back

Із розширеного засідання колегії головного фінансового управління облдержадміністрації

30-06-2010 | 15:21

29 червня за участю заступника голови облдержадміністрації Наталії Білоус відбулось розширене засідання колегії головного фінансового управління облдержадміністрації, на якому серед іншого обговорили Програму економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

Відкриваючи засідання колегії, Наталія Білоус закликала всіх присутніх до активного обговорення та внесення пропозицій до Програми економічних реформ, адже документом окреслено лише стратегічні напрями реформування, а тактичні завдання ще потрібно напрацьовувати. Тож фахівці різних галузей не повинні стояти осторонь цього процесу, а активно до нього долучатися.

Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Валерій Дудко зупинився на основних положеннях Програми та механізмах її реалізації на регіональному рівні.

За його словами, Програма економічних реформ є головним документом, який визначає стратегію реформування національної економіки на 5 років і охоплює широкий набір стратегічних перетворень за такими напрямами: створення базового підґрунтя для економічного зростання, формування сприятливого бізнес-клімату, модернізація інфраструктури та базових секторів економіки, поліпшення якості життя.

Одним із ключових завдань, які стоять перед владою, є проведення податкової та бюджетної реформ, мета яких – забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за одночасного збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів та частки інвестиційних видатків на місцях.

Також Валерій Дудко детально проаналізував новий Бюджетний кодекс, звернувши увагу присутніх на зміни та нововведення, які він містить.

Як зазначалося, обласною державною адміністрацією було подано до Кабінету Міністрів України 20 пропозицій по вдосконаленню Бюджетного кодексу, з яких 14 схвалено й включено до його нової редакції.

Обговорили на колегії і новий Податковий кодекс.

Крім того, учасники засідання проаналізували результати діяльності бюджетної сфери області за 5 місяців поточного року. Так, надходження загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) склали 387,2 млн.грн., що забезпечило перевиконання бюджетних призначень на 5,4% або на 19,9 млн.грн. Виконання планових показників забезпечили всі райони та міста області.

Порівняно з січнем-травнем 2009 року доходи загального фонду бюджету області зросли на 7,3% або на 26,2 млн.грн.

Найвищий приріст надходжень досягнуто в Сосницькому (26,4%), Корюківському (25,3%), Семенівському (22,4%), Куликівському (19,9%), Коропському (19,3%) районах.

Обсяг видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів області склав 1141,6 млн.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зростання на 145,9 млн.грн. або на 14,7%.

На утримання установ і закладів освіти в звітному періоді спрямовано 427,0 млн.грн., що на 45,3 млн.грн. (на 11,9%) більше відповідного періоду минулого року, на охорону здоров’я – 294,0 млн.грн., зростання склало 41,5млн.грн. (16,4%), на соціальний захист та соціальне забезпечення –258,9млн.грн., видатки збільшились на 43,9 млн.грн. (на 20,4%), на культуру і мистецтво – 59,2 млн.грн., видатки зросли на 6,7 млн.грн. (на 12,8%), на фізичну культуру і спорт – 12,7 млн.грн., або більше на 0,4 млн.грн. (на 3,3%).

За січень-травень 2010 року на оплату праці працівників бюджетних установ з бюджетів області спрямовано 657,7 млн.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зростання на 74,3 млн.грн. або на 12,7%. У бюджетах районів і міст у структурі видатків за економічною сутністю питома вага видатків на оплату праці складає 76,2%.

За результатами засідання колегії визначено такі пріоритетні напрямки в роботі фінансових органів області у 2010 році: забезпечення виконання планових показників доходів місцевих бюджетів області та скорочення податкового боргу; першочергове фінансування видатків на оплату праці, не допущення простроченої заборгованості; своєчасне оформлення короткотермінових позичок місцевими бюджетами на покриття тимчасових касових розривів в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ, зокрема виплату відпускних педагогічним працівникам; цільового та ефективного використання коштів державних цільових субвенції на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення тощо.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації