back

Наталія Королевська: «Крок за кроком ми маємо вирішувати питання, за які несемо спільну відповідальність перед людьми»

19-03-2013 | 17:55

На цьому Наталія Королевська наголосила під час зустрічі з працівниками соціальної сфери Чернігівської області, в ході якої окреслила основні завдання, що стоять перед Міністерством соціальної політики і працівниками соціальної сфери в цілому.

Це, зокрема, розвиток сфери зайнятості і створення робочих місць; досягнення справедливості в системі пенсійного забезпечення; посилення захисту найуразливіших категорій громадян; активна взаємодія з громадськістю та стратегічне планування соціального розвитку України.

Характеризуючи стан соціальної сфери в області, Наталія Королевська виокремила низку актуальних питань, що потребують першочергового вирішення в тому числі і за сприяння центральних органів влади.

Насамперед, це погашення заборгованості із заробітної плати; пенсійне забезпечення громадян та ліквідація боргів перед Пенсійним фондом.

Особливу увагу Міністр соціальної політики звернула на підтримку інституту сім’ї та посилення уваги до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адже саме ці питання є пріоритетом нових соціальних ініціатив Президента України.

Наталія Королевська доручила соціальним службам області активізувати роботу по влаштуванню дітей до сімейних форм виховання та популяризації національного усиновлення.

Також серед основних завдань – покращення якості соціальних послуг, увага до людей з особливими потребами та вирішення проблем громадян, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

«Для сотень тисяч мешканців Чернігівщини саме ви і ваша робота є останньою надією і останньою допомогою. Крок за кроком ми маємо вирішувати питання, за які несемо спільну відповідальність перед людьми», - наголосила Міністр соціальної політики.

Як зауважив у своєму виступі голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко, тема перспектив розвитку соціальної політики в Україні є дуже актуальною в українському суспільстві, вимагає нової якості роботи всіх працівників соціальної сфери, торкається розв’язання болючих проблем найбільш незахищених верств населення.

«Як зазначив Президент України Віктор Янукович: «Наша мета – не поліпшення статистики, а покращення життя громадян… Люди мають відчути реальний позитивний результат від нашої спільної роботи». Тому обласна державна адміністрація наполегливо працює над реалізацією нових соціальних ініціатив Глави держави, підвищенням якості та ефективності системи захисту населення від соціальних ризиків, посиленням адресності соціальних виплат», - наголосив керівник області.

На виконання рішень, прийнятих Урядом, в області здійснено перерахунок та збільшено пенсії для всіх категорій пенсіонерів, в результаті чого в 4 рази скоротилася чисельність громадян області, розмір пенсій яких менший за 1 тисячу гривень.

Збільшено допомогу при народженні дитини та на кожну дитину з малозабезпеченої сім’ї, що для нашої складної у демографічному плані області послугувало поштовхом до зростання народжуваності. Причому суттєво зросла кількість сімей, де народилась друга і третя дитина.

На 4,2 % більше влаштовано дітей–сиріт до сімейного середовища; розширено мережу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. У 10 разів зріс розмір допомоги по догляду за психічно хворими інвалідами І та ІІ груп.

Регіональна влада вживає всіх можливих заходів щодо забезпечення виконання поставлених керівництвом держави завдань:

• створюються сприятливі умови для соціальної інтеграції осіб з особливими потребами та забезпечення комфортного середовища для життя одиноких громадян похилого віку;

• зміцнюється матеріально-технічна база установ, в яких вони перебувають;

• у житлових корпусах всіх інтернатів області встановлено сучасну пожежну сигналізацію;

• реконструйовано та переведено на газове опалення котельні 4-х психоневрологічних інтернатів.

Ця системна робота продовжується і в поточному році. Зокрема, у 2013 році передбачено збільшення видатків з обласного бюджету на утримання інтернатних установ.

За рахунок підсобних господарств здешевлюється вартість харчування. Там, де є необхідність, постійно розширюється мережа стаціонарних установ з тим, щоб максимально наблизити до домашніх умови перебування підопічних.

З метою поліпшення роботи по реабілітації дітей–інвалідів завершується будівництво нового корпусу стаціонарного відділення обласного Центру соціальної реабілітації дітей–інвалідів на 60 місць, з діяльністю якого Це дасть можливість охопити допомогою вдвічі більше дітей, ніж тепер. Протягом року додатково пройдуть реабілітацію 700 дітей–інвалідів.

Принагідно голова облдержадміністрації висловив подяку Міністерству соціальної політики, за сприяння якого у в обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів встановлено новий комплекс «Локомат», який забезпечує корекцію рухових порушень у дітей з дитячим церебральним паралічем.

Володимир Хоменко підкреслив: розв’язання проблем, що існують в області, і надалі залишається на першому плані у роботі обласної державної адміністрації. Серед них ліквідація боргів із заробітної плати, підвищення її рівня та зменшення кількості працюючих, що отримують зарплату в мінімальних розмірах. Тут продовжується співпраця з роботодавцями та профспілками, правоохоронними органами, власниками і керівниками підприємств–боржників та інших господарюючих суб’єктів.

Серед основних напрямів роботи влади також залишається впровадження енергозберігаючих технологій у закладах соціального захисту, підвищення якості надання соціальних послуг населенню із залученням громадських, волонтерських та благодійних організацій, вирішення питань по адаптації неповносправних людей у навколишнє середовище.

Зусилля місцевих органів влади спрямовуються на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо збільшення державної підтримки малозабезпечених сімей, які виховують дітей, зростання виплат та поліпшення умов для сімейного виховання дітей–інвалідів, немовлят та їх матерів, які опинилися у скрутному становищі.

«Перед нами стоять дуже важливі завдання. І тільки співпраця центральної, регіональної виконавчої влади, представницьких органів, громадських організацій та розуміння всієї спільноти дозволить нам у повній мірі виконати всі поставлені завдання щодо реалізації в регіоні нової державної стратегії надання соціальних гарантій громадянам, починаючи від народження, упродовж усього життя», - підкреслив голова облдержадміністрації.


Прес-служба облдержадміністрації