Державний фонд регіонального розвитку

30.11.2021

Загальний рейтинговий список проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році

На конкурс заявниками було подано 82 проєкти. У зв’язку з невідповідністю умовам та критеріям конкурсного відбору регіональною конкурсною комісією до оцінювання було не допущено 25 проєктів. Отже, до рейтингового списку проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти державного фонду регіонального розвитку у 2022 році, включено 57 проєктів.

Загальний рейтинговий список проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році

Загальний рейтинговий список проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році за технічними завданнями

12.05.2021

Мінрегіоном погоджено технічні завдання на конкурс проектів ДФРР на 2022 рік

Міністерством розвитку громад та територій України погоджено наступні технічні завдання щодо попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році, розроблених на виконання стратегічних документів та на які оголошується конкурсний відбір:

1.1. Створення безпечного, комфортного, сучасного освітнього середовища;

1.3. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;

1.6. Поліпшення умов та якості отримання населенням медичних послуг у багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров’я;

1.9. Будівництво нових та капітальний ремонт, реконструкція і оснащення наявних спортивних об’єктів;

1.22. Створення умов для здобуття якісної професійної освіти;

2.8.  Будівництво та модернізація водопровідно-каналізаційних систем;

2.15. Ефективне управління і безпека населення та територій в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів;

3.2. Створення наукових та технологічних парків;

3.10.  Підтримка розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

3.19. Належний ЦНАП;

3.21. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області;  

5.6. Активізація економічного розвитку в громадах, розташованих на територіях з особливими проблемами розвитку.

15.04.2021

Оголошення про проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

15 квітня 2021 року регіональною конкурсною комісією з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Чернігівській області прийнято рішення про оголошення проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів на 2022 рік у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами).
Подання для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів закінчується  15 червня  2021 року.
Про перелік технічних завдань на конкурс інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2022 році, буде повідомлено після їх погодження з Мінрегіоном

Проведення конкурсу передбачено Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказом Мінрегіону від 24.05.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» та іншими нормативно-законодавчими актами.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року та Плані заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Основними умовами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:
1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) — наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) для проектів будівництва (крім проектів нового будівництва) — забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);
3) календарний план реалізації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) загальною кошторисною вартістю від 50 000 до 100 000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням регіональної комісії строк реалізації може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) вартістю понад 100 000 тис. гривень строк реалізації може бути продовжений до п’яти років за таких же умов;
4) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше
10 відсотків;
5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
6) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10 000 тис. гривень, а для інших проектів — понад 1000 тис. гривень.
Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні забезпечувати максимальну енергоефективність від їх реалізації.
Створення інфраструктури індустріальних парків здійснюється відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”.
Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.
Замовники будівництва повинні забезпечити під час розроблення проєктної документації для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Для участі в конкурсі проєктів, що будуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 2022 році, необхідно зареєструватися (якщо раніше не реєструвалися) та подати проєкт на онлайн платформі державного фонду регіонального розвитку (https://new.dfrr.minregion.gov.ua)
У разі  перемоги проєкту в конкурсному відборі, при збільшенні його вартості після проведення перерахунку проєктно-кошторисної документації в ціни поточного року, різниця у порівнянні із початково-заявленою вартістю при подачі проектів на конкурс, дофінансовується за рахунок коштів місцевого бюджету.
Технічні вимоги до оформлення додатків:
• назва файла, що завантажується повинна відповідати назві додатку;
• декілька сторінок одного документу повинні бути об’єднані в один PDF-файл;
• максимальний розмір одного файла – 5 МВ;
• допустимі формати – PDF-файли та JPEG.

Подані проєкти, які не відповідають технічним завданням та умовам конкурсного відбору не будуть допущені до оцінювання регіональною комісією.
Контактна інформація:
Регіональний адміністратор – Гоков Сергій
Телефон для довідок (0462) 675-648

15.04.2021

Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР

15 квітня  відбудеться засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Початок заходу: 16:00 год.

Місце проведення: зала № 2 Чернігівської обласної державної адміністрації (вул. Шевченка, 7)

26.02.2021

Продовжено термін подання проектів ДФРР

У зв’язку з технічними недоліками онлайн-платформи Державного фонду регіонального розвитку термін подання інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році продовжено до 15 квітня 2021 року включно.

23.02.2021

Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР

26 лютогоу п'ятницю, відбудеться засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Початок заходу: 16:00 год.

Місце проведення: зала № 2 Чернігівської обласної державної адміністрації (вул. Шевченка, 7)

14.01.2021

Оголошення про проведення конкурсу оцінки та відбору
інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

Регіональна конкурсна комісія з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Чернігівській області оголошує конкурс інвестиційних програм на 2022 рік.

Проведення конкурсу передбачено Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказом Мінрегіону від 24.05.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» та іншими нормативно-законодавчими актами.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року та Плані заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Перелік технічних завдань на конкурс інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2022 році розміщено на онлайн платформі державного фонду регіонального розвитку (https://new.dfrr.minregion.gov.ua)

Основними умовами конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають
будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації (у разі наявності). Якщо на час подання проєкту проєктна документація відсутня, то обов’язково подається зведений кошторисний розрахунок.

Після затвердження проєктної документації, документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження;

У разі  перемоги проєкту в конкурсному відборі, при збільшенні його вартості після проведення перерахунку проєктно-кошторисної документації в ціни поточного року, різниця у порівнянні із початково-заявленою вартістю при подачі проектів на конкурс, дофінансовується за рахунок коштів місцевого бюджету.

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. грн, а для інших проєктів - понад 1000 тис. гривень.

Інвестиційні програми і проєкти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Замовники будівництва повинні забезпечити під час розроблення проєктної документації для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Для участі в конкурсі проєктів, що будуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 2022 році, необхідно зареєструватися (якщо раніше не реєструвалися) та подати проєкт на онлайн платформі державного фонду регіонального розвитку (https://new.dfrr.minregion.gov.ua)

Подання проєктів  для участі у конкурсному відборі відбуватиметься з 14 січня по 28 лютого п.р. включно.

Технічні вимоги до оформлення додатків:

  • назва файла, що завантажується повинна відповідати назві додатку;
  • декілька сторінок одного документу повинні бути об’єднані в один PDF-файл;
  • максимальний розмір одного файла – 5 МВ;
  • допустимі формати – PDF-файли та JPEG.

Подані проєкти, які не відповідають технічним завданням та умовам конкурсного відбору не будуть допущені до оцінювання регіональною комісією.

Контактна інформація:

Регіональний адміністратор – Понуренко Олександр
Телефон для довідок (0462) 675-648

*****

14.01.2021

Загальний рейтинговий список проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти державного фонду регіонального розвитку у 2021 році

Відбулося чергове засідання регіональної конкурсної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на якому було затверджено загальний рейтинговий список проєктів на 2021 рік.

Усього на конкурс заявниками подано 169 проєктів. У зв’язку з невідповідністю умовам та критеріям конкурсного відбору до оцінювання було не допущено 11 проєктів. Отже, до рейтингового списку проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, включено 158 проєктів.

Загальний рейтинговий список проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2021 році

Загальний рейтинговий список проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2021 році за технічними завданнями

Департамент розвитку економіки та сільського
господарства Чернігівської облдержадміністрації

ГО Активне Суспільство України