back

Екологічну ситуацію та стан вирішення найбільших екологічних проблем області розглянуто на засіданні Регіонального комітету з економічних реформ

03-08-2012 | 11:21

Відкриваючи чергове засідання Регіонального комітету з економічних реформ, голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко підкреслив, що повноцінне життя суспільства неможливе без урахування екологічної складової у будь-якій сфері життєдіяльності людини. Тому стратегія екологічної політики має бути спрямована на перехід від моделі, що орієнтована на ліквідацію наслідків екологічних порушень, до моделі, що базується на прогнозуванні та попередженні забруднення довкілля та покращання його стану.

За його словами, Чернігівщина має досить стабільний екологічний стан у порівнянні з іншими областями України: за підсумками 2011 року вона посіла у цій сфері 5 місце.

Однак, і у нас є гострі екологічні проблеми, серед яких – утилізація та екологічно безпечне захоронення токсичних відходів промислового виробництва, завершення робіт по очищенню області від непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Не менш гострі проблеми і з поводженням з побутовими відходами та забрудненням поверхневих водних об’єктів, руйнацією берегів, екологічним станом нафтодобувних районів.

Як зазначив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області Сергій Горонович, загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря області у 2011 році склав 98 тисяч тонн (у 2010 – 96,7 тисяч тонн). Зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів використання твердого палива (вугілля) замість природного газу.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області він назвав КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ «Фірми ТехНова» (м. Чернігів), Гнідинцівський газопереробний завод (Варвинський район), Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Чернігівський район), Мринське виробниче управління підземного зберігання газу (Носівський район).

Серед регіонів України за обсягами викидів Чернігівська область посідає 14 місце.

На території області залишається 341,83 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються в 115 місцях.

Результатом комплексної роботи облдержадміністрації, обласної ради, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області та Державною екологічною інспекцією в області повністю очищено від непридатних пестицидів Коропський, Козелецький, Талалаївський, Сосницький, Менський, Бобровицький та Городнянський райони.

Як зауважив начальник Державної екологічної інспекції в області Леонід Бурковський, для зменшення навантаженого впливу на довкілля області першочергово необхідно вирішити проблемні питання. Зокрема, вивезти близько 320 тонн ХЗЗР; здійснити тампонаж недіючих артезіанських свердловин; реконструкцію та будівництво очисних споруд комунальної сфери; каналізування населених пунктів (особливо міст районного значення); побудувати сортувальні лінії та сміттєпереробні заводи.

Екологічна ситуація залежить від багатьох складових: стану атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, раціонального використання природних ресурсів.

На ще одному вагомому аспекті наголосив голова обласної ради Анатолій Мельник. За його словами, не менш важливим чинником, якому, на жаль, не приділяється достатньо уваги, є виховання екологічної культури у людей, яке повинно проводитися із залученням громадськості, депутатського корпусу, рад усіх рівнів тощо.

Підбиваючи підсумки засідання Регіонального комітету з економічних реформ, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко підкреслив: в області насамперед потрібно вирішити проблему щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Важливий крок у напрямі поліпшення екологічного стану зроблено у минулому році – значна частина території області очищена від пестицидів. Але роботу потрібно продовжувати як по цьому напряму із повним завершенням у цьому році, так і по усуненню інших екологічних проблем та збереженню довкілля.

Це стосується утилізації токсичних відходів промисловості і приведення стану сміттєзвалищ до вимог екологічної безпеки, розширення природно-заповідного фонду тощо.

«Природне середовище – це наш спільний дім, саме тому необхідно об’єднати зусилля органів влади, екологічних служб, суб‘єктів підприємництва, установ та організацій області на вирішенні як стратегічних, так і тактичних завдань щодо поліпшення стану довкілля», - зауважив керівник області.

За результатами засідання буде підготовлене протокольне доручення, в якому будуть визначені шляхи усунення найбільш важливих екологічних проблем області. «Але найголовніше – ми маємо визначити такий алгоритм роботи, який би не допустив повторення подібних ситуацій у майбутньому», - наголосив Володимир Хоменко.

Прес-служба облдержадміністрації