back

Створення умов для навчання та всебічного розвитку дітей з особливими потребами – завдання для державних органів

18-03-2011 | 11:21

Заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус 18 березня провела засідання координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг при облдержадміністрації.

Цього разу на засіданні ради йшлося про організацію та проведення навчального та корекційно-виховного процесів у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту населення; розвиток різнобічних інтересів і потреб вихованців спеціальних шкіл-інтернатів, їх соціалізацію в системі корекційно-виховної роботи відповідно до вимог Закону України „Про соціальні послуги”, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Як зазначалося, у Ніжинському, Замглайському дитячих будинках-інтернатах та в обласному Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів діти з особливими потребами постійно охоплені комплексом реабілітаційних послуг, зокрема медичних, соціальних, психолого-педагогічних, трудовою та професійною підготовкою. Виховання і навчання передбачає спеціальні педагогічні, культурні, гігієнічні, індивідуальні, загальнорозвиваючі та інші заходи, спрямовані на позитивні зміни у розвитку дитини.

Педагогічна діяльність направлена на організацію навчальної та корекційно-виховної роботи з вихованцями, основними напрямками якої є всебічне глибоке психолого-педагогічне й медичне вивчення особистості, визначення здібностей і пізнавальних можливостей дитини, здійснення корекції основних недоліків психофізичного розвитку, формування орієнтації в оточенні, спілкування в колективі, виховання уваги та інтересу до навчання, вдосконалення пам’яті й мислення; виправлення дефектів вимови і фізичного розвитку.

Відповідно до вимог Закону України „Про соціальні послуги”, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, комплексної програми „Дитинство” (соціальний захист та соціальна адаптація дітей з особливими потребами) у кожному навчальному закладі створено свою систему корекційно-виховної роботи, спрямованої на забезпечення належного рівня соціально-трудової адаптації вихованців, зокрема, випускників. Вона включає такі складові: формування навичок самообслуговування, трудове навчання, участь у гуртковій роботі, цілеспрямована індивідуальна робота з вихованцями практичного психолога, соціального педагога, проведення профорієнтаційних заходів.

До рішення координаційної ради увійшли, внесені під час обговорення порушених питань, пропозиції учасників засідання.

Управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації