back

Засідання банківсько-кредитної ради

16-04-2010 | 14:05

Підсумки роботи банківської системи області в 2009 році та I кварталі 2010 року підбили 16 квітня на засіданні банківсько-кредитної ради під головуванням заступника голови облдержадміністрації Наталії Білоус.

Як зазначалося, протягом 2009 року функціонування банківської системи в умовах фінансової кризи характеризувалося зростанням ризику ліквідності, валютного, кредитного та інших ризиків. Ускладнення ситуації було наслідком значного відпливу коштів клієнтів, невисоким рівнем надходжень від погашення кредитів, обмеженими можливостями щодо кредитування економіки та залучення коштів на міжбанківському ринку.

Станом на 1 квітня 2010 року банківський сектор Чернігівщини налічує 3 самостійні банки, 30 філій та 569 безбалансових відділень 50-ти комерційних банків. За січень-березень він скоротився на 3 філії (Укропромбанк та Біг-Енергія знаходяться в стадії ліквідації, Брокбізнесбанк переведений у статус відділення) та 19 відділень.

У I-му кварталі поточного року відбувались позитивні тенденції щодо стабілізації ситуації на грошово-кредитному ринку. Це, зокрема, знайшло відображення у прискоренні темпів зростання депозитів фізичних осіб у банківській системі області. Стабілізаційні заходи, які вживав Національний банк України з метою виведення банківської системи із кризової ситуації, мали позитивні наслідки та сприяли відновленню довіри до банків з боку населення.

На початок квітня 2010 року зобов’язання банків області (кошти суб’єктів господарювання та населення) склали 3293,8 млн. грн. і за три місяці їх об’єм виріс на 7,2 %. Питома вага вкладів фізичних осіб в зобов’язаннях становила 79 %. З початку року заощадження жителів області в банківських установах збільшились на 2,6 % або на 66,2 млн. грн. У поточному році населення віддає перевагу заощадженням в національній валюті і їх питома вага зростає (на 01.04.2010 р. – 64,5 % проти 63,7 % - на 01.01.2010 р.). Висловлювались припущення про збереження тенденції відновлення довіри громадян до банків і в подальшому.

Станом на 01.04.2010 р. загальний обсяг кредитних вкладень по банківській системі регіону становить 4484,8 млн. грн., що на 5,2 % або на 247,1 млн. грн. менше, ніж на 01.01.2010 р. (за рахунок ліквідованих установ зменшення на 183 млн. грн.). Зниження відбувається як за кредитами юридичних осіб (на 4,2 %), так і за позичками населення (на 6,4%). Повалютна структура кредитної заборгованості свідчить про те, що 58,4 % кредитів надано в гривні і цей показник має тенденцію до зростання (на 01.01.2010 - 56,6 %). Зменшення кредитних вкладень в іноземній валюті насамперед пов’язане із значним посиленням законодавчих та нормативних обмежень щодо надання таких кредитів.

За січень-березень поточного року банками області видано 936,2 млн. грн. кредитів, з них господарюючим суб’єктам – 859,2 млн.

На засіданні також обговорили ряд робочих питань діяльності банків. За результатами обговорення готується протокольне рішення ради.

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації