back

Громадське обговорення Програми економічних реформ

24-06-2010 | 15:07

23 червня заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус взяла участь у громадському обговоренні Програми економічних реформ, яке відбулося в Чернігівському державному інституті економіки і управління. До обговорення долучилися керівники та представники управління освіти і науки облдержадміністрації, науково-педагогічних колективів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів.

Відкриваючи захід, заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус ознайомила присутніх з основними положеннями Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та механізмами її реалізації на регіональному рівні. Як зазначалося, Програма економічних реформ є головним документом, який визначає стратегію реформування національної економіки на 5 років і охоплює широкий набір стратегічних перетворень за такими напрямами:

- створення базового підґрунтя для економічного зростання;

- формування сприятливого бізнес-клімату;

- модернізація інфраструктури та базових секторів економіки;

- поліпшення якості життя.

Доктор економічних наук, професор, ректор Чернігівського державного інституту економіки і управління Ірина Каленюк говорила про проблеми в системі вищої освіти та необхідні задля їх вирішення реформи. Зокрема, має місце наростання диспропорції між підготовкою фахівців і потребою в них на ринку праці. На її думку, цю проблему потрібно вирішувати на місцях. Доцільним було б перенесення на регіональний рівень визначення потреби в тих, чи інших фахівцях.

За словами пані Каленюк, кроки Програми щодо реформування освіти окреслені конструктивно і позитивно, але вона не погоджується з деякими з них, зокрема, єдиними стандартами вартості навчання студентів. Можливо, потрібно розробити єдину методику розрахунку вартості навчання з урахуванням усіх факторів.

Також вищим навчальним закладам хотілося б отримати розширення прав своєї автономії. Оскільки є деяка освітянська автономія, а господарська просто відсутня. Зважаючи на недофінансування вищої освіти, потрібно дозволити ВНЗ самим заробляти гроші. Доцільно також розширювати можливості залучення спонсорських коштів, як це існує за кордоном.

Підсумовуючи свій виступ, Ірина Каленюк зазначила, що потужний освітянський кадровий потенціал Чернігівщини готовий до об’єднання зусиль на шляху реформування освіти.

Доктор економічних наук, професор, ректор Чернігівського державного технологічного університету Сергій Шкарлет висловив своє бачення впровадження Програми економічних реформ на регіональному та загальнодержавному рівнях та зупинився на ролі і місці Чернігівського державного технологічного університету в цьому процесі.

Щодо розвитку фінансового сектору, то Сергій Шкарлет переконаний, що потрібно утримувати банки від надмірних фантазій при укладанні кредитних договорів і більше захищати інтереси позичальника. Він повністю підтримує положення Програми про здоровий спосіб життя і здорові умови праці.

Також Сергій Шкарлет розповів про розробки науковців Чернігівського державного технологічного університету, зокрема, в сфері енергозбереження.

Щодо того, як потрібно вдосконалювати систему державної соціальної допомоги виловився кандидат юридичних наук, доцент, ректор Чернігівського державного інститут права, соціальних технологій та праці Василь Андріїв. Він підтримує запровадження адресних соціальних допомог.

Віктор Оніщенко, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університету, зупинився на перспективах розвитку інноваційної сфери в рамках Програми економічних реформ. З його слів, зараз існує неефективна система державного фінансування інноваційної діяльності. І цей стан справ потрібно негайно змінювати, оскільки інноваційна сфера – це локомотив, який рухає економіку країни. У Програмі доцільно було б деталізувати, який саме напрямок, яка галузь визначається пріоритетною, і куди в першу чергу будуть направлені кошти.

Про якість іноземних інвестицій та проблеми регіонального розвитку йшлося у виступі кандидата економічних наук, професора кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки і управління Олени Гонти. Вона переконана, що лише за умови ефективності економіки, будуть вирішуватися інші питання в країні. Недолік Програми, на її думку, – деяка відірваність від реалій глобальної економіки; відсутність чітко прописаного захисту національних інтересів від зовнішнього впливу, регулювання потоків інвестицій. Як вважає пані Гонта, потрібно прийняти закон, який би чітко регулював діяльність транснаціональних компаній на території України, Про проблеми в підготовці фахівців робітничих спеціальностей говорили керівники професійно-технічних навчальних закладів. Усі погодилися з думкою, що потрібно відновлювати втрачені зв’язки між вищими навчальними закладами та ПТНЗ.

Також учасники обговорення були одностайні в тому, що такі зустрічі необхідні та результативні.

Пропозиції щодо практичної реалізації реформ, які висловлювалися під час обговорення, будуть узагальнені та направлені до Національного комітету з економічних реформ.

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації