back

Першочергове завдання влади – погашення боргів із заробітної плати

14-07-2010 | 14:37

Стан погашення заборгованості із заробітної плати, відповідності її обсягів фінансово-економічним можливостям підприємств у сферах економічної діяльності (на виконання доручення Президента України В.Ф.Януковича від 29 червня 2010 року №1-1/1378) розглянуто сьогодні під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації, яке провів голова облдержадміністрації Володимир Хоменко.

У роботі Колегії облдержадміністрації також взяв участь заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій Лекарь.

На початку засідання керівник області представив присутнім оновлений склад Колегії облдержадміністрації та новопризначених голів районних державних адміністрацій.

Відзначаючи важливість і актуальність основного питання порядку денного, голова облдержадміністрації, зокрема, зазначив, що розвиток соціальної сфери вже більш як півтора роки знаходиться під впливом складних економічних процесів.

Світова криза 2008-2009 років спричинила негативний вплив на національну економіку. Як наслідок, зросла й заборгованість по заробітній платі, знецінилися державні соціальні гарантії.

Основні завдання, які поставлено Президентом України В.Ф. Януковичем новій владі, базуються на принципах Програми Президента „Україна для людей” та щорічного Послання до українського народу.

Не випадково, що в тому числі і соціальні питання стали пріоритетними в діяльності Кабінету Міністрів України. З метою посилення роботи із ліквідації боргів із заробітної плати Кабінет Міністрів України на черговій нараді 8 червня 2010 року чітко окреслив завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо:

- забезпечення зменшення до 1 липня ц.р. суми заборгованості із заробітної плати не менш, ніж на 30 відсотків;

- погашення в найкоротші терміни заборгованості по державних та комунальних підприємствах;

- суттєвого зменшення боргів на економічно-неактивних підприємствах і підприємствах-банкрутах.

Але, на жаль, на підприємствах області кардинального виправлення на краще у розв’язанні зазначених проблем поки що не відбувається. Про це у своїй доповіді зазначив начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Іван Коробка. Так, за даними Держкомстату загальна сума заборгованості із заробітної плати в області з початку року зросла на 10,8 млн.грн. або на 43,4% і на 1 червня 2010 року становила 35,7 млн. грн., у тому числі працівникам економічно активних підприємств – 24,4 млн. гривень.

Частка невиплаченої заробітної плати становить 8,5 % до фонду оплати праці за травень 2010 року.

Станом на 01.06.2010 повністю ліквідовано заборгованість економічно активними підприємствами Бобровицького та Носівського районів, 7 районів погасили борги у промисловості, 12 – у сільському господарстві.

Заборгованість за рахунок місцевого бюджету відсутня.

На 01.06.2010 зростання загальної суми боргів із заробітної плати порівняно з 01.01.2010 зафіксовано у м. Чернігові (на 79,5 %), Ніжині (на 12,9 %) та 15-ти районах області (найбільше: у Ріпкинському – у 3,8 рази, Бахмацькому – у 3,5 рази, Семенівському – на 100 %, Ніжинському – на 92,2%, Чернігівському – на 87,7 %, Корюківському – на 81,4%, Городнянському – на 43,3 %). Основними видами економічної діяльності, які формують заборгованість із виплати заробітної плати серед діючих підприємств області є промисловість (44,1 % від загальної суми), будівництво (24,4 % ), діяльність транспорту та зв’язку (12,8 % ), сільське господарство (5%).

За прогнозними даними моніторингу загальна сума заборгованості із заробітної плати найманим працівникам підприємств області (з урахуванням економічно-неактивних) на 01.07.2010 склала 35,0 млн. грн., що на 0,7 млн. грн. або на 2,0% менше порівняно з 01.06.2010 і на 10,1 млн. грн. або на 40,6% більше, ніж до початку року.

Розмір боргу найманим працівникам діючих підприємств, установ і організацій області у червні ц.р. скоротився на 0,8 млн. грн. або на 3,2 % і на 1 липня склав 23,6 млн. гривень.

Найбільші темпи зростання суми заборгованості із заробітної плати у червні цього року допущено у Менському (у 2,5 рази), Ніжинському (на 29,1%), Коропському (на 9,3 %) районах та м. Ніжині (на 26 %)

Вкрай складною залишається ситуація з ліквідацією боргів із заробітної плати працівникам підприємств комунальної та державної форм власності та підприємств, стосовно яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Мають місце численні випадки порушення законодавства про оплату праці з боку керівників підприємств, установ та організацій області.

Недостатньо ефективною на місцях є робота тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, зокрема у частині співпраці їх з контролюючими та правоохоронними органами.

Потребують вдосконалення система контролю та рівень виконавської дисципліни з боку місцевих органів влади, підвищення вимогливості до кадрів, відповідальних за вирішення проблеми погашення заборгованості із заробітної плати в області.

Начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Іван Коробка повідомив, що на розв’язання проблеми заборгованості в області відпрацьовано комплекс заходів, який враховує, з одного боку, щотижневе проведення моніторингу та аналізу відповідних даних в розрізі районів, міст і видів економічної діяльності, з іншого – додаткові форми та методи впливу на ситуацію по ліквідації боргів.

Звертаючись до присутніх, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко наголосив: до невиконання розроблених графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати призвело послаблення уваги до цього питання з боку керівників районів та міст.

Він підкреслив, що кадрові зміни в районах і формування команд на місцях не є виправданням зростання боргів із заробітної плати, оскільки левова частка підприємств-боржників знаходиться на території тих районів, керівники яких були перепризначені і сьогодні залишаються на своїх посадах.

За словами Володимира Хоменка, для подолання існуючої заборгованості, перш за все, треба кардинально змінити формат роботи: не констатувати негаразди, а шукати дієві шляхи вирішення проблеми.

Згідно з озвученими під час розширеного засідання Колегії о доручень голови облдержадміністрації, з метою термінового усунення відставань та недоліків, головам райдержадміністрацій, міським головам, начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації спільно з господарюючими суб’єктами необхідно:

- запровадити щотижневий особистий контроль за станом погашення боргів із виплати заробітної плати та вжити дієвих заходів щодо забезпечення безмовного виконання вимог доручення Президента України В.Ф.Януковича від 29.06.2010 № 1-1/1378, протокольного рішення наради у Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова від 08.06.2010 з питання погашення заборгованості із заробітної плати.

- Здійснити ґрунтовний аналіз і широке обговорення зазначених питань на всіх рівнях та запровадити ефективні механізми стимулювання підприємств до погашення заборгованості; найефективніше залучати до цієї роботи правоохоронні органи.

- У найкоротший термін погасити борги по комунальних підприємствах, які підпорядковуються безпосередньо органам влади на місцях, та в установленому порядку внести пропозиції щодо негайного розірвання контрактів з їх керівниками у разі систематичної несвоєчасної виплати поточної та наявності заборгованої заробітної плати.

Володимир Хоменко наголосив на посиленні персональної відповідальності голів райдержадміністрацій за виконання графіків погашення заборгованості із заробітної плати та попередив: те, наскільки вчасно і якісно буде виконана ця робота, стане першою оцінкою діяльності новопризначених керівників районів.

До голів тих районів, де зберігатиметься найгірший стан справ по цій проблемі, обов’язково будуть зроблені організаційні висновки та розглянуто питання відповідності займаним посадам.

У свою чергу заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій Лекарь висловив сподівання, що прийняті сьогодні на засіданні Колегії облдержадміністрації рішення активізують всіх зацікавлених соціальних партнерів на місцях до вжиття всіх можливих економічних і організаційно-правових механізмів з тим, щоб поставити крапку на прострочених платежах по заробітній платі у найкоротші терміни.

Прес-служба облдержадміністрації