back

Соціальні партнери продовжують співпрацю

24-03-2010 | 16:10

23 березня в облдержадміністрації відбулося перше в цьому році засідання обласної соціально-економічної ради. Йшлося про реалізацію сторонами положень Генеральної угоди та виконання регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, профспілковими об’єднаннями і господарськими органами області за 2009 рік; про практику застосування Закону України «Про колективні договори і угоди» на підприємствах області.

Як зазначила у своєму виступі заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус, зусилля облдержадміністрації були зосереджені на збереженні фінансової стабілізації промисловості, ефективному розвитку продуктивних сил, залученні інвестицій в оновлення виробництв. Однак, у промисловості продовжувалися рецесійні процеси, обумовлені негативним впливом світової фінансової кризи, тому промисловим комплексом вироблено продукції на 16,5 % менше, ніж за відповідний період 2008 року (загальноукраїнське скорочення – 21,9 %). За цим показником область посіла 6 місце серед регіонів України.

Промислове коло поповнилося рядом нових виробництв, зокрема: молочної продукції – ПП «Сирний дім» (Куликівський район); хлібобулочних виробів – ПП «Сузір’я» (Борзнянський район); спецодягу – ТОВ «Формстиль» (Носівський район).

В області спостерігалася тенденція зростання обсягів сертифікованої продукції та послуг, видано 4215 сертифікатів, що майже вдвічі більше, ніж у 2008 році, та оформлено 334 свідоцтва про визнання зарубіжних сертифікатів відповідності.

В інвестиційній сфері основні зусилля були спрямовані на залучення додаткових джерел фінансування. Проблеми у банківській сфері, погіршення фінансового стану підприємств та їх взаєморозрахунків зумовили зниження інвестиційної активності суб’єктів господарювання.

Навіть в умовах фінансової кризи вживалися послідовні системні заходи для поліпшення ситуації на ринку праці. За рахунок усіх джерел фінансування створено 15,5 тис. робочих місць, що, на жаль, на 34,3 % менше проти аналогічного показника 2008 року.

В області проводилася послідовна та наполеглива робота щодо недопущення зниження рівня життя та добробуту працюючих. Протягом 2009 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника порівняно з 2008 роком зросла на 7% (в середньому по Україні – на 5,5%) і становила 1465 грн на місяць, проте вона залишилась однією з найнижчих у державі.

Продовжувалася робота з розширення сфери впливу договірного регулювання колективних трудових відносин. Серед підприємств, що звітують до органів статистики, механізм колдоговорів використовують 3418 трудових колективів, що становить 88,9 % облікової кількості штатних працівників.

Найбільше колективні договори регулюють діяльність працівників освіти – 96%, промисловості – 94,1%, будівництва – 94,1%, транспорту та зв’язку – 93,9%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 91,9%. Найменше – торгівлі – 61,8%, фінансових установ – 63,5%, готелів та ресторанів – 74,6%.

Попри численні вжиті заходи не вдалося повністю ліквідувати заборгованість із заробітної плати або запобігти її виникненню.

Державна допомога, яка фінансувалася за рахунок субвенції державного бюджету (допомога сім‘ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам) надана на суму 358,4 млн грн. На пільги з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, послуг зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян та на інші пільги з державного бюджету спрямовано 143,9 млн грн, що на 2,9 % більше ніж у 2008 році. На соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, використано 44 млн гривень.

Вживалися заходи щодо посилення контролю за формуванням цін і тарифів з метою запобігання їх необґрунтованого зростання.

Органами виконавчої влади забезпечувався пильний контроль щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам галузі охорони здоров’я та освіти.

Таким чином, невиконаними залишились зобов’язання з виконання програми зайнятості населення, забезпечення підвищення середньої заробітної плати на рівні 25% щороку, повного погашення заборгованості із заробітної плати.

Володимир Козир, перший заступник голови правління обласного об’єднання організацій роботодавців, генеральний директор ВАТ «Чернігівавтосервіс», інформуючи про виконання угоди стороною роботодавців, зупинився на проблемах, які виникли у зв’язку із фінансово-економічною кризою, а це – скороченнях обсягів виробництва, зменшення іноземних інвестицій, неможливість кредитування, падіння купівельної спроможності населення, тощо. Зазначені фактори негативно вплинули на дотримання соціальних стандартів.

Оскільки представники роботодавців входять до 34 дорадчих органів при облдержадміністрації, є сподівання, що участь у безпосередньому обговоренні проблем вплине на їх вирішення.

Нарікання на відстороненість держави від проблем роботодавців висловили й інші учасники засідання. Проблеми з кредитами, неповернення ПДВ негативно відображаються на діяльності підприємств, яким бракує обігових коштів.

Один із запропонованих шляхів вирішення проблем – цільове кредитування реального сектору економіки.

Голова правління ВАТ «Базис» Андрій Склярець запропонував створити галузевий рейтинг підприємств, згідно з певними критеріями. Він вважає, що потрібно оприлюднювати результати цього рейтингу у ЗМІ, щоб громадяни мали доступ до інформації і стимулювали роботодавців, так би мовити, „знизу”. Крім того, на думку пана Склярця, держава повинна підтримувати успішні підприємства, а не заганяти їх у глухий кут недолугими законами, зокрема, регулювання економіки б’є лише по легальному бізнесу.

Голова Федерації профспілкових організацій області Микола Богдан зазначив, що одним із нагальних питань розвитку соціального партнерства в області є продовження соціального діалогу. Так, завдяки вжитим заходам, в області щороку збільшується кількість підприємств, де колективний договір став основним дієвим нормативним актом, у якому об’єктивно збалансовані інтереси сторін з урахуванням потреб працівників і реальних можливостей підприємства. Це свідчить про зростання ролі колективних договорів і взаємного бажання сторін вирішувати соціально-економічні проблеми на принципах соціального діалогу. Саме колективний договір встановлює рівновагу між працівниками і роботодавцем, стає фундаментом стабільності відносин. Це підтверджено результатами роботи профкомів ВАТ «Чернігівська швейна фабрика «Елегант», Гнідинцівський газопереробний завод, комунальне енергогенеруюче підприємство «Чернігівська ТЕЦ».

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації