back

Володимир Хоменко наголосив на необхідності конструктивної співпраці влади з інститутами громадянського суспільства

27-03-2013 | 14:40

Виконання в області Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації” розглянуто сьогодні на розширеному засіданні Колегії облдержадміністрації.

«Становлення та розвиток громадянського суспільства нерозривно пов’язані з новими політичними та економічними умовами життя країни. Воно є не стільки метою реформ, ініційованих Президентом України Віктором Януковичем, скільки неодмінною умовою їх успішної реалізації.

Сталий розвиток нашої держави, соціально-економічний поступ області та добробут кожної територіальної громади залежить від вміння органів влади створити належні умови для забезпечення свободи думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань, залучення громадян до управління та врахування їх думки під час прийняття рішень», - наголосив Володимир Хоменко під час розгляду даного питання.

Стан виконання в області Указу Президента проаналізував директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Андрій Подорван.

Він наголосив, що Указ Глави держави передбачає два напрями сприяння розвитку громадянського суспільства.

Перший напрям полягає у створенні законодавчого поля для діяльності інститутів громадянського суспільства, а саме: приведення національного законодавства у відповідність з європейськими стандартами у частині спрощення процедур реєстрації ІГС, запровадження європейських механізмів контролю за діяльністю громадських організацій, забезпечення їх сталого функціонування, сприяння розвитку місцевої демократії.

Другий напрям реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні полягає у підготовці та проведенні практичних заходів щодо підтримки громадських організацій, підвищення прозорості та відкритості влади, налагодження комунікацій між органами влади та громадськістю у питаннях реалізації державної політики в регіоні.

Стратегія вимагає прийняття місцевих цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації спільно з Громадською радою при обласній державній адміністрації розроблена обласна Програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада», яка була прийнята на сесії обласної ради 23 грудня 2011 року. Це один з перших прикладів в Україні використання програмно-цільового методу для визначення проблемних питань розвитку громадянського суспільства та їх вирішення.

У відповідь на численні звернення представників громадянського суспільства керівництвом області було прийняте рішення про виділення коштів на реалізацію окремих пунктів Програми.

Обласна влада співпрацює з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя. Зокрема, після проходження процедури обговорення розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2012 року № 486 затверджена обласна програма запобігання і протидії корупції на 2013—2015 роки. Для запровадження практик роботи органів влади з громадськістю та контролю за їх виконанням прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 вересня 2012 року №334 «Про організацію виконання завдань Стратегії державної політики сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації».

На виконання даного документу протягом вересня 2012 року — лютого 2013 року зроблено:

- у кожному структурному підрозділі обласної державної адміністрації визначено працівника, який безпосередньо виконує функції планування консультацій з громадськістю;

- ІГС залучаються до роботи комісій, оргкомітетів, інших дорадчих органів при обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах;

- голови комітетів Громадської ради при обласній державній адміністрації включені до складу колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

- налагоджено системну роботу по проведенню консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики;

- звіти про виконання обласних програм оприлюднюються на сайті обласної державної адміністрації у спеціальній рубриці «Пріоритети — Цільові програми — Хід виконання цільових програм»;

- щомісячно готуються плани проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної та регіональної політики, які включають не лише теми і питання, а й форми проведення обговорення, відповідальних осіб та конкретні строки тощо.

Як відзначив директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, суттєву роль у формуванні державної політики на обласному рівні відіграє Громадська рада при обласній державній адміністрації, яка виступає у ролі партнера влади, експерта в окремих питаннях на етапі підготовки рішень, ініціатора цілої низки заходів.

За 2011—2012 роки Громадська рада при обласній державній адміністрації провела 8 засідань, 18 засідань за «круглим столом», громадські слухання, де було розглянуто більше 30 питань, серед них питання регуляторної політики, земельної реформи, створення ОСББ, розвитку громадянського суспільства в області, створення регіонального ландшафтного парку «Ялівщина», розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», реформування медичної сфери, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму в області. Також розглянуто 17 проектів нормативно-правових актів.

Громадські ради створено при всіх районних державних адміністраціях, Ніжинському та Прилуцькому міських виконавчих комітетах.

У 2011-2012 роках з ініціативи громадських рад при райдержадміністраціях в районах та містах області вирішена низка проблемних питань, що турбували місцеві громади.

Основна тематика питань, що цікавить членів громадських рад — це гуманітарні та соціальні питання.

Одним з пріоритетів у роботі щодо прозорості влади стала реалізація в області спільно з низкою ІГС ініціативи «Партнерство „Відкритий уряд”».

За словами Андрія Подорван, про успішність заходів з підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності виконавчої влади можна зробити висновок по таким критеріях.

Перший критерій — забезпечення інституційної спроможності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства. В цілому всі структурні підрозділи забезпечують у тій чи іншій мірі виконання законодавства щодо прозорості, відкритості влади, налагодження продуктивного партнерства з ІГС. Водночас, непоодинокі випадки відмови у співпраці, ненадання інформації чи небажання залучати механізм консультацій з громадськістю щодо певних питань.

Другий критерій — це рівень довіри ІГС до органів влади та готовність співпрацювати з ними.

Відповідно до результатів досліджень громадської організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації» та Чернігівської міської молодіжної громадської організації «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», які проводились у 2012 році, щодо рівня довіри та якості взаємодії ІГС та ОВВ встановлено наступне:

- учасники дослідження оцінюють існуючий рівень співпраці в цілому як недостатній та малоефективний;

- єдиною формою зв’язку називається робота громадських рад при райдержадміністраціях;

- робота громадських рад при райдержадміністраціях часто заформалізована та має низьку результативність;

- причиною низького рівня взаємодії є також пасивність та безініціативність самих громадських організацій.

Також в рамках досліджень було надано пропозиції щодо покращення взаємодії ІГС та влади:

- використання громадськими організаціями всіх можливостей щодо донесення своєї позиції до влади;

- запрошення громадських лідерів на засідання сесій районних рад, колегій райдержадміністрацій тощо;

- більш масове залучення населення до спільних заходів органів влади та громадських організацій;

- запровадження громадських слухань, особливо у резонансних питаннях;

- наближення роботи громадських рад до нагальних потреб громади.

Також у рамках опитування «Чернігівщина експертна — 2012» було встановлено, що упродовж 2012 року контроль з боку громадськості за діями місцевої влади значно збільшився у порівнянні з попередніми роками.

А голова Громадської ради при облдержадміністрації Світлана Пасталиця, яку вже вдруге обрано на цю посаду, у своєму виступі констатувала: за останні кілька років відбулися якісні зміни у спілкуванні влади та громадськості. Конфронтація та несприйняття позиції іншої сторони змінилися на діалог та налаштованість на співпрацю.

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко підкреслив: сьогодні змінюється сам підхід до співпраці влади та громади. Громадські організації для влади – не лише порадники, контролери, а також і стратегічні партнери.

«Кожен керівник має зрозуміти, що важливі для громади рішення не можуть бути прийняті без експертної оцінки та консультацій з громадськістю, без попереднього обговорення з інститутами громадянського суспільства.

Тому діалог з громадськістю і надалі буде поглиблюватися, набуватиме нового змістовного наповнення та впливатиме на процес прийняття місцевими органами влади рішень, орієнтованих на інтереси громади, поліпшення якості життя людей», - підсумував очільник області.


Прес-служба облдержадміністрації