back

Визначено пріоритети роботи і завдання на перспективу

23-09-2010 | 16:39

Низку актуальних питань життєдіяльності області обговорено сьогодні під час розширеного засідання Колегії облдержадміністрації, яке провів голова облдержадміністрації Володимир Хоменко.

У роботі засідання взяв участь заступник голови державної податкової адміністрації України Василь Ткачук.

Про результати комплексної оцінки соціально-економічного розвитку адміністративних територій області та завдання по усуненню негативних тенденцій в окремих сферах економічної діяльності доповів начальник головного управління економіки облдержадміністрації Леонід Подоляк. Він, зокрема, ознайомив присутніх з Комплексною оцінкою соціально-економічного розвитку області, здійсненою Мінекономіки на підставі розрахунків Держкомстату, а також оцінкою районів і міст обласного підпорядкування, визначеною головним управлінням економіки облдержадміністрації.

Отже, за перше півріччя 2010 року область поліпшила порівняно з минулорічним рейтингом позиції на 17 пунктів у сфері державних фінансів та фінансових результатів діяльності підприємств (6 місце) та на 10 пунктів у сфері екології (5 місце), не змінила свого місця у сфері інвестицій та зовнішньоекономічній діяльності, погіршила на 2 позиції місця у сферах реального сектору (11 місце) та соціальному секторі, а також на 14 позицій – у сфері споживчого ринку.

Стримували формування загального рейтингу і показники, за якими область, з об’єктивних причин, займає традиційно низькі місця. Це, в першу чергу, стосується скорочення населення; багато чого потрібно зробити по нарощуванню обсягів інвестицій в основний капітал та залученню іноземних, зниженню рівня безробіття та підвищенню розміру середньомісячної заробітної плати. Тому на цих напрямках мають бути в першу чергу сконцентровані спільні зусилля.

Що стосується Комплексної оцінки регіону, то за її результатами на основі виконання Програми соціально-економічного розвитку області за січень-липень 2010 року визначено райони-лідери (Варвинський, Прилуцький, Корюківський, Носівський та Бобровицький райони) та райони-аутсайдери (Новгород-Сіверський, Ріпкинський, Щорський, Коропський та Менський).

Серед міст обласного значення місця розподілилися наступним чином: на першому місці – Прилуки, Ніжин – на другому, на третьому – Чернігів.

Як зазначив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко, керівники районів з найнижчими показниками повинні взяти на озброєння озвучені цифри, проаналізувати причини виникнення цієї ситуації та перейти від планів по покращенню ситуації до конкретної роботи.

«Економіка області демонструє ознаки стабілізації. Тепер наші спільні зусилля необхідно спрямувати на підтримку економічного зростання, а найперше – на відновлення інвестиційної активності. Приплив додаткових ресурсів повинен викликати ланцюгову реакцію із вирішення широкого спектру проблем розвитку регіону», - зауважив керівник області.

Для того, щоб поліпшити рейтингові оцінки області вже за підсумками 9 місяців і по року в цілому, керівництву районів і міст слід приділяти підвищену увагу нарощуванню наявних позитивних тенденцій та взяти під особистий контроль виконання показників, які ще мають негативну динаміку.

«Від того, як ми визначимо наші пріоритети і завдання на перспективу, значною мірою залежатиме, яке місце займатиме Чернігівщина у господарському комплексі України і яким буде рівень життя мешканців нашої області порівняно з іншими регіонами», - наголосив Володимир Хоменко.

Про стан дотримання законодавства з питань державної служби та протидії корупції в органах державної влади області доповіла начальник управління державної служби Головдержслужби України в області Ірина Протченко.

За її словами, проведений аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією в області свідчить про низький рівень ефективності роботи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їх відповідальності за виконання покладених обов’язків, що не в повній мірі відповідає завданням, визначених Президентом України та Урядом.

На жаль, в області залишаються факти притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності. У першому півріччі 2010 року складено 118 адмінпротоколів, 94 справи розглянуто судами, з них притягнуто до відповідальності 4 державних службовців на 81 посадову особу органів місцевого самоврядування (4 двічі).

Але, зазначила Ірина Протченко, не всі керівники своєчасно реагують на рішення судів та не проявляють принциповості, свідченням чого є звільнення з посади за відповідний період лише 1 особи у зв’язку із закінченням повноважень, оголошено догану 1 особі та затримка у призначенні на посаду також 1 особі.

Оскільки пріоритетними напрямами діяльності Управління державної служби в області є формування належного рівня знань законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також боротьбу з корупцією, зменшення кількості випадків порушення антикорупційного законодавства, Управлінням постійно проводяться заходи щодо боротьби з корупцією та запобіганню її проявам.

Відпрацьована система отримання інформації від УМВС України в області про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, притягнутих судами до відповідальності за порушення законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією.

За результатами отриманої інформації Управлінням звертається увага керівників органів державної влади на необхідність застосування до таких осіб вимог антикорупційного законодавства з наданням до Управління копій підтверджуючих розпорядчих документів.

Діють прямі телефонні лінії: „Державна служба” та спільна з правоохоронними органами „гаряча лінія” „Суспільство проти корупції”. Під час проведення зазначених ліній за останні три роки було надано більше 1300 роз’яснень.

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко підкреслив: питання кадрової політики Президент України Віктор Янукович визначив одним із пріоритетних, адже від ефективного функціонування інституту державної служби, відповідальності кожного з державних службовців залежить успішність діяльності органів виконавчої влади, стабільний розвиток як області, так і України в цілому.

Тому, додав голова облдержадміністрації, керівникам районів треба відпрацювати дієву систему роботи з кадрами та приділити належну увагу формуванню кадрового резерву.

«Питання щодо дотримання законодавства про державну службу та про та про боротьбу з корупцією, належного кадрового забезпечення повинні стати пріоритетними в діяльності органів державної влади і бути спрямовані на забезпечення їх ефективності, спроможності вирішувати поставлені перед ними завдання», - зазначив він.

Останнім питанням порядку денного розглянуто роботу органів влади на місцях з питань виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року № 1609-р «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати».

Заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Іван Богуш, зокрема, зазначив, що у червні – серпні цього року завдяки активізації роботи обласної державної адміністрації, тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат по виконанню завдань, визначених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, в області досягнуто певних позитивних зрушень з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

За період з 01.06.2010 по 01.09.2010 загальну суму заборгованості із виплати заробітної плати в області скорочено з 35,7 до 27 млн. грн. або на 24,4%, у серпні – відповідно на 3,4 млн. грн. або на 11,3 %.

Починаючи з червня визначилася стійка тенденція щодо зменшення загальної кількості підприємств-боржників (з 182 на 01.06.2010 до 127 на 01.09.2010) та чисельності працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату.

Станом на 01.09.2010 повністю ліквідовано заборгованість економічно активними підприємствами 5 районів області, 8 районів погасили борги у промисловості, 16 – у сільському господарстві.

За період червень-серпень 2010 року в області зменшено борги працівникам підприємств державної (на 3,3 млн. грн. або на 55,3 %) та комунальної ( на 1,5 млн грн. або на 41,7 %) форм власності.

Заборгованість із заробітної плати працівникам організацій та установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, відсутня.

Але, зауважив голова облдержадміністрації, підстав для заспокоєння немає, адже незважаючи на консолідацію зусиль органів влади на місцях, проблема погашення заборгованості із виплати заробітної плати в області залишається до цього часу нерозв’язаною.

Завдання Президента України Віктора Януковича та Кабінету Міністрів України щодо зменшення у червні-серпні цього року загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати на 36,7 % (до 22,3 млн грн. на 01.09.2010) в області виконано на 65% ( на 01.09.2010 загальну суму боргу по області зменшено до 27 млн. грн.).

Основними причинами існування заборгованості із заробітної плати є: низька платоспроможність та високий рівень збитковості підприємств, труднощі з реалізацією виробленої продукції, відсутність у суб’єктів господарювання обігових коштів, призупинення виробничої діяльності, зменшення обсягів виконаних робіт, недостатня ефективність проведення процедур ліквідації, санації та банкрутства, несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи та отримані послуги, у т.ч. за державним замовленням тощо.

На розв’язання проблеми заборгованості в області відпрацьовано комплекс заходів, який враховує з одного боку щотижневе проведення моніторингу та аналізу відповідних даних в розрізі районів, міст і видів економічної діяльності, з іншого – додаткові форми та методи впливу на ситуацію по ліквідації боргів.

Володимир Хоменко підкреслив: питання погашення боргів із заробітної плати знаходиться на особистому контролі Глави держави, тому зараз на місцях треба здійснити всі можливі заходи щодо недопущення бюджетними установами кредиторської заборгованості найманим працівникам, а також – збільшення загальної суми заборгованості працівникам підприємств інших форм власності.

До 1 жовтня – збільшити динаміку погашення боргів.

«Ніяких виправдань тут не може бути – завдання Президента та Уряду повинно бути виконано на 100%», - наголосив він.

Заступник голови державної податкової адміністрації України Василь Ткачук теж зауважив, що своєчасна виплата зарплати і недопущення боргів є своєрідним барометром роботи влади на місцях, а отже роботу у цьому напрямку треба посилити.

Прес-служба облдержадміністрації