Прокопенко Андрій Леонідович

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації.
Народився 10 січня 1982 року в Києві.
У 2003 році закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
У 2007 році отримав науковий ступінь кандидата філософських наук.

Протягом 2007-2008 років вивчав політичний менеджмент в Інституті Роберта Шумана (Будапешт, Угорщина) та отримав міжнародну професійну сертифікацію по зв'язках із громадськістю з відзнакою у британському Королівському інституті зв'язків із громадськістю (CIPR).
Навчався в Українській школі політичних студій.
У 2018 році дистанційно пройшов курс зі стратегічного менеджменту у Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана.
В 2019-му, вступив до Національної академії державного управління при Президентові України, де навчається і зараз за спеціалізацію «Управління регіональним розвитком».

Трудову діяльність розпочав з посади вчителя історії в київській школі № 114. В 2002-2003 роках, як студент-інтерн, був помічником головного редактора у видавництві Верховної Ради України.
З 2007 по 2010 рік входив до Експертної ради при Комітеті з промислової та регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України. В 2008 році отримав Почесну грамоту Комітету з промислової та регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України “За вагомий внесок в розвиток підприємництва в Україні”.
У 2009-2011 роках працював в багатьох виборчих кампаніях на виборах різних рівнів в Україні та за кордоном.
З 2012 по 2013 рр. – радник віце-президента та директор департаменту нафтової компанії «ТНК-ВР».

З 2015 року – керуючий партнер агенції «Прокопенко та партнери».
У 2015 році стає депутатом Чернігівської обласної ради. Очолює Постійну комісію Чернігівської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури.

У 2018-2019 роках співпрацював зі штабом Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".
В 2019 році, під час виборів до Верховної Ради України – керівник Одеського обласного виборчого штабу партії “Слуга народу”.

31 жовтня 2019 року указом Президента України Володимира Зеленського призначений на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

* * *

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» очолює Чернігівську обласну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

Забезпечує на території області дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Представляє Чернігівську обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та щорічно звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище області, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства і практики його реалізації, системи державного управління.

Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Чернігівською обласною радою у процесі поточної діяльності.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до статей 10, 11 та 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Чернігівської обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Чернігівській обласній державній адміністрації Чернігівською обласною радою, а також інших наданих повноважень.

Звітує перед Чернігівською обласною радою з питань виконання програм соціально-економічного розвитку території, бюджету та делегованих повноважень.

Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Чернігівську обласну державну адміністрацію.

Здійснює безпосереднє керівництво правовим забезпеченням діяльності обласної державної адміністрації; реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території області.

Координує діяльність першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, взаємодію органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Керує роботою відділу внутрішнього аудиту, патронатної служби та, за виключенням питань, які віднесено до повноважень керівника державної служби, юридичного відділу, відділу контролю, відділу фінансового забезпечення, відділу роботи із зверненнями громадян (крім роботи, пов’язаної із взаємодією з Урядовим контактним центром), сектору режимно-секретної роботи, сектору мобілізаційної роботи, головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Визначає структуру Чернігівської обласної державної адміністрації та її апарату.

Затверджує положення про апарат Чернігівської обласної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію з прокуратурою області, судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами.

У межах діючого законодавства та своїх повноважень спрямовує і координує діяльність Головного управління Національної поліції в області та управління Служби безпеки України в області.

Забезпечує виконання обов'язків за міжнародними договорами України на території Чернігівської області.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.