back

Засідання робочої групи “Регіональний економічний розвиток” Регіонального комітету з економічних реформ

13-05-2010 | 12:43

Перспективи та проблемні питання розвитку сільського господарства, харчової промисловості, економічну самодостатність місцевих громад та конкурентоспроможність регіонів обговорили члени робочої групи Регіонального комітету з економічних реформ “Регіональний економічний розвиток” на чолі із заступником голови облдержадміністрації Олександром Шанойлом 12 травня.

Діяльність сільгоспвиробників поліських територій у своєму виступі детально проаналізував заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Олександр Савченко .

Він зауважив, що природно-кліматичні умови цієї зони менш сприятливі для виробництва конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції, на відміну від лісостепу.

Низька економічна ефективність виробництва позначається на розвитку сільських територій, знижує рівень життя населення, що призводить до його природного скорочення та міграції молоді.

За словами Олександра Павловича, серед можливих шляхів вирішення зазначених проблем - прийняття закону “Про статус поліських територій України”.

Значну увагу члени робочої групи приділили проблемі неврегульованості питання земельних аукціонів та невизначеності механізму їх проведення, що обумовлено недосконалістю існуючої законодавчої бази у даному напрямку, яка потребує термінового внесення відповідних змін.

На думку заступника начальника головного управління агропромислового розвитку Володимира Кочерги, реалізація проекту врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із наданням земель державної і комунальної власності в оренду на умовах проведення торгів надасть змогу отримати додаткові надходження до бюджету, дозволить збільшити виробництво сільськогосподарської продукції.

Під час обговорення перспектив розвитку харчової промисловості зазначалось, що термінового реформування потребує місцева спиртова галузь.

На сьогоднішній день У Чернігівській області наявні 7 спиртових заводів. Внаслідок неповного завантаження потужностей, обумовлених відсутністю ринків реалізації спирту на продовольчі потреби та незначним його використанням на технічні цілі, їх господарська діяльність протягом останніх років погіршилася.

Основні принципи проведення реформ спиртової галузі - це фінансово-економічне оздоровлення економіки підприємств, за рахунок реструктуризації та перепрофілювання частини з них на виробництво конкурентоспроможної продукції та продукції технічного призначення, оновлення виробництва, впровадження ефективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій.

Характеризуючи економічну самодостатність місцевих громад, заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Володимир Федчук зазначив, що вагомою складовою регіональної політики є формування ефективної системи фінансового забезпечення самостійності регіонів. Для вирішення більшості завдань регіонального розвитку потрібна відповідна фінансова база. Розв’язання цієї проблеми можливе, якщо реформування місцевого самоврядування відбуватиметься одночасно з розбудовою нової моделі фінансового забезпечення функціонування місцевих громад.

Про необхідність підтримки розвитку малих міст присутніх поінформувала заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації Олександра Хомик.

Вона повідомила, що на території Чернігівщини розташовано 13 малих міст, де проживає більше 13% загальної чисельності населення регіону. Малі міста є важливою складовою системи міського населення Чернігівської області. Аналіз демографічної ситуації свідчить, що в них, як і в області в цілому, відбувається глибоке порушення процесів відтворення населення, погіршення його кількісних та якісних характеристик, зменшення трудового потенціалу.

Реалізація чинної Загальнодержавної програми розвитку малих міст на 2004-2010 роки (затверджена Законом України від 04.03.2004 №1580-ІV) у 2004-2009 роках не забезпечила повною мірою позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку малих міст. Основними причинами низького впливу реалізації заходів Програми на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку малих міст за весь період її дії є відсутність фінансування основних заходів програми з державного бюджету за окремою бюджетною програмою (адресне фінансування), а органи місцевого самоврядування не в змозі в повному обсязі забезпечити виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку із значною обмеженістю фінансових ресурсів.

Основним завданням є удосконалення нормативно-правової база щодо регіонального розвитку, у тому числі і малих міст та передбачення у державному бюджеті субвенції на їх соціально-економічний розвиток.

За результатами обговорення координаторами спільно з членами робочої групи будуть підготовлені пропозиції до Програми економічних реформ по напрямках відповідно до компетенції для вивчення Регіональним комітетом та подальшого розгляду Національним комітетом економічних реформ.

„Намічені сьогодні кроки, висловлені пропозиції мають спрацювати на відновлення та зростання економіки нашого регіону,”- зазначив Олександр Шанойло, підсумовуючи результати засідання.

Він також повідомив, що в найближчий час в області буде проаналізовано реальний стан справ на кожному великому і середньому підприємстві регіону з вивченням існуючих нагальних проблем та найбільшболючих питань для визначення шляхів подальшого розвитку цих підприємств та надання можливої допомоги у вирішенні їх основних проблем.

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації