Випуск книг місцевих авторів

Одним із пріоритетних напрямів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки є популяризація книжкової продукції Чернігівщини, в рамках якої забезпечується випуск книг місцевих авторів коштом обласного бюджету.

Відбір творів для випуску здійснює комісія з питань підтримки місцевого книговидання, створена при обласній державній адміністрації.

Задля прозорості і неупередженості цього процесу, основним способом відбору творів комісія визначила обласний конкурс рукописів місцевих авторів, який має проводитися щороку протягом дії Програми.

Найкращі з рукописів, поданих на конкурс, включаються до річного видавничого плану випуску книжкової продукції в рамках заходу «Випуск книг місцевих авторів» Програми та виходять у світ за кошти обласного бюджету. Головним критерієм для оцінки є літературна та/чи наукова цінність та якість творів, їх суспільна значимість та потенційна запитуваність з боку читацької аудиторії.

Надруковані книги безкоштовно передаються до бібліотек, закладів освіти та культури, інших зацікавлених установ та організацій, розповсюджуються на виставках та презентаційних заходах, а також розміщуються в електронному вигляді на сайті облдержадміністрації.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи комісії та конкурсу рукописів, а також виконання видавничого плану здійснює Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

***

ГО Активне Суспільство України