back

Від формального підходу в роботі – до розуміння проблеми і конкретних дій

10-12-2010 | 18:11

Перейти від формального підходу в роботі до розуміння проблеми і конкретних дій закликав заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко учасників засідання Міжвідомчої гендерної ради при облдержадміністрації, на якому обговорили актуальні питання впровадження гендерної політики та внесли пропозиції для покращення ситуації в області. На думку Віктора Тканка, багато людей поки що, на жаль, не розуміють суті гендерних перетворень, тому вони відбуваються повільними темпами. Багато гендерних проблем як в Україні, так і в області залишаються не вирішеними, зокрема, існування сталих гендерних стереотипів у суспільстві, гендерне насильство тощо.

Аналізуючи впровадження гендерних підходів у діяльності державної служби, заступник начальника управління державної служби Головдержслужби України в області Ірина Галайко зазначила, що на сьогоднішній день в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, які визначають рівний статус чоловіків і жінок у всіх сферах суспільного життя в цілому та на державній службі й службі в органах місцевого самоврядування зокрема, однак ситуація в даному напрямі, на жаль, кардинально не поліпшується.

Однією з особливостей функціонування державної служби в області є переважаюча зайнятість нею жінок. Так, у 2010 році проти попереднього року кількість жінок-державних службовців збільшилася на 1% і складає 6,8 тис. осіб. Кількість чоловіків стала більшою на 0,5% і складає 2,3 тис. осіб.

Привертає увагу той факт, що в області значних обсягів набула практика призначення на посади керівників жінок. Про це свідчить суттєве зростання кількості жінок-керівників – на 2,9 %. Дещо меншими темпами зросла зайнятість жіноцтва на посадах спеціалістів – на 0,4 %. Сьогодні співвідношення чоловіків і жінок серед керівників розподіляється таким чином: чоловіків -36,1%, жінок - 63,9%, серед спеціалістів – 20,3% і 79,7% відповідно.

Розподіл чоловіків та жінок на державній службі за категоріями посад такий:

перша категорія – чоловіки 100 %, жінки 0 %;

друга категорія – чоловіки 100 %, жінки 0 %;

третя категорія – чоловіки 83,3 %, жінки 16,7 %;

четверта категорія – чоловіки 57,6 %, жінки 42,4 %;

п’ята категорія – чоловіки 33,1 %, жінки 66,9 %;

шоста категорія – чоловіки 26,7 %, жінки 73,3 %;

сьома категорія – чоловіки 18,6 %, жінки 81,4 %.

Що стосується посадових осіб органів місцевого самоврядування, то серед них жінок - 2,3 тис., або 74,7%, що у 2,9 раза перевищує кількість чоловіків. Серед керівників 64,2% - жінки і 35,8% - чоловіки. Серед спеціалістів частка чоловіків складає лише 14,4%, решта (85,6%) – жінки.

І теж спостерігається така закономірність – чим вища категорія посад, тим менше на ній представлено жінок.

Нерівномірне співвідношення чоловіків і жінок свідчить про недостатню увагу керівників до забезпечення гендерної рівності при підборі кадрів, під час процедури призначення та при формуванні кадрового резерву на заміщення вакантних посад державних службовців.

Зважаючи на це, на думку Ірини Галайко, необхідно на загальнодержавному рівні провести гендерно-правову експертизу законодавчих та нормативно – правових актів; на місцевому рівні змінити гендерну свідомість посадовців та сформувати гендерну культуру взаємовідносин в управлінській сфері. Також одним із шляхів утвердження гендерної рівності в нашому суспільстві є гендерна освіта, оскільки державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування недостатньо обізнані з міжнародним і вітчизняним законодавством з питань гендерної рівності. Необхідно включати до навчальних програм вищих навчальних закладів, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації дисципліни з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Про те, як впроваджуються принципи гендерної рівності в галузі освіти йшлося у виступі заступника директора обласного Центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти і науки облдержадмністрації Ірини Грищенко. За її словами, головне завдання – просвітницька робота, тому на базі Чернігівсьокго обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського постійно проводяться тренінги, семінари з даної проблеми для різних категорій педагогічних працівників.

Заступник директора інституту історії, етнології та правознавства ім.О.М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, радник голови облдержадміністрації з гендерних питань Лариса Юда зазначила, що вже протягом двох років в школах Чернігова проводяться уроки гендерної рівності для школярів, на батьківських зборах також обговорюються гендерні питання. Але серед вищих навчальних закладів області лише у Чернігівському національному педагогічному університеті ім.Т.Г.Шевченка студентам викладають спецкурси з даної тематики.

Про роботу органів охорони здоров’я щодо реалізаці програм профілактики та лікування з урахуванням гендерних особливостей розповіла заступник начальника управління охорони здоровя облдержадмінстрації Галина Василькова. За даними статистики, серед населення Чернігівщини переважають жінки – понад 50 %. Що стосується вікової градації, то в молодшому за працездатний вік жінок і чоловіків майже однаково, а от у старшому за працездатний – жінки значно переважають. Щодо захворюваності, то і жінки і чоловіки хворіють однаково, але й тут спостерігається деяка відмінність, зокрема, травми й гострі отруєння частіше трапляються у чоловіків. Спостерігається й така особливість – наразі кількість ВІЛ-інфікованих жінок майже така як і чоловіків, а раніше чоловіки переважали.

Відмічається й вища чоловіча смертність від онкозахворювань, що зумовлено серйознішим ставленням жінок до проблем здоров’я. Це також впливає й на іншу сумну статистику – чоловіча смертність у працездатному віці значно переважає. Тому доцільним, як вважає Галина Василькова, було б повернення до обов’язкових медичних оглядів, які свого часу мали місце на багатьох підприємствах.

Наостанок голова обласної організації Спілки жінок України Ірина Дорожкіна висловила думку, з якою погодилися усі присутні, про те, що вже назріла необхідність створення в області гендерного центру, який би координував усю роботу в даному напрямку.

Також під час засідання було презентовано гендерний портрет Чернігівської області.

Управління у справах преси та інформації
Чернігівської облдержадміністрації