Про «Партнерство “Відкритий Уряд”»

 

Ініційоване Президентом США Бараком Обамою Партнерство «Відкритий уряд» вийшло за межі однієї держави і на сьогодні цю ініціативу підтримує більше 50 країн. Україна також долучилася до цієї ініціативи, про що свідчить підписана Президентом України Декларація.

Партнерство «Відкритий Уряд» (англ. - Open Government Partnership, скорочено - ПВУ) - це багатостороння ініціатива, спрямована на забезпечення підзвітності органів влади перед власними громадянами та на більш тісне включення громадян в процес управління державними справами. Ініціатива була офіційно розпочата 20 вересня 2011 року за сприяння президентів США і Бразилії. До неї уже приєдналися 52 країн-підписантів, включно із Україною. Повний перелік цих країн можна знайти на офіційному сайті міжнародної ініціативи, www.opengovpartnership.org.

Ключовими завданнями ініціативи є:

• забезпечення виконання урядами конкретних зобов'язань в сприянні прозорості державного управління;

• залучення громадян до участі в процесах державного управління;

• боротьба з корупцією;

• використання нових технологій для поліпшення державного управління.

Ініціатива є добровільною для кожної із країн-учасниці та не передбачає санкцій за невиконання зобов’язань крім виключення країни з числа учасниць ініціативи. Для того, щоб стати членом ПВУ, країни повинні на рівні уряду прийняти Декларацію «Відкритого Уряду», підготувати і надати національний план дій, розроблений за участю представників громадянського суспільства (до початку квітня 2012 року) і погодитися на незалежне оцінювання результатів своєї діяльності.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 3 листопада 2011 року, безпосередньо відповідальним за підготовку Національного плану є Міністерство юстиції України.

Відповідальним за організацію консультацій з громадськістю по обговоренню проекту національного плану є Секретаріат Кабінету Міністрів України.

З боку громадянського суспільства всебічне сприяння у належному впровадженні Урядом України ініціативи «Відкритий Уряд» здійснює Громадське Партнерство на підтримку ініціативи. До його складу входять 47 авторитетних національних неурядових організацій та 13 індивідуальних членів-експертів. Функції секретаріату Партнерства виконує Творче об’єднання «ТОРО» (Контактна група в Україні Transparency International, р.т. 0522 27 27 54, e-mail: [email protected], site: www.toro.org.ua.ogp).

*******

Керівний комітет міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» передбачив зміни в організації щодо її реалізації

Починаючи з 2015 року, в рамках міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» здійснюється перехід від системи, що базувалася на принципі дати приєднання країни до Ініціативи, до системи парних і непарних річних груп. Ця зміна була впроваджена, зокрема, з метою забезпечення зрозумілості у перспективі строків формування та реалізації національних планів дій та забезпечення безперервності цього процесу.

Передбачається, що з 2014 року країни – учасниці Ініціативи діють за дворічним календарем щодо реалізації Національного плану дій, в якому немає часового розриву між кінцем останнього плану дій і початком нового. Це означає, що кожна країна буде виконувати національний план дій безперервно, не зважаючи на те, що індивідуальні зобов'язання кожної з них змінюються. Таким чином, країни проектуватимуть свої нові національні плани дій протягом останніх шести місяців реалізації попереднього плану.

Крім того, відтепер уряд готуватиме дві самооцінки для кожного плану дій: один – за перший рік реалізації, і другий – по завершенню дворічного циклу.

Незалежний механізм звітності (IRM) також готуватиме два звіти протягом двохрічного циклу плану дій. IRM представить першу доповідь про хід реалізації плану дій до січня другого року реалізації (у двохрічному циклі – мінімум 18 місяців). Цей звіт включатиме аналіз дій щодо реалізації плану, процес розробки плану дій і прогрес у виконанні зобов'язань станом на середину дворічного циклу. Основним завданням даного звіту є надання рекомендацій щодо посилення роботи у тих чи інших сферах перед тим, як країна опублікує свій наступний план дій. Другий звіт, «Кінцевий звіт IRM» буде зосереджений на кінцевих результатах, досягнутих протягом другого року реалізації національного плану дій.

Країни повинні представляти свої національні плани дій і самооцінки у визначені строки. У зв’язку з цим календар надає попередню інформацію щодо всіх строків, щоб уникнути затримок у майбутньому. IRM не змінюватиме і не переноситиме строків звітів будь-якої з країн. Звіти щодо реалізації національних планів дій і самооцінки вважатимуться представленими з моменту їх завантаження на сайт Ініціативи. Якщо країна представляє свій національний план дій або самооцінку із запізненням, затримка буде зазначена у звіті ІRМ.

Якщо країна представляє свій новий національний план дій із запізненням більше ніж чотири місяці, IRM буде фіксувати це і у співпраці з Групою підтримки направить справу до Підкомітету з питань стандартів і критеріїв Керівного комітету Ініціативи. Країна буде поінформована про це листом-повідомленням від Групи підтримки. Такі ж правила стосуються також і випадків запізнень надання самооцінки.

Якщо країна представляє свій новий національний план дій із запізненням протягом шести місяців від зазначеного терміну, календар і дати закінчення реалізації національного плану дій не зміняться, але в результаті зменшується кількість часу для виконання зобов'язань. Всі національні плани дій повинні охоплювати період реалізації як мінімум 18 місяців, хоча часові рамки для окремих індивідуальних зобов'язань можуть бути різними.

Якщо країна представила свій новий національний план дій із запізненням більше ніж на шість місяців, вона буде переміщена в групу наступного року (наприклад, від групи непарного року до групи парного). У такому випадку IRM здійснюватиме свою звітність відповідно до календаря цієї групи.

Станом на 1 травня 2015 р. Україна віднесена до групи «парного року».

Календар з безперервної реалізації Національного плану дій для України, зокрема, передбачає:

- 1 січня 2014 року – 30 червня 2016 р. – період реалізації Національного плану дій;

- липень – 30 вересня 2015 р. – підготовка та публікація проміжної самооцінки. Передбачається, що протягом трьох місяців у процесі розроблення проміжної самооцінки буде проведений аналіз щодо консультацій, доцільності та амбітності щодо виконання зобов’язань, досягнутий прогрес. Звіт включатиме в себе двотижневий період консультацій;

- вересень 2015 р. – січень 2016 р. – розробка експертами IRM звіту щодо прогресу реалізації Національного плану дій;

- січень – 30 червня 2016 р. – підготовка проекту нового Національного плану дій;

- липень – 30 вересня 2016 р. – підготовка кінцевої самооцінки, в якій основна увага приділяється кінцевим результатам і набутому досвіду;

- серпень – 30 вересня 2016 р. – підготовка та публікація звіту IRM по завершенню реалізації Національного плану дій.

 

ГО Активне Суспільство України