25-05-2023 13:52

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД (ТОВ “ЧКЗ”, код ЄДРПОУ 33586107,  юридична, поштова і фактична адреси: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 312, корпус 10) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 312. 

Об’єкт підприємства ТОВ “ЧКЗ” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання з виготовлення поковок сталевих штампованих, методом гарячого об'ємного штампування на ковальсько-пресовому устаткуванні, з обробкою поверхні металу механічним, термічним методами, проведенням електрошлакового переплавлення, електрококельного лиття, наплавленням і зварюванням металу, а також за рахунок роботи газових локальних установок опалювання та служби електрозабезпечення. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiокcид азоту – 1,70127, оксид вуглецю – 4,82259, вуглецю діоксид – 1316,006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 5,97011, азоту (І) оксид (N2O) – 0,00187, метан – 0,02632, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,01836, аміак – 0,0262,  неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,6568, метали та їх сполуки – 0,20677, фтор та його сполуки – 0,01497. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 1329,45125 т/рік.

Адміністрація ТОВ “ЧКЗ” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “ЧКЗ” звертатися за адресою: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 312, тел. (050) 465-39-80.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “ЧКЗ” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

Інформація для отримання дозволу (450 КБ, pdf)