back

Державний архів Чернігівської області

Адреса:

Корпус №1: 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 2

Корпус №2: 14000, м. Чернігів, вул. П'ятницька, 52

Електронна пошта: archive_cn@arch.gov.ua

Адреса вебсайту: http://cn.archives.gov.ua

Режим роботи архіву: з 9-00 до 18-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

Вихідні дні: субота та неділя

Відділ у місті Ніжині: 16600, м. Ніжин, вул. Незалежності, 42

Електронна пошта: vzzod_archive_cn@arch.gov.ua  

Час роботи читальних залів:

Читальний зал корпусу № 1

Понеділок – Четвер

Працює з 8.00 години до 17.00 години (без обідньої перерви)

П'ятниця

Працює з 8.00 години до 16.00 години (без обідньої перерви)

Остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день.

Читальний зал корпусу № 2

Понеділок – Четвер

Працює з 8.00 години до 17.00 години

Обідня перерва з 13.00 години до 13.48 годин

П'ятниця

Працює з 8.00 години до 16.00 години

Обідня перерва з 13.00 години до 13.48 годин

Остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день.

Читальний зал відділу забезпечення збереженості документів (м. Ніжин)

Понеділок – Четвер

Працює з 8.00 години до 17.00 години.

Обідня перерва з 13.00 години до 13.48 годин.

П'ятниця

Працює з 8.00 години до 16.00 години.

Обідня перерва з 13.00 години до 13.48 годин.

Остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день.

 

Найменування посади

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Номер телефону

 

Директор архіву

 

Воробей Раїса
Борисівна

 

(0462) 64-59-65
факс (0462) 64-59-80

 

Заступник директора

 

Адам'юк Алла Анатоліївна

 

т/факс (0462) 64-59-80

 

Начальники структурних підрозділів:

 

т.в.о. начальника відділу формування НАФ та діловодства

 

Личуха  Ірина
Миколаївна

 

(0462) 64-59-66

 

начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

 

Новик Світлана Володимирівна

 

(0462) 64-59-76

 

начальник відділу використання інформації документів

 

Ващенок Ірина
Іванівна

 

(0462) 64-59-67

 

начальник відділу забезпечення збереженості документів (м. Ніжин)

 

Микитко Вікторія
Сергіївна

 

(067) 695-36-78

 

завідувач лабораторії мікрофільмування і реставрації документів

 

Бобир Валентин
Вікторович

 

(0462) 64-59-76

 

начальник фінансово-економічного відділу

 

Панасюк Інна
Іванівна

 

(0462) 64-70-88

 

 

Положення про Державний архів Чернігівської області

 

Функції структурних підрозділів

Відділ формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) та діловодства забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад, архівних підрозділів і діловодних служб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. Відділ займається питаннями підвищення кваліфікації працівників діловодної, архівної та експертної служб установ області. Працівники відділу надають методичну допомогу установам у складанні номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положень про експертні комісії та архівні підрозділи, упорядкуванні справ; проводять роботу з експертизи цінності та прийняття на зберігання документів установ, організацій, підприємств та видатних громадян області, аудіовізуальних документів. Відділ здійснює реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

Відділом забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату планомірно здійснюється комплекс робіт, спрямований на забезпечення збереженості документів – це, насамперед, підтримання оптимальних умов зберігання документів, дотримання санітарно-гігієнічного, охоронного та протипожежного режимів, регулярне перевіряння наявності та фізичного стану документів, відновлення згасаючих та слабоконтрасних текстів документів. Відділ приймає на державне зберігання документи від підприємств, установ та організацій, які зберігаються у спеціально обладнаних сховищах з дотриманням охоронного, протипожежного, температурно-вологісного і світлового режимів; організовує роботи з обліку документів, забезпечення збереженості облікових документів; виявлення, обліку та реєстрації в установленому порядку унікальних і особливо цінних документів; організовує роботи зі створення та удосконалення довідкового апарату до документів Державного архіву, у тому числі електронних баз даних.

Відділ використання інформації документів організовує інформування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та широких кіл громадськості про архівні документи, публікує документи Національного архівного фонду, організовує міжнародне співробітництво в галузі архівної справи. Співробітники відділу виконують соціально-правові, тематичні запити про підтвердження окремих фактів та подій, а також запити генеалогічного характеру. Відділ готує публікації документів у періодичній пресі, радіо- та телепередачі, стаціонарні та пересувні виставки документів до знаменних та пам’ятних дат в житті держави. Відділ готує до видання збірники, довідники, буклети та добірки документів і матеріалів; організовує використання друкованих видань науково-довідкової бібліотеки архіву, яка налічує понад 19 тис. томів книг, 690 комплектів журналів та близько 4 тис. підшивок газет за 1751-2011 роки на архівознавчу, краєзнавчу, історичну та юридичну тематику.

Відділом забезпечення збереженості документів (м. Ніжин) планомірно здійснюється комплекс робіт, спрямований на підтримання оптимальних умов зберігання документів, дотримання санітарно-гігієнічного, охоронного та протипожежного режимів, регулярне перевіряння наявності та фізичного стану документів, відновлення згасаючих та слабоконтрасних текстів документів. Відділ забезпечує раціональне розміщення документів, здійснює контроль за наявністю, станом і рухом документів НАФ, визначає черговість проведення перевірки наявності та стану документів.

Лабораторія мікрофільмування і реставрації документів забезпечує фізико-хімічну збереженість документів, створення страхового фонду та фонду користування. Лабораторія проводить профілактичну обробку документів та реставраційні роботи.

Фінансово-економічний відділ забезпечує ефективне використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів, розробляє на основі чинного законодавства схеми посадових окладів та системи оплати праці співробітників архіву, організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності архіву, розроблення і виконання основних протипожежних та охоронних заходів в архівосховищах, приміщеннях і на території архіву. Відділ організовує та здійснює діловодство в Державному архіві відповідно до вимог чинних нормативних документів, контролює дотримання в Державному архіві строків виконання завдань, визначених нормативно-правовими актами, завданнями Президента України, Уряду, установами вищого рівня.

У сховищах архіву зберігається 10175 фондів управлінської документації та особового походження загальною кількістю 1836710 одиниць зберігання документів, 32582 одиниці обліку фотодокументів, 419 одиниць обліку фонодокументів та 5 одиниць зберігання кінодокументів.

Для обговорення найважливіших питань архівної справи діють дорадчі органи:

колегія;

експертно-перевірна комісія;

науково-методична рада;

Мережа архівних установ, підпорядкованих Державному архіву області, включає 22 архівні відділі райдержадміністрацій та 3 архівні відділі міських рад.

До місцевих архівних установ належать трудові архіви - архівні установи, що створено місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду і утворилися в діяльності суб'єктів господарювання, розташованих на певній території.

Перелік архівних установ Чернігівської області


  з/п

 

Назви архівних установ

 

Довідкові дані (адреса, телефон)

 

Прізвище, імя, по батькові керівників архівних установ

 

Архівні відділи районних державних адміністрацій

1. Бахмацької 16500
м. Бахмач
вул. Першотравнева, 36
тел. (04635) 3 12 43
СМАГЛЮК Ірина Григорівна
2. Бобровицької 17400
м.Бобровиця
вул. Лупицька, 4
тел. (04632) 2 11 68
КУКУРУДЗА Інна Миколаївна
3. Варвинської 17600
смт Варва
вул. Шевченка, 38
тел.(04636) 2 83 27
ТЕРНАВСЬКА Тетяна Вікторівна
4. Городнянської 15100
м. Городня
вул. Троїцька, 10  
тел. (04645) 2 12 85
ГЕРАСИМЕНКО Наталя Олександрівна
5. Коропської 16200
смт Короп
вул. Кибальчича, 1а
тел. (04656)  2 13 41
ЛАБАДИН Раїса Миколаївна
6. Корюківської 15300
м. Корюківка
вул. Шевченка, 85а
тел.(04657)  2 11 64
ШВЕЦЬ Олена Василівна
7. Ніжинської 16600
м. Ніжин
площа Івана Франка, 1, кім. 22
тел. (04631) 2 35 14
ВОВК Тетяна Григорівна
8. Новгород-Сіверської 16000
м. Новгород - Сіверський
вул. Б.Майстренка, 6
тел. (04658)  2 31 56
ПІВЕНЬ Наталія Іванівна

 

9. Ріпкинської 15000
смт Ріпки
вул. Соборна, 2
тел.  (04641) 2 12 40
КУШНЕРЕНКО Алла Володимирівна
10. Семенівської 15400
м. Семенівка
вул. Червона площа, 14
тел. (04659) 2 14 03
МОТОРА Наталія Іванівна
11. Сновської 15200
м. Сновськ
вул. Банкова, 9
тел. (04654) 2 29 61
КОЛОДЮК Ірина Миколаївна

Архівні сектори районних державних адміністрацій

12 Борзнянської 16400
м. Борзна
вул. Г.Барвінок,7
тел. (04253) 2 12 79
РОВНА Ірина Василівна
13 Ічнянської 16703
м. Ічня
пл. Шевченка, 1
тел. (04633) 2 14 94
ІВАНЬКОВА Наталія Костянтинівна
14 Козелецької 17000
смт Козелець
вул. Соборності, 86 б
тел. (04646) 2 14 38
ЛЯХОВА Наталія Григорівна
15 Куликівської 16300
смт Куликівка
вул. Щорса, 67
тел. (04643)  2 24 88
ПОЛЬГУЙ Антоніна Анатоліївна
16 Менської 15600
м. Мена
вул. Армійська, 1
тел. (04644)  2-15-43
МОРОЗ Тетяна Олексіївна
17 Носівської 17100
м. Носівка
вул. Центральна, 20
тел. (04642)  2 14 97
ОМЕЛЬЧЕНКО Валентина Володимирівна
18 Прилуцької 17500
м. Прилуки
вул. Київська, 220
тел. (04637) 5 33 24
СОЗІНОВА Тетяна Миколаївна
19 Сосницької 16100
смт Сосниця
вул. Виноградського, 36
тел. (04655) 2 11 38
АНДРЄЄВА Олександра Володимирівна
20 Срібнянської 17300
смт Срібне
вул. Миру, 43 а
тел. (04639) 2 11 49
ЛЕВОН Валентина Василівна
21 Талалаївської 17200
смт Талалаївка
вул. Центральна, 14
тел. (04634) 2 19 23
ВЕДМІДЬ Анатолій Миколайович
22 Чернігівської 14000
м. Чернігів
вул. Шевченка, 48
тел.(04622) 3 10 76
ЧЕРНИШ Ольга Григорівна

Архівні відділи міських рад 

23 Ніжинської 16600
м. Ніжин
площа Івана Франка, 1
тел.(04631) 5 39 79
ТРУШ Світлана Петрівна
КУРАНДА Юрій Іванович
24 Новгород-Сіверської 16000
м. Новгород-Сіверський
вул. Князя Ігоря, 32 а
тел. (04258) 2 39 91
ПШЕНИЧНА Світлана Олексіївна
25 Прилуцької 17500
вул. Незалежності, 82
м. Прилуки
тел. (04637) 3 12 91
БРІТАН Світлана Василівна
КОВАЛЕНКО Оксана Богданівна
26 Чернігівської 14000
м. Чернігів
вул. Магістратська, 7
тел. (0462) 77 48 54
КРИСЬКО Геннадій Михайлович

ЖАДЬКО Оксана Валеріївна

Останні новини

Анонси

 

 

 

Погода