back

04-11-2015 10:05

«Гаряча лінія Служби безпеки України у Чернігівській області» - 676-208

За цим телефонним номером можете надавати інформацію про факти вимагання коштів та інші корупційні діяння посадових осіб. Ця інформація буде обов’язково перевірена.

 

09.10.2017

 

 

Порядок передачі земельних ділянок
державної або комунальної власності у власність учасникам АТО

 

Виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції здійснюється на підставі ст. 118 Земельного кодексу України.

 

Порядок передачі земельних ділянок
державної або комунальної власності у власність учасникам АТО

 

 

11.08.2015

 

 

Про гарантії в оплаті праці працівникам,
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації

 

За статтею 119 КЗпП України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ці гарантії поширюються на всіх працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, та на пра¬цівників, які вступили на військову службу під час мобілізації за особис¬тим бажанням.

Підставою для надання таких га¬рантій працівникові є повістка військового комісаріату про призов пра¬цівника на військову службу.

Розрахунок середньої заробітної плати провадиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують призову на військову службу.

Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менш як два календарних місяці, середня заро¬бітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьова¬ний час. Якщо впродовж останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з ви¬плат за попередні два місяці роботи. Якщо і впродовж цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з установле¬них працівникові в трудовому дого¬ворі тарифної ставки або посадового (місячного) окладу.

Час, упродовж якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, вилучається з розрахункового періоду.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться множенням середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів, які мають бути оплаче¬ні за середнім заробітком. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані впродовж двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

Оскільки в законодавстві відсут¬ня норма щодо строків виплати заробітної плати в разі збережен¬ня її середньомісячного розміру, роботодавці мають користуватися загальними нормами законодавства. Строки виплати заробітної плати установлені ст. 115 КЗпП, а саме: регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а за відсутності таких органів – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше від двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від 7 днів після закінчення періоду, за який провадиться виплата.

Додатком 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передбачені видатки на компенсацію за КПКВК 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».

Компенсація здійснюється з урахуванням норм Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №105 (далі - Порядок).

Відповідно до Порядку виплату працівникам середнього заробітку здійснює підприємство. Компенсація підприємствам витрат на виплату середнього заробітку працівникам проводиться Міністерством соціальної політики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі Департаменту соціального захисту населення, який, в свою чергу, перераховує їх в районні (міські) управління, а вони - підприємствам.

У Постанові також визначено порядок подання документів, на підставі яких здійснюється компенсація.

Відповідно до пункту 4 Порядку для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15-го числа органу соціального захисту населення звіт про «фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам» згідно з додатком 1, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19-го числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 2 структурним підрозділам соціального захисту населення.

Звіти про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам підприємство подає за кожний місяць окремо, починаючи з січня 2015 року.

За січень-червень 2015 року вже відшкодовано 573 підприємствам, установам та організаціям області компенсацій у межах середнього заробітку на загальну суму 18,6 млн гривень.

 

За інформацією
Департаменту соціального захисту населення ОДА

 

 

25.06.2015

 

 

Права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей

 

Днями в приміщенні Українського дому в Українському кризовому медіа-центрі відбувся прес-брифінг, присвячений презентації інформаційної брошури „На допомогу захисникам Батьківщини: права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація”.

Брошуру було розроблено за підтримки Міністерства соціальної політики та компанії FMI групою українських юристів та адвокатів, які надають безоплатну юридичну допомогу бійцям.

Видання може слугувати надійним орієнтиром кожному бійцю АТО для отримання відповідей на актуальні питання щодо пільг та соціальних гарантій.

 

На допомогу захисникам Батьківщини:
права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання,
рекомендації, довідкова інформація”.

 

 

12.06.2015

 

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації інформує про виконання заходів та реалізацію програм у сфері соціального захисту та реабілітації учасників антитерористичної операції.

 

Зокрема:

- налагоджено роботу на місцях щодо виявлення учасників антитерористичної операції, які потребують забезпечення протезуванням (ортезуванням), санаторно-курортним лікуванням, забезпеченням засобами пересування тощо. На обліку для забезпечення технічним та іншими засобами реабілітації в місцевих управліннях соціального захисту населення перебуває 8 осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. На даний час 6 осіб повністю забезпечено необхідними засобами реабілітації;

- для забезпечення санаторно-курортними путівками місцевими органами соціального захисту населення взято на облік 33 особи з числа учасників АТО;

- для надання консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей в області створено «гарячу» телефонну лінію ( дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні). У Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації також працює «гаряча» телефонна лінія (0462-72 40 92), де упродовж робочого дня спеціалістам підприємств, установ, організацій та найманим працівникам надаються роз’яснення про застосування трудового законодавства, зокрема, гарантії працівникам, яких було призвано на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. З початку поточного року проведено 13 заходів, зокрема 5 виїзних семінарів-навчань у райони та міста області спільно з Федерацією профспілкових організацій області;

- надаються відповідні роз’яснення щодо порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період іншим особам, які потребують соціального захисту (затверджений Урядом у березні 2015 року).

На даний час відшкодовано підприємствам, установам та організаціям області суму компенсації у межах середнього заробітку за працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на загальну суму 9,4 млн гривень;

- органами соціального захисту населення на місцях проведено відповідну роботу з роботодавцями та поновлено на робочих місцях 89 осіб з числа мобілізованих на військову службу до зони проведення антитерористичної операції;

- у 18-ти районах та містах області затверджено місцеві програми матеріальної та соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей; з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;

- за допомогою територіальних органів соціального захисту населення області, починаючи з червня 2014 року і по даний час, відвідано понад 6 тис. сімей мобілізованих громадян, з’ясовано їхні проблемні питання та спільними зусиллями районних державних адміністрацій, місцевого самоврядування, громадських організацій та волонтерів надано матеріальну допомогу 2448 родинам на суму більше 3,1 млн гривень.

Соціальною роботою охоплено 1043 родини (догляд за хворими та непрацездатними членами родини), допомогу по господарству (заготівля сіна, ремонт приміщень, випас худоби) отримали 449 родин; допомогу із завезенням дров, твердого палива та скрапленого газу отримали 614 родин;

- на даний час родинам 107 загиблих учасників антитерористичної операції області встановлено статус «Член сім’ї загиблого», посвідчення отримали 236 членів сімей учасників антитерористичної операції. Всі вони користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- з метою організації надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення АТО, місцевими управліннями соціального захисту населення області налагоджено співпрацю з органами охорони здоров’я, освіти та громадськими організаціями для залучення фахівців психологів.

У м. Чернігові створено антикризову раду, яка систематично проводить навчання із військовослужбовцями з питань профілактики постстресового синдрому.На початок червня п.р. надано психологічну допомогу 685 військовослужбовцям;

- з початку поточного року центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано послуг 1074 сім’ям, члени яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, в тому числі 62 родинам, чоловіки з яких загинули під час бойових дій. З них 51 сім’я (в них 70 дітей) перебували під соціальним супроводом. Роботою центрів охоплено 489 родин, в яких військовослужбовці повернулися із зони АТО. Члени родин отримали психологічну підтримку та поінформовані про пільги, передбачені законодавством;

- з метою надання спеціалізованої реабілітаційної допомоги особам, які брали безпосередню участь у бойових діях на сході країни, на базі Чернігівського обласного госпіталю ветеранів війни в області створено Центр реабілітації для учасників антитерористичної операції на 20 ліжок (10 реабілітаційних терапевтичних та 10 реабілітаційних неврологічних) та - на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» створено Центр психологічної реабілітації на 20 ліжок. При Центрі психологічної реабілітації відкрито службу психологічно-соціального відновлення для учасників антитерористичної операції, в якому отримало психологічну допомогу понад 250 осіб з числа учасників антитерористичної операції;

- органами влади на місцях налагоджено тісну співпрацю з волонтерами, волонтерськими організаціями з питань надання ними психологічної підтримки, благодійної та гуманітарної допомоги учасникам анти терористичної операції. В області діє понад 30 таких волонтерських організацій. З них найбільш дієвими є Єдиний волонтерський центр, Жіноча сотня самооборони, «Центр підтримки армії Андрія Дериземлі», об’єднання інвалідів «Рузвельт», благодійний фонд «Громадська солідарність» та інші.

Робота з надання всебічної допомоги сім’ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, продовжується.

 

 

11.06.2015

 

 

 

Дорожня карта
Для демобілізованих військовослужбовців
які проходили військову службу в районах проведення АТО
та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО

 

 

 

25.05.2015

 

 

 

Пам’ятка щодо соціального захисту ветеранів війни
з числа учасників антитерористичної операції

 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до учасників бойових дій віднесено військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.

Підставою для надання пільг є посвідчення учасника бойових дій, видане органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС за місцем реєстрації.

Згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій (стаття 12) та інваліди війни (стаття 13) мають право, зокрема, на такі пільги:

Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 ухвалено Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням. Для отримання путівки учаснику бойових дій (інваліду війни) необхідно стати на облік до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території) та подати наступні документи: заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

75-відсоткову знижку (для учасників бойових дій) та 100-відсоткову знижку (для інвалідів війни) плати за житлово-комунальні послуги або тверде паливо та скраплений газ (за відсутності центрального опалення) в межах норм, передбачених чинним законодавством. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг поширюються також на членів сім’ї пільговика, зокрема: дружину (чоловіка), їхніх неповнолітніх дітей ( до 18 років ); неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особу, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатних батьків; особу, яка знаходиться під опікою чи піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

50-відсоткову знижку абонентної плати за користування квартирним телефоном та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт).

Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, незалежно від відстані та місця проживання.

Безплатний проїзд для інвалідів війни 1 та 2 групи один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інваліда 1 групи – 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік зазначеними видами транспорту.

Інвалідам війни 3 групи та учасникам бойових надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою.

Постраждалі учасники антитерористичної операції безоплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 ухвалено Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення. Для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасникам необхідно стати на облік до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання та подати наступні документи: заяву, копії паспорту та ідентифікаційного номеру, висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності (в разі наявності) рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів.

Інваліди з числа учасників АТО мають право на безоплатне отримання послуг з професійної реабілітації. Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 80 ухвалено Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг. Для отримання направлення до центру професійної реабілітації інваліду необхідно стати на облік до управління соціального захисту населення за місцем проживання та подати наступні документи: заяву, висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності, копії паспорту та ідентифікаційного номеру, індивідуальну програму реабілітації інваліда, документ про освіту та рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості.

Соціальний захист членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції

Члени сімей загиблих учасників АТО, мають право на встановлення статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до осіб на яких поширюється дія цього Закону належать, зокрема:

сім'ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, держаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків);

сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

До членів сімей загиблих, належать:

- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

- батьки;

- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

- діти, які не мали і не мають своїх сімей;

- діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" видаються посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого".

Дітям загиблих осіб, до досягнення ними 16-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини.

Для встановлення статусу та видачі «Посвідчення члена сім’ї загиблого», а неповнолітнім дітям загиблих - довідки, яка дає право на пільги, слід звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Згідно із ст.15 Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни мають право на такі пільги:

50-відсоткову знижку плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ (за відсутності центрального опалення) в межах норм, передбачених чинним законодавством;

50-відсоткову знижку абонентної плати за користування квартирним телефоном;

безплатний, проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, а також залізничним транспортом приміського сполучення та автомобільним транспортом приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Щорічно до 5 травня ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни органами соціального захисту населення виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

З питання надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, з послуг зв’язку, ветерани війни можуть звернутись до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання) для включення інформації про них до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та підприємств, які надають житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, за місцем проживання для отримання знижки на оплату послуг.

 

За інформацією Департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації

 

 

22.04.2015

 

 

Служба зайнятості допомагає працевлаштуватись
демобілізованим військовослужбовцям та учасникам АТО

 

Додому, на Чернігівщину, продовжують повертатись наші захисники - демобілізовані військовослужбовці та учасники АТО, які пішли до війська торік. Тим із них, хто не може самостійно знайти роботу, свої послуги з працевлаштування пропонує служба зайнятості.

Цього тижня інформаційні семінари для колишніх бійців та безробітних громадян провели Борзнянський, Срібнянський, Щорський районні та Ніжинський міськрайонний центри зайнятості.

Учасникам заходів надано вичерпну інформацію про права та обов'язки безробітних, порядок виплати допомоги по безробіттю, послуги, які надаються службою зайнятості, стан ринку праці регіону, основні положення Закону України «Про зайнятість населення». Особлива увага була приділена порядку співпраці між клієнтом та особистим консультантом, виконанню письмових рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, можливостям професійного навчання та відкриття власної справи за сприяння служби зайнятості.

Під час семінарів присутніх ознайомили з просторовими зонами центру зайнятості, особливостями роботи з тач-скріном, веб-порталом Державної служби зайнятості, порталом «Труд», а також з описами професій та паспортами підприємств. Громадяни отримали рекомендації щодо порядку користування інформаційними матеріалами та методів самостійного пошуку роботи.

 

За інформацією обласного центру зайнятості

 

 

Соціальний захист для учасників бойових дій та членів сімей осіб, загиблих в АТО

 

Ухваленими Верховною Радою України змінами до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до учасників бойових дій віднесено військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Отриманий статус підтверджується посвідченням учасника бойових дій.

Посвідчення учасника бойових дій особам, яким надано статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС за місцем їх реєстрації.

Згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасник бойових дій має право, зокрема, на такі пільги (стаття 12):

- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

- першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

- 75-процентну знижку плати за житлово-комунальні послуги або тверде паливо та скраплений газ (за відсутності центрального опалення);

- 50-відсоткову знижку абонентної плати за користування квартирним телефоном та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт);

- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, незалежно від відстані та місця проживання.

- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

 

19.03.2015

 

Президент затвердив додаткові заходи щодо посилення соціального захисту учасників АТО

Президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з головами обласних державних адміністрацій, яка відбулася 14 березня за участі Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади, затвердив додаткові заходи щодо забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції. Відповідний Указ Глава держави підписав 18 березня.

Як зазначається в документі, Уряд має невідкладно розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів. Зокрема, щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції та статусу учасника війни особам, котрі забезпечують її проведення. Кабмін також має забезпечити скорочення строків розгляду питання про надання статусу учасника бойових дій учасникам АТО та неухильне їх додержання.

Ще один законопроект, який мають розробити урядовці, — про посилення відповідальності керівників підприємств, установ, організацій за недодержання вимог законодавства щодо збереження за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, місця роботи, посади і виплати заробітку.

Кабінет Міністрів, обласні та Київська міська державна адміністрації також мають посилити контроль за дотриманням роботодавцями соціальних гарантій таких військовослужбовців та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів з відновлення порушених прав, наголошується в документі. У разі необхідності зазначені установи мають сприяти забезпеченню оформлення допомоги по безробіттю демобілізованим із військової служби в найкоротші строки, надання таким особам послуг з працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Окремо наголошується на визначенні порядку забезпечення житлом сімей учасників бойових дій, які загинули під час проходження служби в районі проведення АТО, у разі потреби поліпшення житлових умов.

Документом також пропонується внести пропозицію Національному банку України щодо вжитття заходів зі здійснення контролю за дотриманням фінансовими установами законодавства із забезпечення соціального захисту військовослужбовців — учасників АТО щодо обслуговування ними банківських кредитів.

За дорученням Президента, Кабінет Міністрів спільно з обласними та Київською міською державною адміністрацією також повинні затвердити державну цільову програму медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції, передбачивши побудову співпраці з міжнародними організаціями щодо започаткування нових і продовження реалізації наявних відповідних міжнародних проектів. Відповідні програми мають бути затверджені і на регіональному рівні.

Вищезазначені органи влади також мають вжити заходів до запровадження обов’язкового медичного обстеження стану здоров’я демобілізованих учасників антитерористичної операції, надання їм першочергового санаторно-курортного лікування та забезпечення технічними засобами реабілітації. До реабілітаційного процесу військових у госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров’я мають залучатися фахівці з фізичної реабілітації.

Кабмін також має забезпечити вирішення питання щодо збільшення в цих лікувальних установах норм грошових витрат на харчування та медикаменти у розрахунку на одного хворого на день.

Крім того, у документі наголошується на необхідності збільшення кількості психологів у закладах охорони здоров’я, які здійснюють реабілітацію учасників АТО, та збільшення, у разі потреби, їх фінансування. Потребує опрацювання і питання створення для надання спеціалізованої психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги учасникам АТО регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб соціально-психологічного відновлення таких осіб та залучення до цієї роботи кваліфікованих фахівців.

На регіональні і місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді покладаються завдання щодо організації надання допомоги сім’ям учасників АТО. Зокрема, проведення соціального інспектування таких сімей з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують, здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей шкільного віку із сімей учасників антитерористичної операції.

Серед невідкладних завдань Уряду і опрацювання питання створення єдиного державного реєстру учасників бойових дій.

Відповідно до вказаних доручень Кабінет Міністрів має невідкладно затвердити порядки використання у 2015 році коштів державного бюджету за програмами «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції», «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» і «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».

Органи влади також мають посилити роботу щодо забезпечення інформаційної підтримки заходів мобілізації та демобілізації; запровадити роботу телефонних «гарячих ліній» для надання консультативної допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей, надання їм відповідних послуг за принципом «єдиного вікна», а також соціальних та медичних послуг з виїздом у місця проживання демобілізованих військовослужбовців; сприяти залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Указ Президента України № 150/2015
"Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції"

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода