back

Голова облдержадміністрації провів засідання Регіонального комітету з економічних реформ

25-06-2010 | 14:45

«Наші дії повинні бути спрямовані не на те, щоб законсервувати ті негаразди, які є в регіоні та косметично тимчасово їх підлатати. Ми повинні докорінно змінити все те, що заважає розвитку області навіть у самому найвіддаленішому населеному пункті. Кожен наш наступний крок має посилювати попередній, а не перекреслювати зроблене», - наголосив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко під час проведення чергового засідання Регіонального комітету з економічних реформ.

На ньому, зокрема, розглянуті основні положення національної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та механізми її реалізації на регіональному рівні.

Як зазначила відповідальний секретар Комітету, заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус, на початку червня Комітетом з економічних реформ при Президентові України схвалено Національну Програму економічних реформ на 2010-2014 роки.

Президент України у своєму посланні до Українського народу окреслив стратегію – завдання, які потрібно виконати для покращення життя людей.

Головний висновок з президентської промови – реальні економічні реформи треба починати негайно, тільки так можна досягти стратегічної мети: через 10 років увійти у двадцятку найрозвиненіших країн світу. Передусім за стандартами якості життя громадян у всіх складових: від освіти, медицини – до якісних робочих місць і гідного пенсійного забезпечення.

Програма економічних реформ є головним документом, який визначає стратегію реформування національної економіки на 5 років і охоплює широкий набір стратегічних перетворень у чотирьох напрямках напрямами:

1. Створення базового підґрунтя для економічного зростання,

2. Формування сприятливого бізнес-клімату,

3. Модернізація інфраструктури та базових секторів економіки,

4. Поліпшення якості життя.

Всього виділено 18 напрямів економічних реформ.

Блок реформ щодо реформування державної служби і виконавчої влади буде представлений восени 2010 року.

За словами Наталії Білоус, перше, чим відрізняється запропонована Програма економічних реформ від низки попередніх – у ній представлено чітку методологію її побудови. Її цілі за пріоритетним напрямками підкріплені інструментами досягнення та індикаторами успіху, виходячи з яких можна оцінювати результат.

По-друге, вона передбачає взаємоузгодженість реформ в різних секторах.

По-третє, є чітка регламентація процесу реалізації Програми по трьох етапах – до кінця 2010 року, 2011-2012 роки. та 2013-2014 роки.

Програма містить перелік необхідних змін до нормативно-правових актів та прийняття законопроектів по кожному напряму реформування.

Подальшими кроками реалізації Програми економічних реформ на державному рівні стануть:

- розроблення детального плану щодо реалізації кожного напряму реформ з визначенням необхідних заходів, відповідальних осіб, строків і проміжних результатів;

- підготовка законопроектів, необхідних для здійснення реформ.

На регіональному рівні:

– розроблення регіональних програм на базі Національної програми економічних реформ та своєчасне надання пропозицій до законопроектів.

Наталія Білоус наголосила: на нинішньому етапі завданням Регіонального Комітету з економічних реформ є активна участь у процесі реформування органів місцевої влади та задіяння механізмів, які доповнюватимуть виконання реформ у регіонах, тому що без ефективної регіональної роботи здійснювати ці реформи практично неможливо.

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко зазначив, що При розробці Національної програми економічних реформ були враховані конкретні пропозиції, що надходили з областей, і , зокрема, пропозиції нашої області.

Наступний етап – забезпечення широкого громадського обговорення Програми економічних реформ. Керівник області підкреслив: ми повинні почути всю область в цілому і кожен район окремо, люди мають зрозуміти суть Програми та перспективи подальшого розвитку. Обговорення також продовжиться у робочих групах Регіонального комітету.

Головам робочих груп на своїх засіданнях доручено детально розглянути відповідні розділи Програми та у цьому контексті визначити перспективи розвитку кожної галузі чи сфери області і наступні засідання Регіонального комітету присвятити розгляду цих питань. Це дасть можливість сформувати регіональну програму розвитку, яку ми будемо розглядати як другий етап реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку області до 2015 року.

Необхідно також відслідковувати графік підготовки законопроектів по всіх напрямках реформування з тим, щоб своєчасно надавати пропозиції та зауваження до них.

Другим питанням члени Комітету та запрошені розглянули основні напрямки реформування медичної галузі області, про які повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Ященко.

Він зауважив, що реформування медичної галузі обумовлене низкою чинників, серед яких, зокрема, складна демографічна ситуація; стан здоров’я населення; недостатня якість медичних послуг; стан фінансування закладів охорони здоров’я тощо.

В області прослідковується дисбаланс між потребою в медичній допомозі та можливістю її надання, що обґрунтовує проведення реорганізації існуючої системи з метою досягнення медичного, соціального, економічного ефекту.

За словами Володимира Ященка, вже зроблені наступні кроки: створено реєстр закладів, проведена інвентаризація лікувально-профілактичних закладів системи МОЗ України, впроваджено програму «Кадри»; проведений детальний аналіз потреби населення кожного району в наданні екстреної медичної допомоги в сільській місцевості з доїздом до 30 хвилин, створено 25 центрів спеціалізованої медичної допомоги. Прийняті та виконуються низка обласних програм.

Начальник обласного управління охорони здоров’я розповів про механізми реформування медичної галузі. Це, зокрема, подальший розвиток загальної практики-сімейної медицини, стаціонар замінних форм надання медичної допомоги; створення пунктів екстреної медичної допомоги в сільській місцевості; дооснащення сучасною апаратурою та обладнанням відділень інтенсивної терапії та спеціалізованих відділень; чітке визначення медичної допомоги та медичної послуги, розмежування та зняття з медичної галузі соціальної функції створення міжрайонних спеціалізованих центрів та госпітальних округів.

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко висловив окремі зауваження стосовно роботи, яка ведеться в області у напрямку оптимізації мережі лікувальних закладів та акцентував увагу на необхідності вжиття конкретних заходів у вирішенні цього питання. Він наголосив, що ця робота вимагає, перш за все, системності і злагодженості, а також спільного відпрацювання ключових питань усіма відповідальними службами сфери охорони здоров’я для того, щоб якість медичного обслуговування населення області вийшла на якісно новий рівень.

Прес-служба облдержадміністрації