Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  27 Грудня 2017 15:23

                  Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2017 року N436-к Гліб Тетяну Леонідівну призначено керівником апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Гліб Тетяна Леонідівна, народилася 15 вересня 1977 року в селі Павлівка Чернігівського району Чернігівської області.

                  Освіта – вища: у 1998 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «вчитель початкових класів»; у 2006 році – Чернігівський державний інститут економіки і управління, спеціальність «спеціаліст з фінансів»

                  Трудову діяльність розпочала у 1998 році на посаді стенографістки, а згодом секретаря керівника відділу з питань діловодства та контролю секретаріату Чернігівської обласної державної адміністрації. З 2006 року працювала на посаді спеціаліста режимно-секретної роботи, провідного спеціаліста загального відділу апарату обласної державної адміністрації. З 2008 по 2014 рік – помічник заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. З 2014 року і до призначення на посаду керівника апарату очолювала відділ забезпечення діяльності керівництва апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  * * *

                  Керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації

                  Керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно до Положення про апарат Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 червня 2011 року № 207 «Про Регламент, Положення про апарат обласної державної адміністрації», здійснює керівництво діяльністю апарату Чернігівської обласної державної адміністрації і організовує його роботу, забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

                  Підпорядковується голові Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Керівник апарату призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу.

                  У своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про очищення влади» та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій, Положенням про апарат обласної державної адміністрації, а також цією Інструкцією.

                  Організовує планування роботи з персоналом апарату, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

                  Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

                  Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

                  Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" апарату , звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу».

                  Присвоює ранги державним службовцям апарату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

                  Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату.

                  Здійснює планування навчання персоналу апарату з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою.

                  Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті.

                  Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців апарату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

                  Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

                  Виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату, які не є державними службовцями.

                  Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

                  Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

                  Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів та спеціалістів апарату:

                  - управління по роботі з персоналом;

                  - відділу забезпечення діяльності керівництва;

                  - організаційного відділу;

                  - відділу роботи із зверненнями громадян (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

                  - юридичного відділу (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

                  - відділу контролю (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

                  - загального відділу;

                  - відділу фінансового забезпечення (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

                  - відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення;

                  - відділу господарського забезпечення;

                  - відділу адміністрування Державного реєстру виборців;

                  - сектору режимно-секретної роботи (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

                  - сектору мобілізаційної роботи (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

                  - головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань).

                  Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між головою обласної державної адміністрації, першим заступником та заступниками голови обласної державної адміністрації.

                  Видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

                  Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації.

                  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції апарату.

                  Подає на підпис проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації та підписує додатки до них.

                  Забезпечує доведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

                  Контролює дотримання вимог Регламенту обласної державної адміністрації та інших документів, що регулюють організацію роботи апарату та її структурних підрозділів.

                  Затверджує посадові інструкції працівників апарату.

                  Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об`єднань з питань, що належать до повноважень апарату.

                  Здійснює управління архівною справою та діловодством.

                  Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.

                  Забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами обласної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації.

                  Готує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

                  Контролює додержання державними службовцями апарату вимог антикорупційного законодавства.

                  Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

                  Керівник апарату має право:

                  - за дорученням керівництва представляти обласну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

                  - підпису фінансових документів;

                  - узгоджувати проекти документів та візувати у межах своєї компетенції окремі документи;

                  - у встановленому порядку запитувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

                  - одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

                  - залучати фахівців структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх керівниками, при розгляді питань, які входять до його компетенції;

                  - скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

                   

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                  Головою обласної державної адміністрації

                  07 грудня 2017 року

                  Назад

                  Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                  Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                  Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                  Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua