Коваленко Анна Миколаївна

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації.

Народилася 5 травня 1991 року у м. Бучі Київської області. 

Вищу освіту за фахом театрознавця здобула у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Нині продовжує навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління», працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Цивільний демократичний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».

Трудову діяльність розпочинала у видавничому домі "Антиквар" та ЗМІ. Була організатором численних мистецьких виставок і презентацій. Веде активну громадську та політичну діяльність. Як експерт та радник протягом 2014 – 2019 років співпрацювала з Міністерством оборони та Міністерством інформаційної політики України, комітетом Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони України, з Інститутом Джорджа Кеннана, Вілсон-центр, (м. Вашингтон, США).

У 2019 році була обрана народним депутатом України IX скликання, згодом перейшла на роботу до Офісу Президента України, де працювала заступником Керівника. З травня 2020-го і до призначення головою Чернігівської ОДА – заступник Міністра розвитку громад та територій України.

13 жовтня 2020 року указом Президента України Володимира Зеленського № 430/2020 призначена на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

* * *

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації

1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» очолює Чернігівську обласну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

2. Забезпечує на території області дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

3. Представляє Чернігівську обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

4. Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та щорічно звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище області, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства і практики його реалізації, системи державного управління.

5. Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Чернігівською обласною радою у процесі поточної діяльності.

6. Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до статей 10, 11 та 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

7. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

8. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції.

9. У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Чернігівської обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

10. Утворює для сприяння здійсненню повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

11. Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Чернігівській обласній державній адміністрації Чернігівською обласною радою, а також інших наданих повноважень.

12. Звітує перед Чернігівською обласною радою з питань виконання програм соціально-економічного розвитку території, бюджету та делегованих повноважень.

13. Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Чернігівську обласну державну адміністрацію.

14. Здійснює безпосереднє керівництво правовим забезпеченням діяльності обласної державної адміністрації; реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території області.

15. Координує діяльність першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, взаємодію органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

16. Керує роботою Відділу внутрішнього аудиту Чернігівської обласної державної адміністрації, патронатної служби, за виключенням питань, які віднесено до повноважень керівника державної служби, юридичного відділу, відділу контролю, відділу фінансового забезпечення, відділу роботи із зверненнями громадян (крім роботи, пов’язаної із взаємодією з Урядовим контактним центром), сектору режимно-секретної роботи, сектору мобілізаційної роботи, головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

17. Визначає структуру Чернігівської обласної державної адміністрації та її апарату.

18. Затверджує положення про апарат Чернігівської обласної державної адміністрації.

19. Забезпечує взаємодію з прокуратурою Чернігівської області, судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами.

20. У межах чинного законодавства та своїх повноважень спрямовує і координує діяльність Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та управління Служби безпеки України у Чернігівській області.

21. Забезпечує виконання обов’язків за міжнародними договорами України на території Чернігівської області.

22. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.