back

Засідання робочої групи “Технологічна модернізація економіки та розвитку інфраструктури в області” Регіонального комітету з економічних реформ

21-05-2010 | 11:39

Напрямки модернізації і розвитку паливно-енергетичного комплексу Чернігівської області на 2010-2014 роки обговорили члени робочої групи Регіонального комітету з економічних реформ “Технологічна модернізація економіки та розвитку інфраструктури в області” на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації Станіславом Прокопенком 20 травня.

Сталий розвиток паливно-енергетичного комплексу є одним з першочергових завдань на сьогоднішній день, оскільки галузь забезпечує населення, підприємства та організації області необхідними житлово-комунальними послугами та енергоносіями, а також суттєво впливає на соціально-економічний розвиток Чернігівщини.

Проте, як повідомив заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації В’ячеслав Сальніков, технічний стан підприємств паливно-енергетичного комплексу регіону не відповідає вимогам сьогодення. Галузь характеризується значним рівнем зносу основного та допоміжного обладнання.

За словами В’ячеслава Юрійовича, серед можливих шляхів вирішення зазначених проблем – створення економічних умов для забезпечення беззбиткового функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу та поступове збільшення виробництва товарної продукції, модернізація і технічне переоснащення виробництва, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива.

Також наголошувалось на необхідності запровадження стратегічного планування, максимального залучення інвестиційних ресурсів, направлених на зменшення рівня забруднення навколишнього природного середовища та використання газової складової на підприємствах галузі.

Значну увагу члени робочої групи приділили питанням запровадження енергозберігаючих технологій та використання альтернативних видів палива на території регіону.

За результатами обговорення координаторами спільно з членами робочої групи будуть підготовлені пропозиції до Програми економічних реформ по напрямках відповідно до компетенції для вивчення Регіональним комітетом та подальшого розгляду Національним комітетом економічних реформ.

Серед основних механізмів впровадження намічених кроків розвитку паливно-енергетичного комплексу області, визначених учасниками наради, - внесення необхідних змін та доповнень до нормативно-правових актів, регулюючих діяльність галузі, направлених на її технологічне оновлення, активізацію інноваційної діяльності, підвищення конкурентноздатності регіону.

„Обговорені сьогодні пропозиції, намічені заходи необхідно обов’язково впроваджувати з урахуванням їх доцільності і ефективності, щоб у майбутньому отримати дієвий, потужний результат цієї діяльності – зростання економічної і енергетичної самостійності нашого регіону,” - зазначив Станіслав Прокопенко, підсумовуючи результати засідання.

Він також повідомив, що перш ніж робити значні, реальні кроки реформування, по кожному підприємству паливно-енергетичного комплексу Чернігівщини необхідно провести технічний аудит, на основі якого розробити план подальших заходів модернізації та розвитку, у тому числі через залучення інвестицій. При цьому обов’язково враховуватимуться положення генеральних планів розвитку, які найближчим часом мають бути розроблені по кожному населеному пункту Чернігівщини.

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації