back

Із засідання Громадської гуманітарної ради

02-12-2010 | 14:08

Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку освіти і формування здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах області розглянуто сьогодні під час чергового засідання Громадської гуманітарної ради.

Відкриваючи засідання, голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко наголосив на тому, що Указом Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» оголошено 2011 рік роком освіти та інформаційного суспільства. Саме тому необхідно проаналізувати сучасний стан розвитку освіти регіону та розробити комплекс заходів із забезпечення її пріоритетного розвитку. А саме: визначити основні завдання, спрямовані на розвиток дошкільної освіти, впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій, поліпшення роботи з обдарованою молоддю, підвищення якості природничо-математичної освіти, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, покращення роботи вищих навчальних закладів області.

Як зазначив у своїй доповіді заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко, нових підходів вимагає, у першу чергу, організація дошкільної освіти, насамперед, охоплення якомога більшої кількості дітей суспільним вихованням.

І, хоча сьогодні в області функціонує 361 дошкільний навчальний заклад, існуюча мережа не в повній мірі задовольняє потреби територіальних громад і не сприяє отриманню всіма дітьми якісної освіти, адже 40% дітей області не мають можливості відвідувати дошкільні заклади.

Дедалі помітнішою стає тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, які виховуються у дошкільних навчальних закладах, тож попереду – серйозна робота по підготовці медичних сестер, які будуть туди направлені та покращенню фізкультурно-оздоровчої роботи серед дошкільнят.

Також необхідно провести інвентаризацію усіх дошкільних навчальних закладів щодо безпечного перебування в них дітей та посилити контроль за організацію навчально-виховного процесу в дошкільних закладах з боку санітарно-епідеміологічних служб.

Шляхи вирішення цих проблем, за словами Віктора Тканка, повинні бути реалізовані у регіональній програмі розвитку дошкільної освіти в області на 2011-2017 роки.


Прес-служба олбдержадміністрації