02-02-2010 12:28

ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для виконання робіт по централізованому водопостачанню та водовідведенню

- відомості за підписом заявника - суб`єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

- відомості за підписом заявника - суб`єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності

- технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб`єкта господарської діяльності

- засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії, яка проводить виробничий лабораторний контроль, або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій

- перелік приладів обліку та місця їх встановлення

- за підписом керівника суб`єкта господарювання технічна характеристика мереж, споруд та інших об`єктів, їх схеми; відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб`єкта господарювання, скріпленим печаткою.

ГО Активне Суспільство України