back

Обласна координаційна рада з питань розвитку підприємництва обговорила Концепцію покращення підприємницького середовища в Україні, розглянула проект Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області “Чернігівщина – 2015” та питання ведення бізнесу в умовах дії Податкового кодексу України

16-02-2011 | 10:58

15 лютого заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус провела засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації Світлана Полторацька поінформувала присутніх про Концепцію покращення підприємницького середовища в Україні, яка була розроблена Академією соціального партнерства і схвалена рішенням спільного засідання Ради Спілки орендарів і підприємців України та Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України.

Як зазначалося, в її основу покладено 7 компонентів розвитку національного підприємництва, а саме: ІНТЕЛЕКТ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНІЦІАТИВА, ІНФРАСТРУКТУРА, ІНВЕСТИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЯ.

Учасники засідання обговорили Концепцію як один із системних елементів забезпечення прозорості дій влади на усіх рівнях, дотримання політичної незаангажованості та шанування інститутів громадянського суспільства.

Для її практичної реалізації в області було внесено пропозицію розробити план відповідних заходів. Тож в головному управлінні економіки облдержадміністрації чекають на слушні ідеї від підприємців щодо цього.

Про проект Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2011-2015 роки “Чернігівщина – 2015” розповіла заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації Олександра Хомик.

За її словами, Середньострокова програма є механізмом реалізації ІІ етапу Стратегії. Вона містить сукупність обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку області, оперативні цілі та завдання, інструменти, заходи з їх досягнення та джерела фінансування заходів.

У програмі визначено головні проблеми, які заважають динамічному розвитку регіону, а для оцінки загального бачення сильних та слабких сторін, загроз, а також формулювання, виходячи з цього, можливостей розвитку області, застосовано методологію SWOT-аналізу по кожній галузі.

Стратегією соціально-економічного розвитку на період до 2015 року головною метою розвитку області визначено – перетворення Чернігівщини в конкурентоспроможний інвестиційно привабливий регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості.

Реформи, які впливатимуть на соціально-економічний розвиток області, її районів і міст, передбачається проводити синхронно в контексті загальнодержавних реформ, а пріоритети та дії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального і місцевого розвитку узгоджуватимуться з пріоритетами та діями центральних органів виконавчої влади.

Олександра Хомик запропонувала членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва надати свої зауваження і пропозиції до проекту програми, які будуть ретельно вивчені та включені до програми за умови їх реальності. А також долучитися до формулювання девізу програми (слогану), який зможе поєднати навколо її реалізації бізнес, громадськість та органи влади всіх рівнів та буде використовуватись в промоакціях з метою поліпшення іміджу регіону, його інвестиційної привабливості.

Заступник голови Державної податкової адміністрації в області Олександр Зінченко розповів учасникам засідання про перспективи розвитку малого бізнесу в умовах дії Податкового кодексу України.

Він акцентував увагу на відносинах, які виникають у сфері справляння податків і зборів, порядку їх адміністрування, компетенції контролюючих органів, повноваженнях і обов’язках посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства.

Управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації