back

Голова облдержадміністрації провів зустріч з обласною радою церков і релігійних організацій

27-04-2010 | 14:44

«Разом до утвердження соборності України, миру, стабільності, підвищення духовності і добробуту» - саме під таким гаслом проходила зустріч голови облдержадміністрації Володимира Хоменка з керівниками та представниками релігійних об’єднань області.

На початку зустрічі, засвідчуючи свою повагу присутнім, керівник області, зокрема, зазначив, що віра в Бога, релігія і церква важлива складова життя людини, основа її духовної свободи, а ключовим завданням для держави сьогодні є забезпечення соборності й консолідації нації. У вирішенні цього важливого завдання також має бути і вагомий внесок церков та релігійних організацій, для яких в умовах нових реалій суспільного життя відкрилися сприятливі можливості для конструктивного діалогу та взаємодії для того, щоб на засадах релігійної моралі утверджувати соборність різних регіонів України.

«Ми усвідомлюємо: для тогою щоб відбулися позитивні зміни у нашій державі, необхідні, передусім, зміни у свідомості кожної людини. Потрібно сформувати нове мислення, в якому домінантою має бути власна відповідальність за те, що робимо і що навколо нас відбувається. Неможливо цього досягнути без духовно-морального виховання громадян, у якому повинні взяти активну участь і церкви та релігійні організації», - зауважив Володимир Хоменко.

Він також наголосив, що обласна державна адміністрація і надалі буде вести цілеспрямовану роботу на задоволення релігійних потреб віруючих усіх віросповідань, приділяючи увагу кожній громаді. Сьогодні на території області зареєстровано 883 релігійні організації, в тому числі 856 релігійних громад 28-ми конфесій і напрямків.

Голова облдержадміністрації підкреслив, що у своїй діяльності відповідно до вимог чинного законодавства буде використовувати свої повноваження, щоб забезпечити рівний правовий та соціальний захист усім церквам і релігійним організаціям, діючим в області. На його переконання, дотримання цього принципу керівниками місцевих органів влади має стати неодмінною ознакою їх роботи.

Володимир Хоменко акцентував увагу присутніх на ролі обласних релігійних організацій у вихованні віротерпимості і толерантного ставлення до віруючих різних віросповідань, уникаючи міжконфесійних конфліктів.

«Вважаємо, що ворог у нас спільний – це бездуховність. Тому головними пріоритетами в нашій діяльності повинні стати міжнаціональна і міжконфесійна злагода, взаємна повага і толерантність. Влада і церкви мають поєднати зусилля, щоб допомогти нашим синам і донькам осмислити вічні цінності життя. А в Україні такими споконвічними цінностями були служіння Богу і Батьківщині», - наголосив керівник області.

Також він відмітив важливість соціального служіння церков та релігійних організацій, що проявляється у допомозі бідним, нужденним, хворим, оздоровленні дітей та роботі з наркозалежними, хворими на СНІД, дітьми-сиротами, у створенні будинків сімейного типу, вирішенні проблем батьків і дітей. Принагідно голова облдержадміністрації запросив релігійні організації взяти активну участь у підготовці та відзначенні в області 65-ї річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, проводити доброчинну роботу серед ветеранів, інвалідів, учасників війни.

У свою чергу представники обласної ради церков і релігійних організацій висловили свою готовність до співпраці у питаннях сприяння консолідації та розвитку громадянського суспільства, його історичної свідомості, збереження народних традицій і культури.

Прес-служба облдержадміністрації