02-02-2010 12:37

ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій підприємствам господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

- засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання та установчих документів

- копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

- копії документів, що підтверджують наявність у суб`єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, і засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання

- за підписом керівника суб`єкта господарювання перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії

- схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості

- перелік приладів обліку та місця їх встановлення

- копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб`єкта господарювання, скріпленим печаткою

- засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб`єктами господарювання, трубопроводи яких з`єднані між собою

- за підписом керівника суб`єкта господарювання відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об`єкти)

- за підписом керівника суб`єкта господарювання відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

ГО Активне Суспільство України