back

З розширеного засідання Колегії облдержадміністрації

24-02-2011 | 15:20

«Головне наше завдання сьогодні – це ефективна злагоджена праця щодо концентрації наявних можливостей та ресурсів на виконанні завдань програм соціально-економічного розвитку територій, забезпечення висхідної динаміки розвитку економіки та неухильного дотримання державних соціальних гарантій» - наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко сьогодні під час розширеного, спільного з Президією обласної ради засідання Колегії облдержадміністрації, на якому підбито підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів області на 2010 рік та визначено основні завдання на 2011 рік.

Начальник головного управління економіки облдержадміністрації Леонід Подоляк, аналізуючи підсумки минулого року, зазначив, що досягнуті результати формувались в умовах поліпшення світової кон’юнктури та пожвавлення внутрішнього попиту, поступового відновлення доступності банківського кредитування та довіри до банків, і, в той же час, під дією пролонгованого впливу негативних наслідків світової фінансової кризи, складних агрокліматичних умов, які наклали свій відбиток на окремі галузі.

При цьому робота місцевих органів виконавчої влади та самоврядних структур зосереджувалась на пошуку шляхів подальшого розвитку економіки, формування сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату, вирішенні соціальних проблем.

Як наслідок, поступове поліпшення ситуації відзначалось в усіх районах і містах .

За попередніми результатами комплексної оцінки на основі виконання Програми соціально-економічного розвитку області за 2010 рік ряди лідерів, крім Бобровицького, Варвинського та Корюківського районів поповнили Куликівський і Носівський, в той час як група аутсайдерів залишилась незмінною.

Підвищилася ефективність роботи господарюючих суб’єктів – ними отримано прибутковий фінансовий результат в сумі 1,3 млрд. гривень. При цьому прибутки зросли в 2,6 рази, а збитки зменшились на 7,6 %.

Разом з тим, зі збитковим результатом завершили рік міста Чернігів, Ніжин, Борзнянський, Ніжинський, Срібнянський, Новгород-Сіверський та Прилуцький райони.

Леонід Подоляк зауважив, що в першу чергу керівники саме цих районів та міст, безумовно, як і інших, мають постійно аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств, виявляти причини збитковості, та спільно з керівниками (і власниками) визначати шляхи забезпечення їх прибуткової роботи.

У промисловому комплексі позитивну динаміку забезпечили більшість галузей переробної промисловості (101%) та виробництво і розподілення електроенергії (103,4%).

Вийшла на позитивну динаміку легка промисловість (+1,1 %), нарощували обсяги підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (+2,6 %).

Незважаючи на в цілому негативний результат машинобудування (-16,3 %), позитивну динаміку забезпечено у виробництві транспортних засобів, устаткування та обладнання.

Разом з тим, складною залишається ситуація в хімічній промисловості.

Не досягли рівня попереднього року підприємства з виробництва будівельних матеріалів та деревообробки .

А основним негативним чинником, що вплинув на загальну динаміку промислового виробництва, стало скорочення обсягів підприємствами, підпорядкованими ВАТ «Укрнафта».

Тому серед основних завдань у промисловому комплексі сьогодні має бути налагодження системної роботи з підприємствами та сприяння їм у вирішенні наявних проблем, пошуку шляхів нарощування обсягів виробництва, проведенні енергозберігаючих заходів, підвищенні технологічного рівня та конкурентоспроможності тощо.

Підвищення прибутковості економіки дає змогу поступово відновлювати інвестиційну активність.

Загальний обсяг інвестицій в основний капітал у минулому році, за попередніми даними, склав понад 1,7 млрд. гривень.

Основним джерелом залучення інвестицій залишались власні кошти суб’єктів господарювання – майже 70 % загального обсягу та населення на житлове будівництво – понад 17%.

Питома ж вага іноземних інвестицій становить близько 1%. Хоча, варто зазначити – у минулому році порівняно з попереднім їх залучено більше в 2,2 рази - майже 8,4 млн. дол. США, а кількість підприємств з іноземним капіталом зросла до 110.

Разом з тим, географія їх поширення досить обмежена.

За словами Леоніда Подоляка, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад необхідно приділити посилену увагу відновленню інвестиційної активності, визначивши «точки економічного зростання» територій та створивши відповідні умови для підвищення зацікавленості бізнесу у модернізації власних виробництв або у створенні нових.

З цією метою необхідно обновити базу даних щодо вільних земельних ділянок та виробничих приміщень, які можуть бути надані інвесторам, організувати широку інформаційну роботу щодо популяризації інвестиційних можливостей та потреб територій, в межах чинного законодавства забезпечувати оперативне вирішення проблемних питань, що виникають при інвестуванні.

Не змогла вийти у минулому році з рецесії і потребує нашої ретельної уваги будівельна галузь.

Зменшились обсяги будівельних робіт майже в усіх районах та містах обласного значення. Разом з тим введено в експлуатацію майже 160 тис. кв. м житла, що у 1,5 рази більше попереднього року.

Їх обсяги наростила більшість районів за винятком Прилуцького, Бахмацького, Варвинського, Срібнянського, Бобровицького та міста Прилуки.

Основними напрямами державної підтримки будівництва житла була реалізація програм «Доступне житло», «Власний дім» та молодіжного житлового кредитування.

На фінансування будівництва (придбання) доступного житла у минулому році з Держбюджету спрямовано 3,7 млн. гривень, учасниками програми стали 44 сім’ї.

За Програмою «Власний дім» протягом 2010 року укладено 479 кредитних угод на загальну суму близько 11,5 млн. гривень, введено в дію 39 та придбано 6 житлових будинків, газифіковано 359 садиб та надано 43 кредити на розвиток особистих селянських господарств.

У рамках реалізації Програми «Молодій родині – доступне житло» укладено 5 кредитних угод.

У минулому році продовжувалась робота із поліпшення стану інфраструктури. За рахунок коштів Державного бюджету на соціально-економічний розвиток завершено роботи та здано в експлуатацію 42 об’єкти.

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг, що належать до комунальної власності, з обласного бюджету спрямовано 13,5 млн. грн., за рахунок яких облаштовано під’їзди до опорних шкіл або ж поліпшено стан центральних вулиць 80 сільських населених пунктів.

У сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємства регіону співпрацювали з партнерами зі 106 країн світу. Обсяги торговельного обороту зросли на 13,1%, а експорт товарів - на 9,3%.

Начальник головного управління економіки облдержадміністрації наголосив на необхідності продовжувати роботу щодо налагодження та поглиблення співпраці з міжнародними організаціями, регіонами близького і далекого зарубіжжя у встановленні ділових контактів у різних сферах економічної діяльності, вести пошук нових ніш у міжнародному розподілі праці.

У сфері підприємництва серед першочергових завдань мають визначено вироблення дієвих механізмів постійного діалогу з бізнесом, посилення його ролі у розвитку територій, спрощення регуляторного середовища, розширення інформаційно-навчальної і фінансово-кредитної підтримки та реалізація у повному обсязі заходів, передбачених обласною і місцевими Програмами розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки.

З метою утримання стабільної ситуації та нарощування позитивних тенденцій у поточному році на ринку товарів і послуг, керівникам районів і міст необхідно приділити особливу увагу актуалізації торговельної мережі, забезпеченню населення соціально-значимими продовольчими товарами та послугами, не послабляти контроль за цінами.

Не втрачає своєї соціальної гостроти проблема зайнятості населення.

Протягом 2010 року створено більше 18 тисяч нових робочих місць, що перевищує показник попереднього року, і завдання, передбачене обласною Програмою зайнятості.

Розширилось коло та обсяги оплачуваних громадських робіт, до участі в яких було залучено 7,8 тис. безробітних осіб, працевлаштовано 18,4 тис. осіб.

Разом з тим, наприкінці року з’явилися тенденції до зростання рівня зареєстрованого безробіття.

Тому з метою недопущення погіршення ситуації органам влади на місцях зусилля слід спрямувати на розширення ємності ринку праці, соціальний захист тимчасово не працюючих осіб та допомогу їм у працевлаштуванні.

Серед головних завдань в соціальній сфері залишається підвищення рівня заробітної плати та погашення заборгованості із її виплати.

Середньомісячна заробітна плата в середньому за рік становила 1711 грн. і збільшилась у номінальному вимірі до попереднього року на 20,5 %, реальна зросла на 11,1 % (по Україні – на 10,2 %).

Однак значною залишається її диференціація у розрізі районів та міст.

Тому серед пріоритетних завдань місцевих органів влади має бути здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та поступове наближення її до рівня середньомісячного по Україні.

У минулому році активно проводилася робота щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

На виплату всіх видів державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам спрямовано субвенції з державного бюджету на загальну суму 488,9 млн. грн, що на 36,4 % більше, ніж за 2009 рік.

В умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги значна робота проводилася з призначення субсидій. На кінець року їх отримували 46,3 тис. сімей. На відшкодування субсидій спрямовано 26,6 млн. грн.

Поліпшення становища дітей, створення відповідних соціальних умов для їх повноцінного виховання, всебічного розвитку було і є одним з пріоритетних напрямів роботи обласної влади.

Впродовж минулого року усиновлено ще 45 дітей, створено 24 прийомні сім’ї та 3 дитячі будинки сімейного типу.

На реалізацію заходів обласної Програми підтримки сімей з місцевих бюджетів спрямовано 443,3 тис. грн.

В освітній галузі основними пріоритетами було забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, підвищення ефективності функціонування опорних шкіл, покращення охоплення дітей дошкільною освітою, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

У минулому році відкрито ще 5 дитячих садків та 10 типових груп на базі діючих дошкільних закладів.

У рамках програми «Шкільний автобус» за рахунок різних джерел фінансування придбано ще 23 автобуси.

У сфері охорони здоров'я продовжувалась робота щодо впровадження засад загальної практики-сімейної медицини, високо¬технологічних методик діагностики та лікування, поліпшення матеріально-технічної бази галузі.

З усіх джерел фінансування на будівництво та реконструкцію об’єктів використано понад 40 млн. грн., на проведення капітальних та поточних ремонтів - 8,9 млн. грн., отримано медичного обладнання та апаратури на загальну суму 31,3 млн. грн., до медичних закладів спрямовано 53 санітарних автомобілі.

У 2011 році продовжиться реформування та структурна розбудова системи охорони здоров’я.

У сфері культури та туризму протягом 2010 року проведено цілу низку культурно-мистецьких заходів, продовжувалась розбудова історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч» та «Музейно-меморіального комплексу партизанської слави «Лісоград», відкрито 2 приватні музеї, здійснювалися заходи по збереженню та популяризації об’єктів культурної спадщини.

З метою розвитку масової фізичної культури і спорту у минулому році створено Ніжинський міський центр «Спорт для всіх», розширено мережу фізкультурно-спортивних клубів, поліпшено матеріально-технічну базу цілої низки спортивних об’єктів.

На офіційних міжнародних змаганнях з 12 видів спорту, спортсменами області завойовано 62 медалі у т.ч. 24 золотих.

За словами Леоніда Подоляка, проведений аналіз свідчить, про те, що у минулому році вдалося змінити динаміку економічних тенденцій.

Підтвердженням цьому є і результати січня 2011 року. Зокрема, забезпечила приріст обсягів переважна більшість галузей: - промисловість - на 6,1%; - роздрібна торгівля - на 12,3%; - послуги – на 7,6%; - будівництво - на 30,9%.

У зв’язку з цим, вбачається доцільним керівникам районів і міст провести роботу по уточненню макроекономічних показників поточного року на базі фактичних результатів 2010-го та січня цього року, узгодити їх з відповідними структурними підрозділами облдерж¬адміністрації, з тим, щоб розпочати формування прогнозних показників 2012 року на реальній макроекономічній основі.

В подальшому на першому плані має бути системний моніторинг, а також вчасне прогнозування економічних процесів. Також при реалізації визначених регіональних завдань необхідно враховувати вимоги комплексних загальнодержавних програм економічних реформ в усіх напрямках забезпечення життєдіяльності.

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко підкреслив: цей рік особливий – рік відзначення 20-річчя незалежності України, тому вкрай важливо, з чим ми прийдемо до цієї дати.

«У минулому році розпочато системне реформування країни, яке буде продовжено і у поточному. Запроваджені податкова, бюджетна реформи, розпочато роботу з реформування пенсійної системи та дерегуляції бізнесу.

Президент України Віктор Федорович Янукович наголошує, що саме ефективна регіональна політика стане засобом посилення державних економічних реформ та максимального наближення її результатів до кожної людини», - зауважив він.

На одне з перших місць у новій регіональній політиці, яка повинна поєднати завдання економічних реформ і модернізації країни із стратегічними напрямками розвитку регіонів, є насамперед участь у реалізації національних проектів, визначених відповідно до загальнодержавних пріоритетів.

Це сприятиме як збільшенню надходження інвестицій в економіку регіонів, так і поліпшенню їх соціально-економічного розвитку.

«Ми не повинні втратити шанс, і зробити все, щоб реалізація таких проектів відбувалась і у нас в області. Тому відповідні органи виконавчої влади повинні відслідковувати ситуацію і ініціювати вирішення наявних проблемних питань області в рамках національних проектів. Робота органів виконавчої влади повинна спрямовуватись, перш за все, на залучення додаткових джерел фінансування соціально-економічного розвитку. Це і інвестиції в основний капітал, і іноземні інвестиції, і міжнародна технічна допомога тощо.

Наше завдання – створити для інвестора такі умови, аби він почав реалізовувати свої наміри саме в нашій області, а не обрав іншу, адже боротьба за інвестиційні ресурси посилюється. Ми маємо певні конкурентні переваги у цьому плані – головне уміло їх використати», - наголосив Володимир Хоменко.

Керівник області також зазначив, що особливої уваги потребує реальний сектор економіки, від стану розвитку якого залежить в цілому соціально-економічна ситуація регіону, тому головам райдержадміністрацій, міським головам необхідно з максимальною відповідальністю підійти до формування заходів з поліпшення ситуації у промисловому комплексі, предметно опрацювати з господарюючими суб'єктами перспективи їх подальшого розвитку та кардинального підвищення ефективності виробничої діяльності, особливо тих із них, що є проблемними.

Необхідно сприяти активізації роботи підприємств у напрямку технологічного та інноваційного оновлення виробництв. Адже технічна та технологічна відсталість, значний фізичний та моральний знос основних фондів, низький рівень використання потужностей, висока енерго- та ресурсоємність роблять наші підприємства неконкурентоспроможними на світовому ринку.

З метою спрямування науково-технічного потенціалу на забезпечення потреб інноваційного розвитку економіки й виробництва високотехнологічної продукції Урядом розроблено проект Програми інвестиційно-інноваційного розвитку України.

Окремо Володимир Хоменко зупинився на основних напрямках розвитку аграрного сектору.

Агропромислове виробництво формує в області близько 40% валового регіонального продукту. Тому перспективи розвитку регіону повинні бути пов’язані саме з інтенсивним розвитком сільського господарства та забезпеченням максимальної переробки сільгоспсировини за принципом «від поля до столу».

При цьому сільське господарство – ледь не єдина галузь економіки області, яка розпочала цей рік з мінусом. Голова облдержадміністрації дав завдання керівникам територій, головному управлінню агропромислового комплексу облдержадміністрації по розробці дієвих заходів, спрямованих на поліпшення ситуації, орієнтацію виробників на розвиток тваринницької галузі, збільшення інвестиційної складової сільсько¬господарського виробництва.

Він наголосив: у кінцевому результаті це повинно сприяти підвищенню зайнятості та рівня життя сільського населення, забезпеченню продовольчої безпеки регіону та цінової стабільності на ринку продовольчих товарів.

Керівник області також наполягає на більш активній роботі по стримуванню росту цін та стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку підвідомчих територій та контролі над ситуацією. На виконання завдань Уряду голови районів мають забезпечити постійний моніторинг регіональних балансів, попиту та пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції, активізувати проведення ярмаркових заходів з її продажу та продажу продовольчих товарів.

Що стосується бюджетних питань, то тут Володимир Хоменко вимагає від керівників територій забезпечити економне та ефективне витрачання бюджетних коштів при безумовному виконанні доведених завдань по їх надходженнях.

Зважаючи на те, що податок на доходи фізичних осіб – це основна стаття дохідної частини місцевих бюджетів, необхідно активізувати роботу щодо запобігання проведенню виплат заробітної плати у „конвертах” і боротьби з тінізацією доходів громадян та ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, звернути особливу увагу на максимально можливе скорочення заборгованості сільськогосподарських виробників по цьому податку.

Президент України поставив на особливий контроль погашення заборгованості із заробітної плати. Тому голова облдержадміністрації вимагає посилити роботу у цьому напрямку, підвищити ефективність співпраці з органами прокуратури та іншими контролюючими органами по всіх виявлених фактах існування заборгованості, вжити додаткових заходів та сприяти забезпеченню повної її ліквідації найманим працівникам підприємств, установ, організацій області, незалежно від форм власності.

Ціла низка заходів знайде відображення також у Середньостроковій програмі соціально-економічного розвитку області на 2011-2015 роки «Чернігівщина-2015», розроблення якої вже завершується і проходить активне обговорення.

«Я сподіваюсь, що конструктивна співпраця виконавчої влади та місцевого самоврядування дозволить забезпечити реалізацію визначених пріоритетних напрямків, а управлінська команда області максимально сприятиме поступальному соціально-економічному розвитку регіону», - підвів риску Володимир Хоменко.

Прес-служба облдержадміністрації