back

Програму «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» затверджено

27-01-2016 | 17:16

Сьогодні, 27 січня Чернігівська обласна рада своїм рішенням затвердила Програму розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон».

В умовах економічних і соціальних перетворень сьогодення питання забезпечення конкурентоспроможності області набуває особливої актуальності, тому що є інструментом досягнення стійких показників регіонального розвитку і забезпечення економічного зростання.

В основу Програми покладено проведення цілеспрямованої, послідовної політики щодо пошуку шляхів для активізації п’яти основних напрямків підвищення конкурентоспроможності регіону:

− інвестиційна діяльність,

− інноваційна діяльність,

− зовнішньоекономічна діяльність,

− міжрегіональне співробітництво,

− виставково-ярмаркова діяльність.

Програмою визначені проблеми у цих напрямках, окреслено мету та завдання для місцевої влади, а також розроблена система заходів, що забезпечить системний підхід до регіонального управління зазначеними сферами.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в регіоні, регулюватимуть інвестиційну діяльність на основі балансу інтересів інвесторів та області, сприятимуть формуванню ефективної регіональної інноваційної системи, активізації зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності, забезпечать розвиток зовнішніх зносин та міжрегіонального співробітництва. Крім того, система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде у разі необхідності коригуватись і наповнюватись новим змістом відповідно до ситуації.

Крім системи заходів, що визначатимуть регіональну політику підвищення конкурентоспроможності на найближчий час, також були окреслені так звані «точки зростання», що можуть стати стратегічними напрямками розвитку області у середньо- та довгостроковій перспективі.

Результатом досягнення цілей Програми стане створення цілісної ефективної системи підвищення конкурентоспроможності регіону, яка відкриє нові перспективи для забезпечення стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівської області, стимулювання сталого економічного і соціального розвитку територіальних громад регіону.

За повідомленням Департаменту економічного розвитку ОДА