтримка військово-патріотичного виховання молоді.

Реалізація проекту повинна здійснюватися на території Чернігівської області, в період квітня – грудня 2015 року.

Для участі у конкурсі допускаються проекти, розроблені та подані громадськими організаціями та творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Загальний фонд конкурсу становить 170 тис. гривень.

На підтримку проектів молодіжних, дитячих громадських організацій та студентського самоврядування, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді передбачено 100 тис. гривень та граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 20 тис. гривень, що подається для участі у конкурсі.

На всі інші напрямки проектів передбачено 70 тис. гривень та граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 7 тис. гривень, що подається для участі у конкурсі.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією (творчою спілкою) у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплати вартості оренди приміщення, техніки, обладнання і т.д.

У рамках реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано:

- придбання канцелярських товарів, сувенірної продукції;

- послуги місць проведення заходів, організації та проведення заходу, поліграфічні, транспортні;

- оренда обладнання та оргтехніки.

Для участі у конкурсі громадські організації та творчі спілки повинні подати конкурсну документацію, підготовлену українською мовою:

1. Заявку на участь у конкурсі відповідно до визначеної форми (додаток 1 розпорядження від 14.06.2012 року № 217).

2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації.

3. Копію статуту (положення) організації, завірену печаткою організації.

4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП).

5. Копію звіту про використання коштів за минулий рік.

6. Проект програми відповідно до визначеної форми (оригінал, 1 копія та електронний варіант) (додаток 2 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

7. Кошторис витрат та джерел фінансування (додаток 3 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

8. Рішення органу організації про затвердження проекту програми, завірене печаткою організації.

9. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців.

10. 2 або більше рекомендаційні листи від керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій державної і комунальної форм власності, обласних творчих спілок тощо.

11. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація (творча спілка), коли вона:

• перебуває в стані ліквідації;

• подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;

• не забезпечила гарантії залучення додаткового фінансування для реалізації проекту програми;

• подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

• подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

• не в повному обсязі або не відповідно до визначеної форми подала конкурсну документацію.

Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

Прийом конкурсної документації здійснюється Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 10.00 до 16.00 год. (м. Чернігів, пр. Миру, 21а, к. 206, тел. 063-2042737 Мезенцева Раїса, e-mail: [email protected]).

Кінцевий термін подання документів – 12 червня 2015 року.

Рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу І туру буде оприлюднено на сайті Чернігівської облдержадміністрації у триденний термін з дня його винесення.

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
від 7 липня 2015 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2015 році

 

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 1
від 1 липня 2015 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2015 році

 

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
від 9 липня 2014 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2014 році

 

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 1
від 4 липня 2014 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2014 році

 

 

*****

 

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації
оголошує конкурс проектів громадських організацій на 2014 рік

 

Проведення конкурсу здійснюється на виконання обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року, відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 червня 2012 року № 217 „Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету”.

Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій та творчих спілок:

1. Сприяння розвитку громадської активності молодіжних громадських організацій.

2. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

3. Формування патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у молоді.

4. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді.

Реалізація проекту повинна здійснюватися на території Чернігівської області, в період липень – грудня 2014 року.

Для участі у конкурсі допускаються проекти, розроблені та подані громадськими організаціями та творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 7 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією (творчою спілкою) у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплати вартості оренди приміщення, техніки, обладнання і т.д.

Загальний фонд конкурсу становить 70 тис. гривень.

У рамках реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано:

- придбання канцелярських товарів, сувенірної продукції;

- послуги місць проведення заходів, організації та проведення заходу, поліграфічні, транспортні;

- оренда обладнання та оргтехніки.

Для участі у конкурсі громадські організації та творчі спілки повинні подати конкурсну документацію, підготовлену українською мовою:

1. Заявку на участь у конкурсі відповідно до визначеної форми (додаток 1 розпорядження від 14.06.2012 року № 217).

2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації.

3. Копію статуту (положення) організації, завірену печаткою організації.

4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП).

5. Копію звіту про використання коштів за минулий рік.

6. Проект програми відповідно до визначеної форми (оригінал, 1 копія та електронний варіант) (додаток 2 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

7. Кошторис витрат та джерел фінансування (додаток 3 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

8. Рішення органу організації про затвердження проекту програми, завірене печаткою організації.

9. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців.

10. 2 або більше рекомендаційні листи від керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій державної і комунальної форм власності, обласних творчих спілок тощо.

11. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація (творча спілка), коли вона:

• перебуває в стані ліквідації;

• подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;

• не забезпечила гарантії залучення додаткового фінансування для реалізації проекту програми;

• подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

• подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

• не в повному обсязі або не відповідно до визначеної форми подала конкурсну документацію.

Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

Прийом конкурсної документації здійснюється Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 10.00 до 16.00 год. (м. Чернігів, пр. Миру, 21а, к. 206, тел. 063-2042737 Мезенцева Раїса, e-mail:[email protected].

Кінцевий термін подання документів – 27 червня 2014 року.

Рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу І туру буде оприлюднено на сайті Чернігівської облдержадміністрації у триденний термін з дня його винесення.

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 4
від 13 червня 2013 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році

 

Присутні:

Кожушко
Наталія Іванівна

заступник директора Департаменту сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації – начальник управління у справах сім’ї та молоді, голова комісії

Храпова-Яблонська
Вікторія Євгеніївна

начальник відділу з питань молоді та організації оздоровлення дітей управління у справах сім’ї та молоді Департаменту сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації, секретар комісії

Довбенко
Світлана Леонідівна

директор молодіжного центру праці
при Департаменті сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Черенько
Ірина Григорівна

голова міської молодіжної громадської організації «Центр прогресивної молоді «Апельсин» (за згодою)

Волинець
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу соціальної роботи Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Рись
Олександр Сергійович

голова комітету з питань молодіжної політики Громадської ради при облдержадміністрації

 

Порядок денний:

 

1. Визначення переможців конкурсу.

 

Вирішили:

 

2. Переможцями конкурсу оголосити.

Реєстра
ційний
 №

Назва проекту програми

Організація, що подала проект програми

Рекомен
дована сума коштів (тис. грн.)

1

528

регіональний етап міжнародної програми «Студентська республіка»

Чернігівська обласна громадська організація «Народно-демократична ліга молоді»

4,0

2

528-а

Кращий студент року

Чернігівська обласна громадська організація «Нардно-демократична ліга молоді»

2,450

3

690

літня зайнятість студентів

Чернігівська молодіжна громадська організація «Сфера»

5,0

 

Секретар Конкурсної комісії В.Є. Храпова-Яблонська

 

 

*****

 

 

Визначено переможців конкурсу проектів громадських організацій,
на виконання яких надаватиметься підтримка з обласного бюджету

 

7 червня 2013 року відбулось засідання конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадських організацій, для виконання яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2013 році.

У результаті підрахунку балів індивідуальних оціночних форм було складено рейтинг конкурсних пропозицій після чого оголошено переможців конкурсу та суми коштів, що будуть виділені на їх реалізацію з обласного бюджету.

Програми, розроблені молодіжними громадськими організаціями, поданих на конкурс у 2013 році, та рекомендовані обсяги виділення бюджетних коштів для реалізації програм

 

1

Реєстра
ційний
 №

Назва проекту програми

Організація, що подала проект програми

Рекомен
дована сума коштів (тис. грн.)

1

520

Молодь Чернігівщини  – авангард демократичних змін в Чернігівському регіоні!

Чернігівська молодіжна громадська організація «Центр прогресивної молоді «Апельсин»

5,0

2

521

Літня волонтерська школа

Чернігівська  міська  молодіжна громадська організація«Міський молодіжний центр «Жменя»

5,0

3

522

Аномальна профілактика: аматорський театр вартує здоровий спосіб життя

Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодь Демократичного альянсу»

3,3

 

 

Проекти реалізовуватимуться протягом 2013 року.

 

Конкурсна комісія здійснюватиме моніторинг виконання вказаних проектів.

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 3
від 7 червня 2013 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році

 

Присутні:

Кожушко
Наталія Іванівна

заступник директора Департаменту сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації – начальник управління у справах сім’ї та молоді, голова комісії

Храпова-Яблонська
Вікторія Євгеніївна

начальник відділу з питань молоді та організації оздоровлення дітей управління у справах сім’ї та молоді Департаменту сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації, секретар комісії

Довбенко
Світлана Леонідівна

директор молодіжного центру праці
при Департаменті сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Черенько
Ірина Григорівна

голова міської молодіжної громадської організації «Центр прогресивної молоді «Апельсин» (за згодою)

Волинець
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу соціальної роботи Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Порядок денний:

1. Визначення переможців конкурсу.

2. Затвердження Переліку програм, допущених до 2-го етапу конкурсу програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році.

 

Вирішили:

 

1. Переможцями конкурсу оголосити.

Реєстра
ційний
 №

Назва проекту програми

Організація, що подала проект програми

Рекомен
дована сума коштів (тис. грн.)

1

520

Молодь Чернігівщини  – авангард демократичних змін в Чернігівському регіоні!

Чернігівська молодіжна громадська організація «Центр прогресивної молоді «Апельсин»

5,0

2

521

Літня волонтерська школа

Чернігівська  міська  молодіжна громадська організація«Міський молодіжний центр «Жменя»

5,0

3

522

Аномальна профілактика: аматорський театр вартує здоровий спосіб життя

Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодь Демократичного альянсу»

3,3

Проект «Точка дотику» через невідповідність умовам проведення конкурсу відхилено.

2. Другий етап конкурсу (публічний захист) провести 13 червня 2013 року о 15.30 в приміщенні Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (пр-т Миру, 19). Затвердити графік публічного захисту проектів (додається).

3. Перелік програм, допущених до 2-го етапу конкурсу програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році

Реєстраційний
 №

Назва проекту програми

Організація, що подала проект програми

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника, адреса,  телефони та  e-mail організації

№ пріоритету

Примітки

1

528

регіональний етап міжнародної програми «Студентська республіка»

Чернігівська обласна громадська організація «Народно-демократична ліга молоді»

Щерба Олександр Степанович, голова, пр-т Миру, 194, 2,
м. Чернігів,  15505, 0632674490, [email protected]

1

 

2

528-а

Кращий студент року

Чернігівська обласна громадська організація «Народно-демократична ліга молоді»

Щерба Олександр Степанович, голова, пр-т Миру, 194, 2,
м. Чернігів,  15505, 0632674490, [email protected]

1

 

2

690

літня зайнятість студентів

Чернігівська молодіжна громадська організація «Сфера»

Сімонова Ірина Юріївна, голова, вул. Чапаєва, 6-а,
м. Чернігів, 14000
0933403653
[email protected]

4

 

 

Графік публічного захисту програм 13 червня 2013 року

 

15.40 - регіональний етап міжнародної програми «Студентська республіка»

16.00 – кращий студент року

16.20 - літня зайнятість студентів

 

Секретар Конкурсної комісії В.Є. Храпова-Яблонська

 

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
від 26 квітня 2013 року конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році

 

Присутні:

Храпова-Яблонська
Вікторія Євгеніївна

начальник відділу з питань молоді та організації оздоровлення дітей управління у справах сім’ї та молоді Департаменту сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації, секретар комісії

Довбенко
Світлана Леонідівна

директор молодіжного центру праці
при Департаменті сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Голуб
В’ячеслав Львович

начальник відділу у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради (за згодою)

Черенько
Ірина Григорівна

голова міської молодіжної громадської організації «Центр прогресивної молоді «Апельсин» (за згодою)

Рись
Олександр Сергійович

голова комітету з питань молодіжної політики Громадської ради при облдержадміністрації

Волинець
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу соціальної роботи Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Шуман Едуард Павлович

депутат обласної ради

Порядок денний:

1. Проведення публічного захисту проектів.

 

Вирішили:

 

2. Всім організаціям-учасникам конкурсу доопрацювати проекти до 13 травня 2013 року.

 

Секретар Конкурсної комісії В.Є. Храпова-Яблонська

 

 

*****

 

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс
проектів громадських організацій на 2013 рік

 

Проведення конкурсу здійснюється на виконання обласної програми Чернігівщини” на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року, відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 червня 2012 року № 217 „Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету”.

Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій та творчих спілок:

1. Сприяння розвитку громадської активності молодіжних громадських організацій.

2. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

3. Формування патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у молоді.

4. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді.

Реалізація проекту повинна здійснюватися на території Чернігівської області.

Для участі у конкурсі допускаються проекти, розроблені та подані громадськими організаціями та творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 5 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією (творчою спілкою) у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплати вартості оренди приміщення, техніки, обладнання і т.д.

Загальний фонд конкурсу становить 25 тис. гривень.

У рамках реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано:

- придбання канцелярських товарів, сувенірної продукції;

- послуги місць проведення заходів, організації та проведення заходу, поліграфічні, транспортні;

- оренда обладнання та оргтехніки.

Для участі у конкурсі громадські організації та творчі спілки повинні подати конкурсну документацію, підготовлену українською мовою:

1. Заявку на участь у конкурсі відповідно до визначеної форми (додаток 1 розпорядження від 14.06.2012 року № 217).

2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації.

3. Копію статуту (положення) організації.

4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП).

5. Копію звіту про використання коштів за 2 минулі роки.

6. Проект програми відповідно до визначеної форми (оригінал, 1 копія та електронний варіант) (додаток 2 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

7. Кошторис витрат та джерел фінансування (додаток 3 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

8. Рішення органу організації про затвердження проекту програми, завірене печаткою організації.

9. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців.

10. 2 рекомендаційні листи від керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій державної і комунальної форм власності, обласних творчих спілок.

11. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація (творча спілка), коли вона:

• перебуває в стані ліквідації;

• подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;

• не забезпечила гарантії залучення додаткового фінансування для реалізації проекту програми;

• подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

• подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

• не в повному обсязі або не відповідно до визначеної форми подала конкурсну документацію.

Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

Прийом конкурсної документації здійснюється Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 9.00 до 16.00 год. (м. Чернігів, пр. Миру, 19, тел. 699-631, e-mail: [email protected])

Кінцевий термін подання документів - 27 травня 2013 року.

Рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу І туру буде оприлюднено на сайті Чернігівської облдержадміністрації у триденний термін з дня його винесення.

 

*****

 

 

ПРОТОКОЛ № 1
від 23 квітня 2013 року
конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
з розгляду програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році

 

Присутні:

Храпова-Яблонська
Вікторія Євгеніївна

начальник відділу з питань молоді та організації оздоровлення дітей управління у справах сім’ї та молоді Департаменту сім’ї,  молоді та спорту облдержадміністрації, секретар комісії

Довбенко
Світлана Леонідівна

директор молодіжного центру праці
при Департаменті сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Голуб
В’ячеслав Львович

начальник відділу у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради (за згодою)

Черенько
Ірина Григорівна

голова міської молодіжної громадської організації «Центр прогресивної молоді «Апельсин» (за згодою)

Рись
Олександр Сергійович

голова комітету з питань молодіжної політики Громадської ради при облдержадміністрації

Волинець
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу соціальної роботи Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Порядок денний:

1. Затвердження Регламенту роботи конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації з розгляду програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році.

2. Затвердження Порядку розгляду конкурсних пропозицій.

3. Затвердження Порядку відкритого захисту програм.

4. Затвердження Переліку програм, допущених до 2-го етапу конкурсу програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році.

5. Визначити дату та графік проведення 2-го етапу конкурсу.

 

Вирішили:

 

1. Затвердити Регламент роботи конкурсної комісії Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації з розгляду програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році (додається).

2. Затвердити Порядок розгляду конкурсних пропозицій (додається).

3. Затвердити Порядок відкритого захисту програм (додається).

4. Затвердити Перелік програм, допущених до 2-го етапу конкурсу програм, розроблених молодіжними громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році (додається).

5. Другий етап конкурсу (публічний захист) провести 26 квітня 2013 року о 15.30 в приміщенні Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (пр-т Миру, 19). Затвердити графік публічного захисту проектів (додається).

 

Секретар Конкурсної комісії В.Є. Храпова-Яблонська

 

 

*****

 

 

Додатки

 

Регламент роботи конкурсної комісії

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент роботи конкурсної комісії (далі - регламент) встановлює порядок визначення членами конкурсної комісії переможців конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році.

1.2. Конкурсна комісія здійснює свої повноваження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” наказом Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

 

2. Організація роботи конкурсної комісії

2.1. Роботу конкурсної комісії спрямовує голова конкурсної комісії.

2.2. У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови.

2.3. Секретар конкурсної комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях конкурсної комісії, організовує взаємодію конкурсної комісії з молодіжними і дитячими громадськими організаціями, здійснює реєстрацію учасників засідання конкурсної комісії.

2.4. Питання, що належать до повноважень конкурсної комісії, розглядаються на її засіданнях.

2.5. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється членам конкурсної комісії та учасникам засідання не пізніше ніж за два дні до його початку.

2.6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

2.7. Порядок денний засідання конкурсної комісії формує голова конкурсної комісії.

Члени комісії мають право пропонувати питання для включення до порядку денного конкурсної комісії. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного ухвалюється конкурсною комісією.

2.8. У разі потреби на засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені представники молодіжних та дитячих громадських організацій, експерти. Перелік цих осіб визначається рішенням конкурсної комісії.

2.9. На засіданнях конкурсної комісії можуть бути присутніми представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Особи, запрошені на засідання, мають право брати участь в обговоренні питань, вносять пропозиції, роблять застереження, дають пояснення.

2.10. У разі, якщо член конкурсної комісії не може бути присутнім на засіданні з поважних причин, за погодженням з головою конкурсної комісії у засіданні конкурсної комісії може брати участь з правом дорадчого голосу його довірена особа.

2.11. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.

2.12. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті  облдержадміністрації.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

2.13. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

2.14. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. 

2.15. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

2.16. Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

2.17. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.

2.18. У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилається письмове повідомлення.

2.19. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

- очікувана результативність програми;

- ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;

- повнота охоплення цільової аудиторії;

- інноваційність;

- рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми, досвід діяльності у відповідній сфері;

- спроможність громадської організації продовжувати виконання програми або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених критеріїв за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

2.20. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу з урахуванням передбаченого Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації обсягу бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних програм.

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Пріоритетність фінансування програм визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

2.21. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома громадських організацій, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  облдержадміністрації та/або в інший прийнятний спосіб.

2.22. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, а у разі незгоди з рішенням Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації – в установленому порядку.

2.23. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від виконання програми, конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

2.24. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за результатами моніторингу і підсумкового звіту громадської організації може прийняти рішення про те, що програму не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті  облдержадміністрації. 

Про порядок розгляду конкурсних пропозицій

 

1. Членам конкурсної  комісії: 

– індивідуально  оцінити  конкурсні пропозиції  за шкалою  від  нуля  до 10  балів за такими критеріями (оцінка виставляється за кожним критерієм окремо):

 – відповідність зазначеним у конкурсній документації  цілям  та пріоритетним завданням;

 – очікувана результативність програми;

 – ефективність використання бюджетних коштів,  передбачених для фінансування програми;

 – повнота охоплення цільової аудиторії;

 – інноваційність;

 – рівень кадрового  та   матеріально-технічного   забезпечення, необхідного  для виконання програми, досвід діяльності у відповідній сфері;

 – спроможність громадської організації, творчої  спілки продовжувати  виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

 – визначити рекомендовані обсяги виділення бюджетних коштів для реалізації проектів програм;

     

-зазначені пропозиції направити на електронну адресу [email protected] та подати в друкованому вигляді (завірені підписом члена комісії на кожній сторінці) секретарю конкурсної комісії для узагальнення.

2. Секретарю конкурсної комісії узагальнити подані пропозиції та подати на розгляд конкурсній комісії.

3. Засідання конкурсної комісії, на якому розглянути та затвердити перелік програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими  організаціями на 2013 рік, визнаних переможцями конкурсу з рекомендацією про обсяги виділення бюджетних коштів на реалізацію цих проектів програм провести відкритим.

 

Порядок відкритого захисту програм

 

1.       Програми захищає керівник організації або його уповноважений  представник. До участі в захисті можуть залучатися додатково не більш 2-х членів організації. Під час захисту керівник організації або його уповноважений представник обов’язково має висвітлити:

-          звіт за підсумками виконання програм у 2011-2012 роках;

-          мету програми, що подана на конкурс;

-         завдання програми;

-          соціальну проблему, на вирішення якої спрямовано програму;

-          цільову аудиторію, на яку спрямовано програму;

-          інноваційність програми;

-          очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми.

2. Регламент  виступу керівника (представника) організації для звіту та захисту однієї  програми до 10 хвилин. У разі, якщо громадська організація подала більше однієї програми, регламент виступу на кожну наступну програму - до 7 хвилин. Члени конкурсної комісії можуть задати запитання керівнику або представнику організації.

3.      Під час захисту  можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

4.       За результатами відкритого захисту всіх програм, члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють програми за кожним з передбачених Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, критеріїв за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки програм додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

5.      У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту програми, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилається письмове повідомлення.

 

*****

 

 

Перелік програм, допущених до 2-го етапу конкурсу програм,
розроблених молодіжними громадськими організаціями,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2013 році

 

Реєстраційний
 №

Назва проекту програми

Організація, що подала проект програми

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника, адреса,  телефони та  e-mail організації

№ пріоритету

Примітки

1

519

Точка дотику

Чернігівська міська громадська організація «Євроклуб»

Ткач Юрій Володимирович, 14032, м. Чернігів, вул. Космонавтів, 3/13, 0462-610803, [email protected]

1

 

2

520

Молодь Чернігівщини  – авангард демократичних змін в Чернігівському регіоні!

Чернігівська молодіжна громадська організація «Центр прогресивної молоді «Апельсин»

Тавлуй Станіслав Васильович, заступник, вул. Князя Чорного 4, апартаменти 5, м. Чернігів-14000 (0462)93-00-13
063-8179324
[email protected]

1

 

3

521

Літня волонтерська школа

Чернігівська  міська  молодіжна громадська організація«Міський молодіжний центр «Жменя»

Гусак Регіна Вікторівна, 14027, м. Чернігів, вул. Освіти, 88, кв. 4, 0662095505, [email protected]

1

 

4

522

Аномальна профілактика: аматорський театр вартує здоровий спосіб життя

Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодь Демократичного альянсу»

Бабчук Ірина Василівна, Чернігів, вул. Незалежності, 18, кв. 64, 0935930277, cn’at’dem-alliance.org

2

 
Графік публічного захисту програм 26 квітня 2013 року

15.40 - Точка дотику

16.00 - Молодь Чернігівщини – авангард демократичних змін в Чернігівському регіоні!

16.20 - Літня волонтерська школа

16.40 - Аномальна профілактика: аматорський театр вартує здоровий спосіб життя

 

*****

 

 

Департамент сім’ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс
проектів громадських організацій на 2013 рік

 

Проведення конкурсу здійснюється на виконання обласної програми Чернігівщини” на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року, відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 червня 2012 року № 217 „Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету”.

Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій та творчих спілок:

1. Сприяння розвитку громадської активності молодіжних громадських організацій.

2. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

3. Формування патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у молоді.

4. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді.

Реалізація проекту повинна здійснюватися на території Чернігівської області.

Для участі у конкурсі допускаються проекти, розроблені та подані громадськими організаціями та творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 5 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією (творчою спілкою) у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплати вартості оренди приміщення, техніки, обладнання і т.д.

Загальний фонд конкурсу становить 25 тис. гривень.

У рамках реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано:

- придбання канцелярських товарів, сувенірної продукції;

- послуги місць проведення заходів, організації та проведення заходу, поліграфічні, транспортні;

- оренда обладнання та оргтехніки.

Для участі у конкурсі громадські організації та творчі спілки повинні подати конкурсну документацію, підготовлену українською мовою:

1. Заявку на участь у конкурсі відповідно до визначеної форми (додаток 1 розпорядження від 14.06.2012 року № 217).

2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації.

3. Копію статуту (положення) організації.

4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП).

5. Копію звіту про використання коштів за 2 минулі роки.

6. Проект програми відповідно до визначеної форми (оригінал, 1 копія та електронний варіант) (додаток 2 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

7. Кошторис витрат та джерел фінансування (додаток 3 розпорядження від 14.06.2012 № 217).

8. Рішення органу організації про затвердження проекту програми, завірене печаткою організації.

9. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців.

10. 2 рекомендаційні листи від керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій державної і комунальної форм власності, обласних творчих спілок.

11. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація (творча спілка), коли вона:

• перебуває в стані ліквідації;

• подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;

• не забезпечила гарантії залучення додаткового фінансування для реалізації проекту програми;

• подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

• подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

• не в повному обсязі або не відповідно до визначеної форми подала конкурсну документацію.

Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

Прийом конкурсної документації здійснюється Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 9.00 до 16.00 год. (м. Чернігів, пр. Миру, 19, тел. 699-631, e-mail: [email protected]).

Кінцевий термін подання документів - 22 квітня 2013 року.

Рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу І туру буде оприлюднено на сайті Чернігівської облдержадміністрації у триденний термін з дня його винесення.

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода