back

Виступ Президента України Віктора Януковича на II засіданні Комітету економічних реформ

02-06-2010 | 17:36

Шановні учасники засідання!

Сьогодні – так, як ми з вами домовлялися – я оголошую перший етап реформ, які повинні привести нас до успіху.

Наша мета проста і ясна – Україна впродовж 10 років має увійти до двадцятки найбільш розвинутих країн світу, рівень життя громадян України повинен відповідати європейським стандартам.

Для цього ми маємо намір, перш за все, зробити сталим економічний розвиток України.

Ми знизимо дефіцит держбюджету і стабілізуємо державний борг.

Ми послабимо податковий тягар і розширимо податкову базу.

Ми знизимо інфляцію, забезпечимо кредитування економіки та розвиток фінансового ринку.

Ми збільшимо фінансову і витратну автономію регіонів.

Реформи забезпечать зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Ми завершимо приватизацію та будемо ефективно управляти державною власністю.

Ми будемо стимулювати інноваційний розвиток і розвиток вільної торгівлі з Європейським Союзом та країнами СНД, що значно сприятиме і впровадженню безвізового режиму з ЄС.

Наші реформи дадуть можливість підвищити ефективність і провести реструктуризацію електроенергетики, вугільної, нафтогазової промисловості та житлово-комунального господарства.

У нас будуть ринкові механізми регулювання тарифів та адресна підтримка тих, хто її потребує, з тим, щоб реформи не проводилися коштом найбідніших громадян, яких ми будемо захищати.

Ми модернізуємо транспорту інфраструктуру, сформуємо прозорий ринок землі, підвищимо ефективність сільського господарства.

Ми ще скоротимо структуру державних органів і підвищимо професіоналізм державних службовців.

Серед індикаторів успіху наших реформ – підвищення середньої тривалості життя людей у нашій країні з 68 до 70 років.

Одним із важливих складових успіху реформ буде досягнення нами середнього темпу росту ВВП не менше 5% на рік.

Уже в 2014 році ми знизимо інфляцію з 13 до 6%.

У наших планах поліпшити місце України у рейтингу бізнес-клімату не менше, ніж на 40 позицій. А в рейтингу конкурентоспроможності економік – на 10 позицій.

Ми скоротимо прямі та непрямі форми державної підтримки енергетики, вугільної, нафтової та житлово-комунальної галузей не менш, ніж на 60%.

При цьому, повторюю, ми будемо дбати про соціальну захищеність неімущих громадян України.

Ми знизимо питому енергоємність економіки на 20%.

Сьогодні на цьому засіданні ви почуєте конкретні складові нашої програми реформ, про програму-мінімум і програму- максимум реформування України вже дуже конкретно.

Кожен з виступаючих подасть докладний аналіз усіх напрямків цієї роботи.

Я скажу лише про основні цілі.

До них також належить стабілізація державних фінансів, технологічна модернізація економіки та розвиток інфраструктури, забезпечення ефективності базових галузей економіки, що є невід’ємною передумовою сталого економічного зростання.

Безперечно цього неможливо досягти без залучення дешевого та довготермінового кредитного ресурсу.

Найбільш прийнятним з цієї точки зору є співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Однак для того, щоб її розпочати, Уряд повинен максимально сконцентруватися на вирішенні таких питань: скорочення дефіциту бюджету, збалансованість бюджету Пенсійного фонду та фінансових потоків НАК «Нафтогаз України».

Цей шлях не новий. Більшість країн Європи, зокрема, Греція, Ірландія, Португалія, Іспанія, Італія, Німеччина надсилають бюджети суворої економії до своїх парламентів.

Ми маємо остаточно вирішити проблему повернення ПДВ, чого вже давно від нас чекає бізнес.

Треба встановити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, при яких, як я вже казав, багатий платить справедливу ціну, а бідний отримує від держави адресну допомогу.

Всі сектори промисловості повинні працювати в рівних умовах без перехресного субсидування.

Кабінет Міністрів України повинен негайно вирішити ці проблеми.

Розраховую також на підтримку Верховної Ради щодо прийняття необхідних змін до законодавства.

Правляча коаліція повинна виступити ініціатором відповідних законопроектів.

Зі свого боку я робитиму все, щоб співпрацю з МВФ було відновлено, але при цьому не впав рівень захисту бідних людей, старшого покоління, дітей, багатодітних родин.

Всі ці питання у сконцентрованому вигляді представлені у Програмі реформ, яка є продуктом поєднання зусиль провідних фахівців із різних галузей.

Адже реформи, які ми сьогодні починаємо, являють собою складний комплекс взаємопов’язаних і скоординованих заходів, спрямованих на досягнення цілої низки стратегічних завдань.

З одного боку, нам потрібно забезпечити довгострокову макроекономічну стабільність. З іншого – ми не повинні і не допустимо зниження рівня життя людей.

Я переконаний, що реформи, яких би зусиль вони не вимагали, не повинні відбуватися за рахунок громадян України.

Нам треба підвищити конкурентоздатність України і створити привабливий інвестиційний клімат.

Для цього ми будемо зменшувати роль держави в економіці, знижувати і скасовувати адміністративні бар’єри для бізнесу та розвитку інфраструктури.

Дозвільну систему буде значно скорочено.

Ми будемо запроваджувати принципово нову, стимулюючу й ефективну податкову та законодавчу політику.

Зокрема, ми приймемо новий Податковий кодекс та значно спростимо податкове адміністрування, як я вже згадував.

Паралельно ми працюватимемо над більш глибоким залученням України до процесів міжнародної економічної інтеграції.

Ми вже відновлюємо старі і починаємо завойовувати нові ринки збуту для українських товарів та послуг.

Для цього треба не лише збільшувати обсяги виробництва та підвищувати якість продукції, а й працювати над візерунком України в світі, займати активну позицію у питаннях міжнародної політики та міждержавних і регіональних відносин.

І, нарешті, найголовніше, що я хочу ще і ще раз повторити.

Надзавданням реформ, їх головною метою є кардинальне покращення життя громадян.

Для цього слід формувати адресні інструменти соціального захисту для соціально вразливих категорій населення.

Для цього потрібно реформувати систему житлово-комунального господарства.

Для цього буде проведено пенсійну реформу.

Для цього ми створимо гідні умови для працівників та роботодавців.

Для малого та середнього бізнесу, для працівників бюджетної сфери, для вчителів і лікарів, студентів і науковців, робітників та селян, військовослужбовців і правоохоронців.

Окремий напрям реформ – підвищення якості державних соціальних послуг для громадян.

Підвищення якості та доступності медицини й освіти, удосконалення системи соціального забезпечення.

Не менш важливою складовою програми реформ є розвиток регіонів.

Недосконала владна організація і неефективна діяльність влади на місцевих рівнях в Україні є традиційним гальмом для нашого розвитку.

Тому країні конче необхідна побудова нової моделі місцевої влади з урахуванням інтересів держави, регіону, територіальної громади, місцевого бізнесу, підприємств та установ.

Усі ці зміни на сьогодні не просто актуальні, вони життєво необхідні.

Без реформ Україна приречена. Країна надто довго перебувала у стані економічного застою та відсутності будь-яких кроків у напрямку модернізації та реформування економіки.

Реформи слід здійснювати швидко та скоординовано. І ні в якому разі не можна втрачати високий темп.

Здійснення реформ повинно забезпечити вже у 2013–2014 роках скорочення дефіциту бюджету до рівня 2% ВВП, зниження інфляції до 5–6%, встановлення середнього розміру пенсії не менш, ніж 45% від середньої зарплати.

Вже зроблено цілу низку важливих кроків для побудови бази, на якій ґрунтуватимуться реформи, для створення необхідних стартових умов.

Ми забезпечили 30-відсоткову знижку на ціну російського газу для України. Це дозволило нам скоротити колосальні витрати, які непосильним тягарем лягали на державний бюджет та на плечі громадян.

А тепер ми використаємо ці вивільнені ресурси для здійснення системних реформ в інтересах людей.

Ми відродили дружні і взаємовигідні відносини із нашим стратегічним партнером і найближчим сусідом – Російською Федерацією.

І відкрили, таким чином, дорогу для потужних інвестицій в українську економіку, для створення спільних проектів, відновлення колосального ринку збуту українських товарів і послуг.

І все це – зі збереженням та подальшим розвитком іншого нашого стратегічного вектора – європейської інтеграції.

Вже зараз ми впритул підійшли до таких надважливих питань, як зона вільної торгівлі з ЄС, безвізовий режим для українських громадян та асоційоване членство України в цьому об’єднанні.

А це означає, що Україна поступово, але дуже впевнено посідає належне їй місце важливого геополітичного центру на карті європейського континенту.

Що, в свою чергу, дозволить нам повною мірою реалізувати наш, досі не розкритий, але колосальний, науково-технічний, аграрно-промисловий, трудовий, транзитний потенціал.

У стислі строки нам вдалося успішно побудувати чітко працюючу владну вертикаль. Українська влада сьогодні стабільна, передбачувана і дієздатна.

Вперше за останні кілька років в країні сформована дієва парламентська коаліція.

Ми маємо професійний та відповідальний коаліційний уряд. Ми маємо єдину, потужну, мотивовану команду, здатну досягати найамбітніших цілей.

Таким чином, на сьогодні ми вже визначилися з ресурсною базою та політичним механізмом для реалізації системних економічних реформ.

Ми зробили дуже важливі кроки на шляху до масштабних трансформацій. Але це лише перші кроки, початок дороги.

Зараз починається найголовніше – самі реформи.

Ми стаємо на дуже непростий шлях, який потребуватиме від усіх нас максимальної концентрації. Максимального поєднання інтелектуальних, організаційних, кадрових, фінансових ресурсів.

Реформи не відбудуться за помахом чарівної палички. Це велика праця і велика відповідальність.

Ми не маємо права на помилки. Бо народ України надто довго чекає позитивних зрушень. І ми повинні дати результат якомога швидше.

Дуже важливо, щоб реформи були підтримані суспільством. Розуміння і сприйняття громадянами – обов’язкова умова успішного здійснення реформ.

І тому всі наші кроки мають здійснюватися на засадах максимальної відкритості, публічності та прозорості.

Українське суспільство, яке до сьогодні було штучно роз’єднаним, і навіть поляризованим, потрібно консолідувати довкола ідеї масштабних позитивних трансформацій усього нашого життя.

Об’єднати цілями, які однаково позитивно сприймаються усіма громадянами, незалежно від їх місця проживання, мови спілкування чи національності.

Це і відродження української економіки.

Це і підйом нашої промисловості та сільського господарства.

Це і створення в Україні робочих місць.

І повернення додому, до родин, мільйонів українських заробітчан. Бо їхні руки, їх розум, їхня працелюбність віднині будуть потрібні їхній Батьківщині.

Це, безумовно, і підвищення стандартів життя, і соціальних стандартів до європейського рівня.

Ми повинні дати країні перспективу, а народу – добробут, віру у власні сили та впевненість у завтрашньому дні.

Дякую за увагу.

За інформацією офіційного сайту Президента України Віктора Януковича