back

Питання екології та збереження довкілля обговорили представники органів влади та спеціалісти-екологи

19-12-2014 | 08:53

18 грудня в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації відбувся семінар для представників райдержадміністрацій, на яких покладено обов’язки у сфері екології та збереження довкілля. Проблеми створення заповідних об’єктів місцевого значення, функціонування дозвільної системи, розробки та реалізації природоохоронних програм, підготовки запитів про виділення коштів з Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів, еколого-просвітницької діяльності – ці та інші питання були обговорені на семінарі.

Фахівці Департаменту екології та природних ресурсів розповіли присутнім про розгляд матеріалів та видачу документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання, ведення реєстру місць видалення відходів (МВВ), об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів. Надано роз’яснення щодо консультування та розгляду проектів паспортів МВВ, зауважено на контактні телефони профільних спеціалістів.

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ) та виконання покладених на них завдань.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екомережі визначені Законом України «Про екологічну мережу України». Представникам райдержадміністрацій наголошено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екомережі, в межах своїх повноважень, забезпечують розроблення та виконання регіональних і місцевих схем та програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень; надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам земельних ділянок, що знаходяться в межах територій та об'єктів екомережі.

Обговорено зростання популярності сільського і агротуризму. Всі ці заходи можуть значно поповнити бюджети районів.

Наразі є багато прикладів, коли заповідні території є візитною карткою регіону, тож і нам є до чого спрямовувати спільні активні зусилля.

Не можна недооцінювати формування свідомої і активної позиції нашої громадськості щодо подальшого розвитку екологічної політики Чернігівської області, підтримувати громадські ініціативи з участі у цьому процесі. Для цього Департаментом постійно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, засідання за «круглим столом», виступи в регіональних ЗМІ, наповнення офіційного веб-сайту. Присутнім запропоновано більш активно співпрацювати в цьому напрямку на місцях, з представниками громадських організацій, місцевих мас-медіа та молоддю і надавати відповідну інформацію безпосередньо до Департаменту.

Проведення Департаментом подібних семінарів буде продовжено і надалі, що всіма спільними зусиллями допоможе районним державним адміністраціям, міським та селищним радам покращити становище у сфері охорони та збереження довкілля, сприятиме мінімізації шкідливого впливу антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище.
За інформацією
Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації