back

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко: «Нам необхідно визначитися з інвестиційними пріоритетами»

02-09-2010 | 15:53

На цьому він наголосив під час спільного засідання Регіонального комітету з економічних реформ та ради інвесторів у Чернігівській області, утвореної згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації 15 липня 2010 року.

Рада створена з метою забезпечення ефективності державної політики з питань залучення інвестицій, використання сучасного світового економічного досвіду та участі у проведенні обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат, налагодження співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, розв’язання проблем, що виникають у їх роботі.

Володимир Хоменко проінформував присутніх про те, що 25 серпня під головуванням Президента України відбулося чергове засідання Національного комітету з економічних реформ, де було окреслено національні пріоритети та визначено проекти, які можуть якісно змінити обличчя України, матимуть вирішальне значення для економічної безпеки та гуманітарного розвитку.

У зв’язку із закінченням терміну дії Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2007-2010 роки «Чернігівщина інвестиційна – 2010» та на виконання доручення Президента України, розроблено проект Програми інвестиційного розвитку області на 2011-2015 роки, який враховує положення Стратегії соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року і враховує положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, незалежна держава».

Програма залучення інвестицій передбачає вироблення єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інвестиційної політики регіону, яка повинна охоплювати різноманітні сторони його життя і забезпечувати узгоджені дії суб’єктів господарської діяльності, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

Керівник області наголосив: однією з умов ефективного залучення ресурсів для інвестування повинно бути узгодження особистих цілей інвестора з цілями і завданнями програми соціально-економічного розвитку регіону. Другим важливим аспектом є підтримка інвесторів, які прийняли рішення інвестувати в економіку області. Це, зокрема, надання інформаційної та консультативної допомоги на початковій стадії впровадження проекту, сприяння у вирішенні поточних проблем.

Заслухавши доповідь заступника начальника головного управління економіки облдержадміністрації Юрія Сухомлина стосовно концептуальних підходів до формування проекту Програми, її основних цілей, напрямків та механізмів реалізації, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко висловив окремі зауваження до існуючого механізму по залученню інвестицій в економіку області. Він наголосив на необхідності посилення інформаційної складової роботи з потенційними інвесторами та активізації діяльності щодо створення інвестиційно привабливого іміджу регіону.

«Відкриття нових виробництв, модернізація діючих, технічне переозброєння, інвестування новацій – це та основа, на якій може бути реалізовано основну мету – забезпечення самодостатності відповідних територій», - зазначив Володимир Хоменко.

В ході обговорення Програми, керівниками окремих підприємств були висловлено ряд пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату Чернігівщини, які, запевнив голова облдержадміністрації, будуть обов’язково враховані при доопрацюванні зазначеного документу.

Також учасники засідання розглянули план роботи Ради інвесторів у Чернігівській області на 2010 рік.

Прес-служба облдержадміністрації