back

Спільне засідання обласної соціально-економічної ради та обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

17-06-2010 | 08:25

Про реалізацію Програми економічних реформ на 2010–2014 роки, соціальний захист громадян, пов’язаний з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, застосування погодинної заробітної плати йшлося 15 червня на спільному засіданні обласної соціально-економічної ради та обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яке пройшло під головуванням заступника голови облдержадміністрації Наталії Білоус.

Обговоривши питання реформування систем соціальної підтримки та пенсійного страхування, що передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки, соціальні партнери прийняли рішення об’єднати зусилля в напрацюванні пропозицій ефективного вирішення питань підвищення якості життя громадян, реального відновлення економічного зростання.

Як зазначив у своїй доповіді начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Іван Коробка, в області, як і в цілому в країні, має місце нелегальна зайнятість громадян, завдяки прогалинам у законодавстві, роботодавці, як засвідчили обстеження, економлячи кошти, виплачують заробітну плату «в конвертах». Тіньова зайнятість негативно впливає на забезпечення прав та гарантій у сфері соціального захисту працюючих, позбавляє їх права на отримання страхових виплат при виникненні страхового випадку, а в подальшому – неналежного пенсійного забезпечення.

Тому одне з рішень ради – всебічно створювати умови для повернення працюючих у неформальному секторі економіки до офіційного сектору, забезпечувати в межах повноважень державний, громадський контроль та нагляд за додержанням законодавства про працю з метою недопущення проявів всіх видів дискримінації та інших порушень прав працюючих, проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу та створювати негативний імідж тим, хто працює поза законом.

Заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Катерина Тимощенко акцентувала увагу присутніх на нововведеннях в оплаті праці, зокрема, запровадженні погодинної оплати праці. Така форма оплати праці більш прийнятна для працюючих із скороченим режимом роботи.

У зв’язку з цим, соціальним партнерам потрібно враховувати зміни в законодавстві з питань оплати праці та сприяти безумовному їх дотриманню. Сторонам соціального діалогу низових рівнів рекомендовано запроваджувати, де це економічно доцільно, нові системи та форми оплати праці, проводити правороз’яснювальну роботу серед громадян, керівників підприємств, установ, організацій з метою доведення обо’язкового мінімуму правових знань, що дасть змогу уникнути конфліктів між сторонами виробничого процесу в питаннях організації та оплати праці.

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації